• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa internetowa Olimpiada Językowa

  09.10.2009. 23:11
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 8300 uczestników bierze udział w internetowej Olimpiadzie Językowej. Osoby, które chcą spróbować swoich sił w testach językowych do poniedziałku (12 października) mogą się jeszcze zgłosić do konkursu. Na najlepszych czekają netbooki, ipody, kursy ESKK, słowniki i książki.

  "Osoby, które dołączą do rozgrywek teraz, uzyskają dostęp do wszystkich testów, które już się odbyły i będą mogły na bieżąco walczyć w kolejnych konkurencjach" - zachęca Marek Janusiewicz, koordynator Olimpiady Językowej.
  We wtorek, 13 października rusza Wielki Finał tzw. "siedmiobój olimpijski", w którym można zdobyć 90 punktów na 300 możliwych do uzyskania w całej Olimpiadzie. Każdy finalista otrzymuje nagrodę gwarantowaną - słownik multimedialny.

  Olimpiada Językowa jest rozgrywana wyłącznie on-line. Osoby, które chcą wziąć udział w zawodach powinny się zarejestrować na stronie www.olimpiadajezykowa.pl

  Uczestnicy - co 2-3 dni - w dniach określonych w harmonogramie rozgrywek otrzymują dostęp do kolejnych testów językowych. Z zadań publikowanych we wszystkich wcześniejszych etapach będą mogły również skorzystać osoby, które zapisują się w ostatnich dniach zawodów. Na stronie Olimpiady Językowej na bieżąco ukazują się aktualne rankingi uczestników.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Olimpiada chemiczna – coroczny konkurs organizowany od 1954 roku zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Działa pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Chociaż olimpiada jest przeznaczona głównie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, to mogą w niej brać udział również uczniowie klas gimnazjalnych. Stanowi też krajowe eliminacje na międzynarodową olimpiadę chemiczną. W skład drużyny na olimpiadę międzynarodową wchodzą 4 osoby – zwycięzca i 3 osoby które uzyskały najwięcej punktów obliczonych według wzoru L = 3NIII + NII + Pm + Pl + Pw, gdzie L to całkowita liczba punktów, N - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi uzyskanemu odpowiednio w III i II etapie, Pm – punkty za medalowe miejsce w poprzednich olimpiadach międzynarodowych (20 punktów za każdy medal), Pl – punkty za tytuł laureata w poprzednich olimpiadach (20 punktów za każdy tytuł), Pw – punkty za tytuł wyróżnionego w poprzednich olimpiadach (10 punktów za każdy tytuł). Hospitality Club to społecznościowy portal internetowy, dostępny w kilkudziesięciu językach, skupiający osoby, które mogą zaoferować nocleg, zaprosić na obiad lub pokazać swoje miasto lub też które chcą skorzystać z takiej możliwości. Ponadto często w różnych miejscach na świecie odbywają się spotkania członków Hospitality Club - HC Meetings. W portalu zarejestrowanych jest obecnie ponad 300 000 użytkowników z ponad 200 krajów. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Olimpiady przedmiotowe – coroczne konkursy dotyczące wybranej dziedziny wiedzy, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W większości zawodów mogą brać udział również osoby młodsze. Muzeum wirtualne, muzeum, w którym wykorzystuje się najnowsze technologie informacyjne w celu prezentacji zbiorów. Wirtualne muzeum może być częścią muzeum tradycyjnego (np. w postaci witryny internetowej) lub jednostką niezależną, istniejącą tylko w cyberprzestrzeni. W przypadku muzeów tradycyjnych, wirtualne muzeum jest metodą na dotarcie do szerszej liczby zwiedzających. Osoby zainteresowane określoną dziedziną mogą zapoznać się ze zbiorami i w ten sposób zostać zachęcone do odwiedzenia muzeum tradycyjnego. Z kolei osoby, które już odwiedziły dane muzeum tradycyjne, mogą wykorzystać muzeum wirtualne jako źródło wiedzy poszerzając informacje uzyskane podczas wizyty. Również dzięki wirtualnym wystawom, muzeum może zaprezentować swoje zbiory osobom, które nie są w stanie zwiedzić muzeum tradycyjnego: niepełnosprawnym lub osobom mieszkającym daleko do siedziby muzeum.

  Akademicki Certyfikat Jakubowy, tzw. Compostela akademicka, hiszp. Compostela Universitaria – rodzaj dokumentu świeckiego potwierdzającego przebycie Drogi św. Jakuba. Dokument ten wybrać mogą osoby, które ze względów światopoglądowych nie chcą otrzymać certyfikatu (Compostelli) wydawanej przez władze archidiecezji Santiago de Compostela lub osoby, które chcą posiadać dwa dokumenty. Certyfikat wydaje Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Nawarry (Asociación Alumni Universidad de Navarra). Olimpiada fizyczna – jedna z polskich olimpiad przedmiotowych, przeznaczonych dla uczniów szkół średnich. Jest organizowana od 1950 roku przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. W chwili obecnej zawody odbywają się w trzech etapach: korespondencyjnym, okręgowym i ogólnopolskim. Pięciu najlepszych zawodników bierze udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej. Dawniej olimpiada składała się z czterech etapów: przedwstępnego, wstępnego, okręgowego i ogólnopolskiego.

  Poziomy biegłości językowej – stopień znajomości języka obcego danej osoby w określonej klasyfikacji, a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. System szwajcarski – sposób rozgrywania zawodów sportowych w dyscyplinach, w których rywalizacja polega na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy uczestnikami. W systemie szwajcarskim z góry określa się liczbę rund, które należy rozegrać. Na rundę składają się bezpośrednie pojedynki (gry) rozgrywane jednocześnie. Za zwycięstwo w grze uczestnik otrzymuje jeden punkt, za remis pół punktu (w zawodach drużynowych punktacja może być inna). Dobór par przeciwników w kolejnych rundach zależy od wyników uzyskanych w poprzednich. Pary dobiera się w miarę możliwości spośród tych uczestników, którzy dotychczas zdobyli jednakową liczbę punktów. Jeśli liczba uczestników zawodów jest nieparzysta, w każdej rundzie jeden z uczestników z najmniejszym dorobkiem punktowym, który jeszcze nie pauzował, otrzymuje wolny los (tzw. bye) czyli dostaje punkt bez gry.

  Dyskusja wikiprojektu:Tygodnie tematyczne/Tydzień Artykułu Macedońskiego: Osobom, które chcą wziąć udział w TAM chciałbym zwrócić uwagę na pewien istotny problem: zalecana i stosowana na wikipedii transkrypcja macedońskich nazwisk i nazw miejscowych kompletnie nie przystaje do pozawikipedyjnej praktyki językowej. Zwracałem na to uwagę w kawiarence (Wichren (dyskusja) 01:30, 31 sie 2011 (CEST)

  Tatuaż – dowolny znak graficzny na ciele powstały w wyniku trwałego wszczepienia za pomocą specjalnej igły barwnika pod skórę. W Polsce tatuaż mogą sobie zrobić osoby, które ukończyły 18 rok życia - nie ma jednak ustawy, czy rozporządzenia, które dokładnie regulowałoby kwestię robienia tatuażu przez osoby niepełnoletnie. Przed ukończeniem 18 roku życia tatuaż można zrobić jedynie po wyrażeniu zgody przez opiekunów prawnych.

  Licencja dostępu jednoczesnego (ang. concurrent use license) - licencja na oprogramowanie oparta na liczbie osób jednocześnie korzystających z oprogramowania, przy czym nieistotne jest to, które imiennie osoby uruchamiają je w danym momencie, w przeciwieństwie do licencji stanowiskowej, gdzie osoby są wymienione imiennie. Każda osoba powyżej zakupionego limitu, która zechce skorzystać z oprogramowania, otrzyma komunikat o zabronionym dostępie i będzie musiała czekać na opuszczenie puli przez jednego z użytkowników. Tytuł zawodowy – system certyfikatów i tytułów, które otrzymują osoby, które dowiodły, że posiadają określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania danego zawodu.

  Kuratela – instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej). Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd.

  Dodano: 09.10.2009. 23:11  


  Najnowsze