• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa konkurs o nagrodę Fundacji im. Tomasza J. Michalskiego

  08.02.2010. 14:36
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Po raz dziewiąty Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego nagrodzi wybitnych młodych pracowników nauki, których badania i działalność naukowa przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych. Nagrody są przyznawane naukowcom pracującym Polsce, z wykształceniem z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych, którzy nie ukończyli 40. roku życia.

  "Podstawą do przyznania nagrody są osiągnięcia badawcze, udokumentowane publikacjami w czasopismach o wysokiej randze naukowej. Osiągnięcia te mogą dotyczyć zarówno badań podstawowych, jak i zastosowań w praktyce klinicznej" - czytamy na stronie Fundacji im. Tomasz Jakuba Michalskiego (www.fundacjatjm.pl )

  Wnioski należy przysłać do 31 marca 2010 r. na adres: Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź, tel. (42) 636-80-18, fax (42) 636-24-15.

  ***

  Tomasz Jakub Michalski urodził się w Łodzi 21 lutego 1951 r., a zmarł w Chicago 1 listopada 1997 r. W 1974 r. ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w roku 1979 uzyskał stopień doktora chemii w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

  Po odbyciu stażu naukowego na Uniwersytecie Northwestern w Evanston został samodzielnym pracownikiem naukowym w Argonne National Laboratory w Chicago. Prowadził tam badania w dziedzinie chemii chlorofilu.

  "W ostatnim okresie życia podjął decyzję o rezygnacji z pracy naukowej mimo, że uzyskał w niej znaczące sukcesy. Poświęcił się wyłącznie działalności literackiej, która była jego wielką pasją od wczesnej młodości. Walcząc z ciężką chorobą nowotworową, pisał do ostatniej chwili swojego życia. Jego notatki zostały zebrane i wydane w postaci książki +Fragmenty+" - czytamy na stronie Fundacji.

  Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Tomasz Jakuba Michalskiego są:

  - 2009 r. - dr hab. Tadeusz Dębniak z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (zespół naukowy prof. Jana Lubińskiego) za cykl prac dotyczących predyspozycji genetycznej do zapadania na nowotwory różnych narządów;

  - 2008 r. - dr nauk medycznych Tomasz Stokłosa z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (zespół naukowy prof. dr. hab. n. med. Marka Jakóbisiaka) za cykl prac poświęconych badaniom molekularnych przyczyn lekooporności w przewlekłej białaczce szpikowej;

  - 2007 r. - prof. Tomasz Szczepański z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (zespół naukowy prof. Danuty Sońta-Jakimczyk) za wybitne osiągnięcia w badaniach nad immunobiologią i hemato-onkologią dziecięcą ze szczególnym uwzględnieniem badań nad minimalną chorobą resztkową w białaczkach u dzieci;

  - 2006 r. - nagrody nie przyznano;

  - 2005 r. - doc. dr hab. Cezary Cybulski z Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (zespół naukowy prof. Jana Lubińskiego) za opracowanie testów DNA służących do wykrywania wielonarządowej predyspozycji do nowotworów złośliwych, co stwarza ogromna szansę profilaktyki lub znacznej poprawy wyników leczenia;

  - 2004 r. - prof. Rafał Tarnawski z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, w Gliwicach za wybitne osiągnięcia w dziedzinie radiobiologii klinicznej;

  - 2003 r. - prof. Jakub Gołąb z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wyniki wszechstronnych badań w dziedzinie doskonalenia terapii fotodynamicznej nowotworów i wzmożenia efektywności tej stosunkowo mało inwazyjnej metody terapii;

  - 2002 r. - doc. dr hab. Piotr Kozłowski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (zespół naukowy prof. W.J. Krzyżosiaka) za wyniki badań nad identyfikacją i charakterystyką wariantów sekwencji genów związanych z dziedziczną formą raka piersi i jajników oraz opracowanie i optymalizacja metod wykrywania mutacji w genach.

  Więcej informacji na stronie: www.fundacjatjm.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 08.02.2010. 14:36  


  Najnowsze