• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa międzynarodowa konferencja OIL-GAS AGH 2011

  09.06.2011. 10:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie trwa XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna OIL-GAS AGH 2011. Uczestnicy spotkania, które przebiega pod hasłem "Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie", omawiają osiągnięcia naukowe polskiego i światowego sektora naftowego i gazowniczego.

  Jak informuje rzecznik AGH Bartosz Dembiński, wśród poruszanych podczas OIL-GAS AGH tematów znajdą się m.in. kwestie związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż węglowodorów, wiertnictwem i geoinżynierią, eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, transportem i dystrybucją gazu ziemnego czy zagadnieniami ekologii oraz nowych technologii pozyskania energii.

  Ważnym elementem spotkania będą również dwa panele dyskusyjne pt. "Gaz niekonwencjonalny - wyzwania technologiczne i ekologiczne" oraz "Stan i perspektywy wdrożenia niskoemisyjnych technologii węglowych (CCS)".

  Głównym organizatorem konferencji jest Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Wśród uczestników i prelegentów konferencji będą m.in. przedstawiciele Departamentu Energii USA, amerykańskich uczelni i instytutów badawczych (University of Texas at Austin, University of Tulsa, Luisiana State University, Chicago Gas Technology Institute), liczni naukowcy z zagranicznych uczelni (m.in. z Norwegii, Ukrainy, Rumunii czy Rosji), a także firmy: Halliburton, EDF, PGNiG, Lotos Petrobaltic, Orlen Upstream i Aurelian.

  Patronat nad konferencją objęli: wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, minister skarbu Aleksander Grad, Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek Jezierski i rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Antoni Tajduś.

  Konferencja zakończy się 10 czerwca. Więcej informacji na temat spotkania na stronie: www.oil-gas.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Geologia naftowa (Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) - dziedzina geologii zajmująca się poszukiwaniem, określaniem zasobów oraz przygotowaniem do eksploatacji złóż węglowodorów, głównie ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (WWNiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30. Przedsiębiorstwo Poszukiwania i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" SA – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Bałtyku.

  Muzeum Geologiczne Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – muzeum geologiczne działające w ramach Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Geofizyka Kraków - polska firma geofizyczna, świadcząca usługi na rzecz poszukiwań złóż węglowodorów (gazu ziemnego i ropy naftowej), a także wód geotermalnych oraz monitorowania złóż i zbiorników gazu. Firma prowadzi prace sejsmiczne, przetwarza i interpretuje dane sejsmiczne, dokonuje pomiarów geofizyki i sejsmometrii wiertniczej. Jest Spółką Akcyjną, należącą do Grupy Kapitałowej PGNiG.

  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w budynku głównym B-8 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowiebiblioteka akademicka, gromadząca literaturę naukową i techniczną z zakresu dziedzin reprezentowanych na tej uczelni.

  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH (WGiG) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w pawilonie A-4 oraz A-1 AGH przy al. Adama Mickiewicza 30. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów (KRNiGZ Lubiatów) – kopalnia ropy naftowej i gazu ziemnego uruchomiona w 2013 roku. Kopalnia należy do spółki PGNiG, a zarządzana jest przez PGNiG - Oddział w Zielonej Górze. Jest to największa kopalnia ropy naftowej w Polsce.

  Studencki Festiwal Informatyczny (w skrócie SFI ) – konferencja informatyczna odbywająca się co roku w Krakowie, począwszy od 2005 r. Jest organizowana przez studentów dla studentów, licealistów, pracowników branży IT oraz pasjonatów informatyki i nowinek technicznych. Wykłady i warsztaty prowadzą twórcy technologii informatycznych oraz specjalistami z branży IT – z Polski i ze świata. Organizatorami Studenckiego Festiwalu Informatycznego są studenci czterech krakowskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego zgrupowani w kołach naukowych działających przy wydziałach wyżej wymienionych uczelni. Studencki Festiwal Informatyczny jest inicjatywą non-profit. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział. Każdorazowo festiwal odbywa się w Krakowie w budynkach uniwersyteckich wymienionych uczelni wyższych.

  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH (WGGiOŚ) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Siedziba wydziału znajduje się w budynku głównym (A-0) AGH przy al. Adama Mickiewicza 30.

  Tadeusz Słomka (ur. 27 października 1948 w Świątnikach Górnych) – polski profesor nadzwyczajny nauk technicznych, 3 kwietnia 2012 roku został wybrany na rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kadencję 2012–2016. Przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (2 kadencje) oraz prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej (2 kadencje) Henryk Świdziński (ur. 8 września 1904 w Strzyżowie Lubelskim, zm. 23 czerwca 1969 w Naucznoje pod Symferopolem na Krymie) - polski geolog, specjalista geologii regionalnej Karpat oraz geologii złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) – jeden z 16 wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, powstały w wyniku podziału Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki w 2012 roku. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – wielosekcyjny uczelniany klub sportowy działający przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Został założony w 1952 roku.

  MOL (Magyar Olaj – és Gázipari Részvénytársaság) – węgierskie przedsiębiorstwo przetwórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego, zajmujące się również dystrybucją tych produktów. Jest to obok polskiego PKN Orlen jedno z największych przedsiębiorstw naftowo-gazowniczych w Europie Środkowej. Jest również największą pod względem wartości przychodów spółką na Węgrzech. Spółka zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej i gazu. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.

  Dodano: 09.06.2011. 10:40  


  Najnowsze