• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trwa nabór na V Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą

  11.05.2011. 10:20
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Cykl wykładów o historii Polski z lat 1918-89, dotyczących m.in. muzyki i młodzieży w PRL, warsztaty m.in. na temat łagrów sowieckich i okupacji niemieckiej oraz blok zajęć o prawach człowieka znajdzie się w programie V Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą.


  "Zgłoszeń do udziału w Spotkaniach jest już sporo, ale lista uczestników jest wciąż otwarta. Zazwyczaj w kursie najwięcej bierze udział uczestników z Ukrainy i Rosji, także z Litwy i Białorusi oraz z Francji, Szwecji, Niemiec, Węgier, USA oraz Kanady. Nauczyciele uczestniczący w Spotkaniach są z nami w stałym kontakcie, nie tylko podczas Spotkań. Uczestniczą także w różnego typu szkoleniach, a do ich szkół jeżdżą również nasi edukatorzy z prelekcjami" - opowiadał PAP Michał Kurkiewicz z Biura Edukacji Publicznej IPN.

  Do udziału w V Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą, które odbędą się w dniach 4-13 lipca w Domu Pracy Twórczej w Oborach koło Warszawy mogą zgłaszać się nauczyciele i animatorzy uczący historii i języka polskiego w placówkach poza granicami kraju.

  Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą organizuje Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Udział w Spotkaniach mogą wziąć wyłącznie nauczyciele-praktycy oraz animatorzy edukacyjni uczący historii i języka polskiego w polskich szkołach, klasach, szkołach parafialnych lub innych polskich placówkach edukacyjnych poza granicami kraju.

  Celem Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą jest przede wszystkim wspieranie merytoryczne i metodyczne nauczania historii najnowszej w różnego rodzaju placówkach edukacyjnych poza granicami kraju. Podczas Spotkań uczestnicy nie tylko wysłuchają wykładów, ale również wezmą udział w warsztatach. Tematyka zajęć skoncentrowana będzie wokół kilku zagadnień tematycznych związanych z najnowszą historią Polski m.in. z filmem fabularnym, muzyką, literaturą oraz sposobami ich wykorzystania na zajęciach edukacyjnych.

  Organizatorzy do udziału w Spotkaniach szczególnie zapraszają młodych nauczycieli, zdobywających dopiero doświadczenie w nauczaniu historii najnowszej. Przy rekrutacji będzie również brany pod uwagę opis działań związanych z propagowaniem historii najnowszej w trwającym roku szkolnym. Kurs jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych o standardzie turystycznym. Uczestnicy otrzymają również zwrot kosztów podróży do wysokości 250 euro.

  Zainteresowani udziałem w Polonijnych Spotkaniach z Historią Najnowszą muszą do 20 maja br. przesłać zgłoszenia wypełnione i ręcznie podpisane wraz z opisem prowadzonej działalności edukacyjnej (poświadczonym przez zwierzchnika) pod adresem: Olga Tumińska, Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, Polska.

  Lista osób zakwalifikowanych do udziału będzie znana do końca maja. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski – stowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na polu najnowszej historii Polski, działalności niepodlgłościowej, a także pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  Historia i społeczeństwo – przedmiot szkolny. Jest to nauka o historii z połączeniem nauki o społeczeństwie. Przedstawia historię powszechną oraz przemiany danego państwa, np. Polski od czasów starożytnych, po średniowiecze oraz nowożytność do współczesności z uwzględnieniem opisu społeczeństwa tych epok.

  Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu.

  Witold Mazurczak (ur. 1951 r.) – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej. Do jego specjalności należą historia polityczna oraz najnowsza historia powszechna.

  Pamięć i Sprawiedliwość – półrocznik naukowy przygotowywany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, przeznaczony dla środowiska historycznego, prezentujący wyniki prac badawczych nad historią najnowszą.

  Tadeusz Krawczak (ur. 1950) – historyk specjalizujący się w historii Kościoła i historii najnowszej. Archiwista, dyrektor Archiwum Akt Nowych i wykładowca akademicki.

  Piotr Majer (ur. 1950 r. w Łodzi) – polski historyk, nauczyciel akademicki, zajmujący się historią najnowszą, historią administracji oraz dziejami policji.

  Dodano: 11.05.2011. 10:20  


  Najnowsze