• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia konferencja nt. biologii systemowej komórek ssaków, Freiburg, Niemcy

  10.05.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3-5 czerwca 2010 r. we Freiburgu, Niemcy, odbędzie się trzecia konferencja nt. biologii systemowej komórek ssaków (SBMC 2010).

  Wydarzenie obejmie prezentację najnowocześniejszych podejść eksperymentalnych, teoretycznych i obliczeniowych do badania podstawowych reguł szerokiego wachlarza procesów regulacyjnych w komórkach ssaków, w tym ścieżek metabolicznych, sieci genetycznych i sygnalizacyjnych oraz mechanizmów wywołujących choroby.

  Zrozumienie molekularnych podstaw złożonych procesów biologicznych wymaga nowych podejść zarówno eksperymentalnych, jak i koncepcyjnych. Postęp w metodach ilościowych ułatwia kompleksową analizę komponentów regulacyjnych, które sterują decyzjami w komórkach ssaków.

  Niemniej potrzebne są nowe metody obliczeniowe, matematyczne, inżynieryjne i fizyczne, aby włączyć bogactwo danych eksperymentalnych i opracować modele matematyczne w celu odkrycia zasad systemów biologicznych i uzyskania możliwości przewidywania ich zachowań w kontekście pato-fizjologicznym.

  Konferencja SBMC 2010 jest współsponsorowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Marek Konarzewski (ur. 18 czerwca 1961 w Białymstoku) - biolog, badacz i popularyzator nauki, profesor nauk biologicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Biologii Ssaków PAN, członek korespondent PAN. Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk (do 31 grudnia 2010 Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk) – samodzielna jednostka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk. Od 1952 roku prowadzi badania z zakresu morfologii, taksonomii, systematyki, ewolucji, genetyki populacji, etologii i ekologii ssaków. W latach 1952-2006 pracownicy zakładu opublikowali 23 książki i ponad 1400 prac naukowych. Lista czasopism, na łamach których ukazywały się te prace obejmuje ponad 60 tytułów i zawiera najlepsze na świecie periodyki zajmujące się biologią, zoologią, ekologią i ochroną przyrody. Od 2003 roku Zakład posiada status Centrum Doskonałości Unii Europejskiej. Z dniem 1 stycznia 2011, zgodnie z decyzją Nr 44 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 grudnia 2010 r. oraz uchwałą Prezydium PAN nr 4/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r., dotychczasowy Zakład Badania Ssaków PAN został przekształcony w Instytut Biologii Ssaków PAN; dzięki tej zmianie ZBS uzyskał większą samodzielność organizacyjną i prawną oraz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Molecular Cell – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów i interakcji molekularnych oraz innych procesów leżących u podstaw działania komórek.

  Metody ab initio - metody obliczeniowe chemii kwantowej, które polegają na przybliżonym rozwiązywaniu równania Schrödingera (lub jego relatywistycznych odpowiedników w relatywistycznej chemii kwantowej) bez dopasowawania używanego modelu do danych eksperymentalnych. Jedynymi wartościami eksperymentalnymi uzywanymi w metodach ab initio są uniwersalne stałe fizyczne. Nazwa pochodzi od łacińskiego wyrażenia od początku. Termin ab initio został prawdopodobnie użyty po raz pierwszy w tym kontekście w 1950 roku . Laurasiatheria – klad ssaków łożyskowych przez niektórych klasyfikowany w randze nadrzędu, który został zdefiniowany w wyniku badań genetycznych i molekularnych gromady ssaków. Nazwa nadrzędu pochodzi od superkontynentu Laurazji, na którym pod koniec późnej kredy wyewoluowała ta grupa ssaków.

  Cetartiodactyla – rząd (lub nadrząd) ssaków łożyskowych, który został utworzony w wyniku najnowszych badań genetycznych i molekularnych gromady ssaków. Grupa ta nie ma aktualnie nazwy w języku polskim. Podział na poszczególne klady przedstawia się następująco: Janusz Gill (ur. 2 czerwca 1922, zm. 13 stycznia 2010) – emerytowany profesor Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciel Polski w Komitecie Ssaków Morskich ONZ.

  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu.

  U ssaków narządy limfoidalne (narządy limfatyczne) są miejscem powstawania, dojrzewania, uzyskiwania własności odpornościowych i współdziałania komórek układu odpornościowego w celu rozpoznawania antygenów drobnoustrojów chorobotwórczych, komórek nowotworowych lub wszystkich komórek i substancji, nie rozpoznanych jako własne.

  Artiofabula – klad ssaków łożyskowych, który został utworzony w wyniku najnowszych badań genetycznych i molekularnych gromady ssaków. Grupa ta nie ma aktualnie oficjalnej polskiej nazwy, dlatego dla prawidłowego jej nazywania powinno ją się określać oryginalnie lub za pomocą odpowiedniego spolszczenia. Artiofabula obejmuje świniokształtne oraz Cetruminantia.

  Cetruminantia - klad ssaków łożyskowych, który został utworzony w wyniku najnowszych badań genetycznych i molekularnych gromady ssaków. Grupa ta nie ma aktualnie oficjalnej polskiej nazwy, dlatego dla prawidłowego jej nazywania powinno ją się określać oryginalnie lub za pomocą odpowiedniego spolszczenia, np. ketruminanty. Cetruminantia obejmuje przeżuwacze (Ruminantia) oraz Whippomorpha.

  Dodano: 10.05.2010. 18:12  


  Najnowsze