• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja na temat poważnych zastosowań gier i światów wirtualnych, Ateny, Grecja

  17.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzecia międzynarodowa konferencja na temat poważnych zastosowań gier i światów wirtualnych odbędzie się w dniach od 4 do 6 maja 2011 roku w Atenach.

  Analiza działania graczy stanowi wyzwanie, zarówno w przypadku tradycyjnych platform wykorzystujących ekrany, jak i w przypadku platform rzeczywistości rozszerzonej i mieszanej. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dostępnych czujników, sprzętu i mocy obliczeniowej umożliwiają użytkownikom interakcję z komputerami, urządzeniami przenośnymi oraz konsolami do gier przy użyciu komend głosowych, wyrazu twarzy oraz ruchów rąk i ciała.

  Badania takich niewerbalnych środków sterowania można prowadzić w kategorii oddziaływania i interakcji, a także w kategorii sposobu gry, wykorzystując koncepcje z zakresu komputerowego postrzegania i rozumienia, procesu komputerowego uczenia się oraz psychologii.

  W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z zakresu komputerowego uczenia się i obserwacji, inteligencji obliczeniowej, informatyki afektywnej oraz interfejsów wielomodalnych. Omówią oni osiągnięcia w dziedzinie projektowania i pomiaru działań graczy oraz wzbudzania, rozpoznawania i modelowania emocji w interakcji komputera z użytkownikiem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Analiza otoczenia to poznanie podstawowych elementów otoczenia, które mają znaczenie w celu osiągnięcia jak najlepszych osiągnięć organizacyjnych. Analiza ta określa częściowe wpływy zmian w określonym otoczeniu oraz bezpośredni wpływ na organizację określonego działania.

  Definicja intuicyjna:
  MXML to język do tworzenia i zapisania elementów służących do interakcji z użytkownikiem programu komputerowego, takich jak przyciski, formularze czy pola tekstowe.

  Nuance CommunicationsNuance Communications jest amerykańską, międzynarodową korporacją działająca w dziedzinie technologii oprogramowania komputerowego, z siedzibą w Burlington, w stanie Massachusetts, USA, dostarczają aplikacje rozumienia mowy i obrazowania. Aktualnie oferta firmy koncentruje się na serwerach i platformach rozpoznawania mowy, systemach zarządzania głosem, biometrii głosowej, automatycznych telefonicznych usługach katalogowych, oprogramowaniu i systemach językowej transkrypcji dla służby zdrowia, oprogramowaniu do optycznego rozpoznawania znaków i oprogramowaniu do przetwarzania obrazu na pulpicie. Spółka posiada również mały oddział odpowiedzialny za oprogramowanie i rozwój systemów dla agencji wojskowych i rządowych. W październiku 2011 r. , niepotwierdzone źródła wskazywały, że jej serwery obsługują aplikacje iPhone 4S Siri rozpoznawania mowy. [ 3 ]

  Steve Thaler - naukowiec, zajmuje się zagadnieniem uczenia się sieci neuronowych. W latach osiemdziesiątych osiągnął spektakularne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

  Komputerologia, termin używany niekiedy do określenia zagadnień leżących na pograniczu informatyki, sprzętu komputerowego, elektroniki i telekomunikacji. Podkreśla stosowany charakter dziedziny oraz większe zainteresowanie sprzętem, stroną elektroniczną, połączeniem między elektroniką a kodem, niż ma to miejsce w przypadku informatyki, która stanowi dziedzinę głównie teoretyczną.

  International Society for Philosophical Enquiry (ISPE) jest międzynarodowym stowarzyszeniem wysokich osiągnięć (oraz ilorazu inteligencji), w tym na polu naukowym oraz filozoficznym założonym w 1974. ISPE jest poświęcone zaawansowanym pytaniom, oryginalnym badaniom i wkładom. Członkowie wykorzystują własne umiejętności w celu zwiększenia wzrostu i rozwoju oświeconej kultury oraz postępowej cywilizacji.

  Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

  Dodano: 17.03.2011. 16:26  


  Najnowsze