• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii, Gran Canaria, Hiszpania

  30.08.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 11 kwietnia 2013 r. na wyspie Gran Canaria, Hiszpania, odbędzie się "Trzecia, międzynarodowa konferencja nt. fizyki procesów przybrzeżnych, gospodarki i inżynierii" (3rd International Conference on Physical Coastal Processes, Management and Engineering).

  Regiony przybrzeżne to złożona i dynamiczna sieć procesów naturalnych i antropogenicznych. Chociaż strefy przybrzeżne są wąskimi obszarami, sięgającymi na kilka kilometrów w głąb po obydwu stronach linii brzegowej, zajmując niewielki pas oceanu oraz lądu, to pełnią one niezwykle istotną rolę. Odpowiadają za niemal ćwierć całej, oceanicznej produkcji biologicznej, która z kolei dostarcza mniej więcej 80% ryb na świecie.

  Aspekty fizyczne procesów przybrzeżnych stanowią od dekad przedmiot zainteresowania a ostatnie postępy w wielu obszarach - w tym teledetekcji satelitarnej - umożliwiają znaczący postęp w tej dziedzinie. Aby wypracować zadowalające rozwiązania, które pozwalają zarówno zaspokajać zapotrzebowanie na zasoby regionów przybrzeżnych, jak i chronić ich środowisko, konieczne jest poznanie wszystkich aspektów oraz ich wzajemnej interakcji.

  Wydarzenie położy nacisk na potrzebę dalszych badań w celu podniesienia jakości prognozowania procesów przybrzeżnych, zdobycia umiejętności interpretowania wyników modeli i ich porównywania z dobrze udokumentowanymi studiami przypadku oraz doświadczeniami w terenie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria przemysłowa (ang. Industrial engineering) – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach, i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji i obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji. Port lotniczy Gran Canaria (Aeropuerto de Gran Canaria) – międzynarodowy port lotniczy położony na wyspie Gran Canaria, 18 km na południe od Las Palmas de Gran Canaria. Jeden z największych portów lotniczych Hiszpanii. W 2008 obsłużył ponad 10,2 mln pasażerów. Binter Canarias (Binter) - hiszpańskie linie lotnicze z siedzibą w Las Palmas de Gran Canaria, na Gran Canaria. Obsługują głównie połączenia między Wyspami Kanaryjskim oraz do Afryki Północnej i Portugalii. Głównym hubem jest port lotniczy Gran Canaria.

  Kontrola procesów jest to szereg świadomych i skoordynowanych działań – ukierunkowanych na monitorowanie architektur, mechanizmów i algorytmów oraz porównywanie stanów rzeczywistych z oczekiwanymi – podejmowanych w celu zarządzania jakością tych procesów. Modelowanie procesów biznesowych (ang. business process modeling) – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja (tak zwany stan AS-IS) i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania (procesy TO-BE).

  Fizjologia roślin, fitofizjologia – nauka zajmująca się badaniem procesów życiowych roślin, funkcjami ich organów oraz warunków w jakich realizowane są funkcje życiowe roślin. Fizjolodzy roślin zajmują się badaniem procesów biofizycznych, takich jak transpiracja, procesów biochemicznych takich jak fotosynteza, oddychanie komórkowe oraz procesów wzrostu i rozwoju. Jest jedną z gałęzi botaniki i fizjologii. Jest też mocno powiązana z biochemią i biofizyką. Fizjologia roślin zajmuje się badaniem zjawisk i procesów zachodzących na różnych poziomach organizacji biologicznej: Eksploracja procesów (ang. process mining) – dziedzina wiedzy zajmująca się metodami i narzędziami wykorzystywanymi do budowy modeli procesów, ich weryfikacji i rozbudowy na podstawie danych pochodzących z dzienników zdarzeń powszechnie dostępnych we współczesnych systemach informatycznych, gdzie dane te opisują rzeczywisty (tj. nie hipotetyczny) przebieg procesów biznesowych.

  Las Canteras – plaża w Las Palmas (Hiszpania) po zachodniej stronie przesmyku Guanarteme łączącego La Isletę z Gran Canarią. Las Alcaravaneras – plaża w Las Palmas (Hiszpania) po wschodniej stronie przesmyku Guanarteme łączącego La Isletę z Gran Canarią.

  Playa del Inglés – miejscowość o charakterze ośrodka turystycznego, położona w południowej części wyspy Gran Canaria.

  Metoda Monte Carlo (MC) jest stosowana do modelowania matematycznego procesów zbyt złożonych (obliczania całek, łańcuchów procesów statystycznych), aby można było przewidzieć ich wyniki za pomocą podejścia analitycznego. Istotną rolę w metodzie MC odgrywa losowanie (wybór przypadkowy) wielkości charakteryzujących proces, przy czym losowanie dokonywane jest zgodnie z rozkładem, który musi być znany.

  Astrofizyka – dziedzina nauki leżąca na pograniczu fizyki i astronomii, zajmująca się badaniem procesów fizycznych w skali astronomicznej oraz budową i prawami rządzącymi obiektami astronomicznymi. Tematem badań astrofizyki są procesy fizyczne we Wszechświecie dotyczące takich obiektów jak gwiazdy, galaktyki, materia międzygwiezdna oraz ich wzajemne oddziaływanie. Business Process Outsourcing, BPO (pl. outsourcing procesów biznesowych) – zlecanie wybranych procesów biznesowych do wykonywania przez zewnętrzne przedsiębiorstwa zajmujące się outsourcingiem, które ponoszą odpowiedzialność za ich jakość i efektywność.

  Dodano: 30.08.2012. 15:37  


  Najnowsze