• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja nt. kolektywnej inteligencji obliczeniowej - technologie i zastosowania, Gdynia, Polska

  27.05.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21 - 23 września 2011 r. w Gdyni, Polska, odbędzie się trzecia międzynarodowa konferencja nt. kolektywnej inteligencji obliczeniowej - technologie i zastosowania.

  Kolektywna inteligencja obliczeniowa (CCI) jest poddziedziną sztucznej inteligencji, która zajmuje się metodami obliczeń miękkich umożliwiających podejmowanie decyzji grupowych lub przetwarzanie wiedzy wśród autonomicznych jednostek działających w rozproszonych środowiskach. Systemy internetowe, portale społecznościowe i systemy wieloagentowe bardzo często potrzebują tych narzędzi do wypracowania spójnych stanów wiedzy, rozwiązywania konfliktów i podejmowania decyzji.

  Obliczenia miękkie to dziedzina informatyki, która charakteryzuje się stosowaniem niedokładnych rozwiązań w trudnych obliczeniowo zadaniach, takich jak rozwiązywanie niedeterministycznych, (NP)-zupełnych problemów w czasie wielomianowym. Zachęca do włączania technik i narzędzi obliczeń miękkich do codziennych i zaawansowanych zastosowań.

  Konferencja stworzy okazję do podkreślenia badań naukowych w zakresie komputerowych metod kolektywnej inteligencji i ich zastosowań w (między innymi) takich dziedzinach jak sieć semantyczna, portale społecznościowe i systemy wieloagentowe.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Inteligencja zbiorowa (ang. Collective intelligence, Collective IQ ) – to termin, który powstał w połowie lat 1980 w socjologii przy badaniu procesu zbiorowego podejmowania decyzji i podejmowaniu decyzji konsensusu, gdzie przy zbiorowej inteligencji grupy, zdolność do znalezienia rozwiązania problemu jest lepsza niż najlepsze rozwiązania indywidualne w tej grupie. Pojęcie to występuje też w politologii, recenzji naukowej, rynku prognostycznym, informatyce (Wolne Oprogramowanie), mediach społecznościowych, crowdsourcingu, eksploracji danych oraz w literaturze science fiction. W kontekście Web 2.0, pojęcie inteligencji zbiorowej odnosi się do działań o dużym stopniu współpracy między użytkownikami i do „wartości dodanej”, która z tych działań wynika.

  System ekspertowy – pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych.

  System ekspertowy – pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych.

  System ekspertowy – pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych.

  Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera.

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

  Dodano: 27.05.2011. 16:49  


  Najnowsze