• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecia międzynarodowa konferencja nt. web science, Koblencja, Niemcy

  08.04.2011. 09:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 - 17 czerwca 2011 r. w Koblencji, Niemcy, odbędzie się trzecia, międzynarodowa konferencja nt. web science..

  Dziedzina web science zajmuje się całym zakresem relacji socjotechnicznych, które występują w świecie Internetu. Opiera się na założeniu, że poznawanie Internetu obejmuje nie tylko analizę jego architektury i zastosowań, ale również wgląd w użytkowników, organizacje, politykę i gospodarki, na które ma wpływ. To oznacza, że dziedzina web science jest ze swej natury interdyscyplinarna, łącząc informatykę z takimi dyscyplinami, jak socjologia, ekonomia, nauki polityczne, prawo, zarządzanie, język i komunikacja, geografia oraz psychologia.

  W czasie konferencji wystąpi wielu wykładowców i odbędą się dyskusje panelowe, poruszające szeroki zakres zagadnień. Zaplanowano następujące tematy:
  - Dane lokalizacyjne i przyszłość mobilnej interakcji cyfrowej - możliwości i obawy;
  - Zsieciowany indywidualizm;
  - Jak treści dynamiczne oddziałują na sposób postrzegania Internetu przez ludzi;
  - Internetowe rozumienie dziedzictwa kulturowego;
  - Nowi strażnicy i filtrowanie informacji politycznych w serwisie Twitter;
  - Analiza dynamiki czasowej tematów i autorów w mediach społecznych;
  - Technologie portali społecznościowych jako przekonujący agenci.

  Odbędą się również warsztaty nt. śledzenia oddziaływania naukowego na sieć społecznościową oraz sposobu, w jaki metryka oparta na zróżnicowanym zestawie źródeł społecznościowych może zapewnić szersze, bogatsze i aktualniejsze oceny bieżącego i potencjalnego oddziaływania naukowego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Social media marketing (pl. marketing w mediach społecznościowych) - Zjawisko polegające na zdobywaniu uwagi oraz generowaniu ruchu internetowego przy pomocy serwisów społecznościowych. Do promocji marki wykorzystuje się takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, LinkedIn, Yelp, Youtube czy blogi. Media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na fakt, że są łatwo dostępne dla wszystkich, którzy mają dostęp do internetu. Social media marketing umożliwia bezpośredni dostęp do pożądanej grupy docelowej, a dodatkowo obniża koszty działań marketingowych.

  Twitterowa rewolucja (ang. Twitter Revolution) – określenie protestów społecznych organizowanych przy pomocy internetowych serwisów społecznościowych.

  Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczności, które są wokół tych projektów zorganizowane. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu. Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  MM Moje Miasto – sieć portali społecznościowych, przygotowanych przez grupę prasową Media Regionalne. Strony mają charakter miejskich serwisów informacyjno-społecznościowych oraz są platformą lokalnego dziennikarstwa obywatelskiego.

  Pojęciem klona oznacza się w społecznościach internetowych konto użytkownika założone niezgodnie z regułami społeczności i służące celom sprzecznym z jej celami. Zwykle jest kontem wtórnym (tzn. jego założyciel posiada już własne konto w społeczności) i jego profil zawiera nieprawdziwe dane na temat właściciela.

  Dodano: 08.04.2011. 09:37  


  Najnowsze