• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie Doroczne Sympozjum na temat Wyszukiwania Kombinatorycznego, Atlanta, Stany Zjednoczone

  08.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Trzecie Doroczne Sympozjum na temat Wyszukiwania Kombinatorycznego (SOCS 2010) odbędzie się w dniach od 8 do 10 lipca 2010 w Atlancie.

  Doroczna konwencja jest kierowana do badaczy i studentów heurystycznych technik optymalizacji wyszukiwania i pokrewnych specjalizacji z zakresu informatyki, takich jak sztuczna inteligencja, robotyka, badania operacyjne, bioinformatyka oraz programowanie z ograniczeniami.

  Jednym z głównych wyzwań w dziedzinie wyszukiwania kombinatorycznego jest doskonalenie optymalizacji wyszukiwania w czasie rzeczywistym, wyszukiwania w warunkach ograniczonej pamięci operacyjnej (głównie zewnętrznej) oraz sposobów zmniejszenia czasu przetwarzania w procesie wyszukiwania, w tym osiągnięcia kompromisu między czasem przetwarzania i wykorzystaniem pamięci.

  Organizatorzy zapewnią program wymagający aktywnego uczestnictwa ze strony gości. Program jest przyjazny dla studentów - podczas specjalnej sesji wstępnej studenci będą mieli okazję do kilkuminutowych prezentacji własnej osoby oraz zainteresowań i osiągnięć badawczych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Systemy wyszukiwania informacji (SWI) – systemy informacyjne, których głównym zadaniem jest optymalizacja indeksowania zbioru termów w celu jak najszybszego i najbardziej trafnego (relatywnego) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jest to również dziedzina nauk informatycznych (przedmiot akademicki) traktująca o tych systemach, badająca głównie efektywność systemów wyszukiwania informacji Eniro AB – szwedzkie przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie lokalnego wyszukiwania informacji o przedsiębiorstwach, produktach i usługach. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci mogą, za pośrednictwem produktów Eniro zlokalizować poszukiwane produkty i usługi oraz dokonać ich zakupu, niezależnie od preferowanego sposobu wyszukiwania: przez Internet, katalog czy telefon komórkowy. Reklamodawcy mogą zaprezentować swoją ofertę potencjalnym konsumentom. Adkontekst – sieć reklamy kontekstowej emitowanej w wynikach wyszukiwania i na serwisach partnerskich. Sieć zarządzana jest wspólnie przez NetSprint.pl i Wirtualną Polskę. Powstała na bazie wspólnych doświadczeń obu firm w obszarach wyszukiwania informacji oraz zarządzania i emisji reklam kontekstowych.

  Indeksowanie termów to zagadnienie polegające na wyszukaniu w pewnym zbiorze termów tych termów (dowolnego albo też wszystkich), które są w pewnej relacji z danym termem. Zagadnieniem temu w szczególności poświęcony jest dział z pogranicza informatyki i matematyki zwany systemem wyszukiwania informacji. Carrot2 jest otwartym systemem do przetwarzania danych [tekstowych, w szczególności stosowany jest do grupowania rezultatów wyszukiwania danych w wyszukiwarkach internetowych, choć może być użyty również do innych typów danych i zastosowań.

  Entrez – system służący do uzyskiwania danych, rozwijany przez National Center for Biotechnology Information (NCBI). Zapewnia zintegrowany dostęp do różnych dziedzin danych, takich jak literatura, sekwencje nukleotydów i białek, kompletne genomy, czy struktury trójwymiarowe. Zaawansowana opcja wyszukiwania podaje nie tylko dokładny wynik wyszukiwania, lecz również związane rekordy z tej samej domeny, które nie mogły być uzyskane w inny sposób, oraz powiązanych rekordów z innych domen. Entrez obsługuje wiele baz danych, m.in.: PubMed, PubMed Central, OMIM, OMIA, PubChem Compound, PubChem Substance. Entrez jest jednym z najpowszechniej używanych systemów uzyskiwania danych z biologicznych internetowych baz danych. Dyskusja wikiprojektu:Biologia/Organizm żywy, wegetacja roślin: Organizm żywy, wegetacja roślin pojawiają się w wynikach wyszukiwania (Marek Mazurkiewicz (dyskusja) 10:12, 20 lut 2012 (CET)

  System informacji prawnej – system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa. Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja.

  Informatyka prawnicza – dziedzina nauki, której głównym przedmiotem badań są procesy gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji o prawie przy pomocy komputera.

  Drzewo trójkowe (ternary search tree) – struktura danych do wyszukiwania napisów, łącząca szybkość działania drzewa trie, oraz małe użycie pamięci drzew binarnych.

  Spam w wyszukiwarkach - efekty technik wpływania na wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych z naruszeniem regulaminu systemów wyszukujących. Rozpatrując to zjawisko pod względem relewancji informacji, można określić je jako szum informacyjny wywołany zjawiskami marketingowymi w Internecie. Notatki kodowe – stanowią ważny instrument w procesie kodowania otwartego, zgodnie teorią ugruntowaną, która wykorzystywana jest podczas analizy danych jakościowych. Są formułowane jako pojedyncze fragmenty danych, które zostały połączone w różne klasy lub kategorie wraz z systemem ich wyszukiwania. Kategorie kodowe dopuszczają kodowanie danych w celu testowania hipotez, wynikających z wcześniej przyjętych teorii. Badacze tworzą kody posiłkując się bezpośrednim wglądem w dane oraz ich dokładną analizą.

  Meta ad - baner reklamowy wyświetlany w wyszukiwarce internetowej, skojarzony tematycznie z wyrazami kluczowymi podanymi przez użytkownika w czasie wyszukiwania informacji. Alfabetyzm cyfrowy, także alfabetyzm informacyjny (ang. information literacy) – określenie posiadania umiejętności w zakresie korzystania z Internetu i narzędzi multimedialnych w celu wyszukiwania, analizowania i zarządzania informacją.

  GameSpy Arcade – oprogramowanie rozwijane przez firmę IGN Entertainment, służące do wyszukiwania i podłączania się do dostępnych serwerów komputerowych gier wieloosobowych. Program umożliwia między innymi komunikację między graczami, tworzenie serwerów dedykowanych, tworzenie pokoi gier oraz wyświetlanie statystyk dotyczących rozgrywek. Algorytm Grahama to efektywny algorytm wyszukiwania otoczki wypukłej skończonego zbioru punktów płaszczyzny; nie istnieją warianty dla przestrzeni o wyższych wymiarach. Pomysłodawcą algorytmu jest Ronald Graham.

  Text REtrieval Conference (TREC) jest to seria warsztatów skupiająca się na wyszukiwaniu informacji w różnych obszarach badawczych lub ścieżkach (tracks). TREC jest współfinalizowane przez National Institute of Standards and Technology (NIST) oraz Disruptive Technology Office departamentu obrony USA. TREC powstało w 1992 jako cześć programu TIPSTER. Zadaniem TREC jest wspieranie i popieranie badań związanych z wyszukiwaniem informacji poprzez zapewnienie infrastruktury niezbędnej do ewaluacji metod wyszukiwania tekstu na dużą skalę.

  Dodano: 08.04.2010. 17:12  


  Najnowsze