• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe spotkanie zamkowe nt. teorii kodowania i jej zastosowań, Barcelona, Hiszpania

  15.04.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 11 - 16 września 2011 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się trzecie, międzynarodowe spotkanie zamkowe nt. teorii kodowania i jej zastosowań.

  Teoria kodowania to nauka o właściwościach kodów i ich przydatności do konkretnych zastosowań. Kody są wykorzystywane w kompresji danych, kryptografii, korekcji błędów i od niedawna również w kodowaniu sieciowym. Stanowią przedmiot analizy wielu dyscyplin naukowych, takich jak teoria informacji, elektrotechnika, matematyka czy informatyka w celu opracowania skutecznych i niezawodnych metod transmisji danych. Jest to zazwyczaj związane z usunięciem redundancji i korektą (lub wykryciem) błędów w przesyłanych danych. Teoria kodowania ma zasadniczo dwa aspekty: kompresję danych i korektę błędów.

  W czasie konferencji poruszane będą następujące tematy:
  - kody i struktury kombinatoryczne;
  - kody algebraiczno-geometryczne;
  - kodowanie sieciowe;
  - kody kwantowe;
  - kody grupowe;
  - kody i zastosowania.

  Będzie to trzecia edycja tej wieloletniej serii spotkań, w której wcześniejsze wydarzenia odbyły się w 1999 r. i w 2008 r. w Valladolid, Hiszpania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Notatki kodowe – stanowią ważny instrument w procesie kodowania otwartego, zgodnie teorią ugruntowaną, która wykorzystywana jest podczas analizy danych jakościowych. Są formułowane jako pojedyncze fragmenty danych, które zostały połączone w różne klasy lub kategorie wraz z systemem ich wyszukiwania. Kategorie kodowe dopuszczają kodowanie danych w celu testowania hipotez, wynikających z wcześniej przyjętych teorii. Badacze tworzą kody posiłkując się bezpośrednim wglądem w dane oraz ich dokładną analizą.

  Kodowanie sieciowe (ang. network coding) – dział teorii informacji i teorii kodowania. Jest metodą osiągania maksymalnego przepływu danych w sieci.

  Kodowanie transportowe – rodzaj kodowania, którego celem jest ochrona danych podlegających kodowaniu przed uszkodzeniem ze względu na pewne ograniczenia warstwy sieci (patrz model OSI) odpowiedzialnej za transport tych danych. Przykładem takiego ograniczenia może być niezdolność niektórych starszych maszyn do przesyłania danych więcej niż 7-bitowych. Próba przesłania danych 8-bitowych (tj. składających się z bajtów 8-bitowych) bez użycia specjalnego kodowania spowodowałaby uszkodzenie tych bajtów, które mają ustawiony (tj. równy 1) najstarszy bit.

  Kody pseudoternarne - kody wielopoziomowe binarne, charakteryzujące się trzema stanami sygnału kodowego, pomimo dwóch stanów sygnału informacyjnego.

  Kod (łac. codex – spis) – ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania składnikom wiadomości (np. znakom pisma). W niektórych zastosowaniach, głównie przy przesyłaniu informacji podlegających utajnieniu, zwany jest szyfrem. Kody są stosowane m.in. w telegrafii, w technice cyfrowej.

  MLT-3MLT-3 (ang. Multi-Level Transmit) - w telekomunikacji system kodowania danych cyfrowych w medium transmisyjnym używający do kodowania informacji 3 poziomów sygnału w medium.

  Symbole materiałów do recyklinguW celu uproszczenia recyklingu wprowadzone są specjalne kody oznaczenia różnych materiałów. Kody zawierają trzy strzałki, tworzące trójkąt, z grotami skierowanymi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wewnątrz trójkąta znajduje się liczba oznaczająca kod użytego materiału, a pod trójkątem umieszczany jest skrót literowy.

  Dodano: 15.04.2011. 15:37  


  Najnowsze