• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie, międzynarodowe sympozjum nt. bólu w krajach nadbałtyckich, Wilno, Litwa

  10.04.2012. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13 - 14 kwietnia 2012 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się trzecie, międzynarodowe sympozjum nt. bólu w krajach nadbałtyckich.

  Przewlekły ból jest wyzwaniem klinicznym dla praktykujących lekarzy i systemów opieki zdrowotnej. Brak wiedzy na temat opioidów, negatywny stosunek wobec ich przepisywania oraz niedostateczne umiejętności oceny bólu składają się na poważne przeszkody w jego uśmierzaniu. Trudności wiążące się z pacjentami, jak brak komunikacji i nieuzasadnione obawy o uzależnienie, jeszcze bardziej komplikują ocenę bólu, a leczenie utrudnia przeprowadzanie takiej oceny. System opieki zdrowotnej jako taki również może przeszkadzać w uśmierzaniu bólu poprzez ograniczenia praktyczne w społeczeństwie i obawy o kontrolę organów nadzoru.

  Zwrócenie uwagi na te problemy może pomóc w uruchomieniu procesu ewaluacji i doskonalenia praktyk zarządzania bólem.

  Wydarzenie ma posłużyć za forum dla lekarzy, pracowników opieki społecznej, naukowców i decydentów w zakresie opieki zdrowotnej oraz specjalistów terapii bólu. Przykładowe tematy sesji:
  - prewalencja bólu a oddziaływanie społeczne;
  - przyszła edukacja;
  - organizacja terapii bólu w systemie opieki zdrowotnej: poszukiwanie optymalnego modelu;
  - opioidy: za i przeciw;
  -interwencyjne techniki zarządzania bólem: aktualności i wytyczne;
  - interwencje fizjologiczne w przypadku bólu;
  - kiedy chirurg może pomóc w przypadku bólu?
  - ból pleców: nowe informacje, aktualności i nowoczesność;
  - neuromodulacja i postępy w krajach bałtyckich;
  - ból nowotworowy, opieka paliatywna i pielęgniarska.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwestia odczuwania bólu przez płód stanowi przedmiot rozważań środowisk medycznych i jest częścią większej dyskusji na temat aborcji. Wielu naukowców zajmujących się rozwojem płodowym jest zgodnych, że odczuwanie bólu przez płód przed siódmym miesiącem ciąży jest wysoce nieprawdopodobne, mimo to zwolennicy ruchu pro-life proponują ustawodawstwo nakazujące informować kobietę poddającą się aborcji, iż płód może odczuwać ból podczas zabiegu. Ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) – według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory. Według definicji Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu, ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) to subiektywnie przykre i negatywne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powstające pod wpływem bodźców uszkadzających tkankę (tzw. nocyceptywnych) lub zagrażających ich uszkodzeniem. Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. Receptorami bólowymi są nocyceptory.

  Bramkowa teoria bólu – teoria według której każdy impuls nerwowy informujący o bólu musi najpierw przejść przez pewien punkt w rdzeniu kręgowym (Róg tylny rdzenia - łac. cornu posterius), który decyduje czy impuls ma zostać przesłany dalej, czy nie. Jeżeli na drodze impulsu bólowego znajduje się inny silniejszy, ten pierwszy może nie dotrzeć do mózgu i zostać nieodczuty. Teorią tą można wyjaśnić zmniejszenie się bólu podczas masowania jednego miejsca na ciele i ustępowaniu jego w drugim miejscu. Teoria ta przyczyniła się do późniejszego odkrycia endorfin - naturalnych opioidów występujących w ludzkim ciele. Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (International Association for the Study of Pain, IASP) - międzynarodowe towarzystwo zajmujące się problematyką bólu w aspektach naukowym, praktycznym i edukacyjnym. Powstało w 1973 roku. Obecnie przewodniczącym jest Profesor Troels Staehelin Jensen.

  Skala bólu według Schmidta – skala bólu stworzona przez entomologa z południowo-zachodniego Instytutu Biologicznego Uniwersytetu Arizońskiego – Justina O. Schmidta. Schmidt opublikował wiele artykułów naukowych dotyczących owadów błonoskrzydłych, i, jak sam twierdzi, został użądlony lub ukąszony przez większość błonkówek. Na podstawie tych doświadczeń stworzył on listę w czterostopniowej skali, która służy porównaniu bólu użądleń lub ukąszeń wszystkich błonkówek. Typowy ból związany z układem sercowo-naczyniowym nosi nazwę bólu dławicowego lub bólu wieńcowego (łac. stenocardia). Jest najczęściej zlokalizowany za mostkiem, jest zwykle krótkotrwały, ustępuje po kilkunastu minutach lub zażyciu nitrogliceryny (dłuższe utrzymywanie się bólu lub brak reakcji na lek sugeruje zawał mięśnia sercowego), zwiększa się przy wysiłku, stresie, niskiej temperaturze otoczenia, po posiłku lub przy wystąpieniu tachykardii.

  Mialgia, inaczej mięśnioból lub ból mięśniowy to objaw chorobowy polegający na ostrym lub przewlekłym bólu, który odczuwany jest miejscowo lub w sposób uogólniony. Mięśnioból może mieć wiele przyczyn, i niekiedy może wskazywać na chorobę układu nerwowego, infekcję lub chorobę ogólnoustrojową. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Crux - opowiadanie Jacka Dukaja, wydane w książkach PL +50. Historie przyszłości w 2004 roku oraz Król Bólu w roku 2010.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Dodano: 10.04.2012. 18:17  


  Najnowsze