• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty na temat analizy i opisywania obrazów medycznych w systemach diagnostycznych, Algarve, Portugalia

  21.09.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzecie międzynarodowe warsztaty na temat analizy i opisywania obrazów medycznych w systemach diagnostycznych odbędą się w dniach 1-4 lutego 2012 r. w Algarve, w Portugalii.

  Działania badawczo-rozwojowe w zakresie oprzyrządowania, rejestracji obrazu, modelowania i analizy ilościowej dotyczą często takich dziedzin, jak inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna i informatyka. Wiele technik stworzonych pod kątem obrazowania medycznego znajduje zastosowanie w nauce i przemyśle. Ogólnie rzecz biorąc, obrazowanie medyczne jako dziedzina badań naukowych stanowi poddyscyplinę inżynierii biomedycznej, fizyki medycznej lub medycyny, w zależności od kontekstu.

  Wydarzenie ma zgromadzić naukowców i lekarzy zajmujących się przetwarzaniem obrazów medycznych i biomedycznych. Warsztaty będą próbą wypełnienia luki pomiędzy naukowcami, lekarzami i przemysłem. Tematy przewidziane w programie konferencji:
  - obrazowanie medyczne i biomedyczne;
  - obrazowanie z wykorzystaniem mikroskopii wielowymiarowej;
  - przetwarzanie obrazu na potrzeby systemów biologicznych;
  - filtrowanie, przywracanie i segmentacja obrazów medycznych;
  - przedstawianie i analiza obrazów;
  - wyodrębnianie cech i opisywanie obrazów;
  - sztuczna inteligencja i ewolucyjne przetwarzanie obrazów;
  - narzędzia klasyfikacyjne do diagnostyki obrazowej;
  - algorytmy śledzenia w obrazowaniu żywych komórek;
  - metody optymalizacji diagnostyki;
  - technologia systemów obrazowania medycznego;
  - wspomagane komputerowo systemy diagnostyki;
  - wizualizacja danych biologicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering, BME) wchodzi w skład nauk dotyczących bioinżynierii. Stanowi ona połączenie wiedzy zlokalizowane na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Główne zagadnienia jakie obejmuje, to: bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie 3D i optyka biomedyczna. Przykładami zastosowań tej wiedzy jest udoskonalanie produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenie laboratoryjne, lekarstwa oraz innego środki służące do terapii, które nieustannie wymagają rozwiązywania problemów. Cyfrowe przetwarzanie obrazów binarnych (ang. binary digital image processing) – dziedzina cyfrowego przetwarzania obrazów zajmująca się komputerowymi algorytmami obróbki obrazów binarnych. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, MRI (ang. magnetic resonance imaging) – nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej (tomografii) oraz w badaniach naukowych.

  Prewitt jest operatorem wykorzystywanym w cyfrowym przetwarzaniu obrazów do detekcji krawędzi pionowych, poziomych i ukośnych. Operator ten umożliwia wyznaczenie dla każdego piksela obrazu estymaty pochodnej kierunkowej w jednym z 8 kierunków. Operator ten został po raz pierwszy użyty do analizy obrazów mikroskopowych w medycynie przez Judith M. Prewitt w roku 1966. DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine (Obrazowanie Cyfrowe i Wymiana Obrazów w Medycynie) - norma opracowana przez ACR/NEMA (American College of Radiology / National Electrical Manufacturers Association) dla potrzeb ujednolicenia wymiany i interpretacji danych medycznych reprezentujących lub związanych z obrazami diagnostycznymi w medycynie. DICOM znajduje zastosowanie głównie w przetwarzaniu obrazów tomografii komputerowej (TK/CT), tomografii rezonansu magnetycznego (MRI), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA), cyfrowej radiografii konwencjonalnej (CR), radiografii cyfrowej (DR) oraz wszystkich wykorzystujących technologie cyfrowe badań o wysokiej rozdzielczości obrazu. Dane w formacie DICOM mają dużą objętość, wymagają specjalnego oprogramowania i sprzętu komputerowego a także łączy o wysokiej przepustowości, za to pozwalają zachować wysoką jakość obrazu. Stosowanie normy DICOM umożliwia m.in. funkcjonowanie teleradiologii.

  Cyfrowe przetwarzanie obrazów (ang. digital image processing, DIP) – dziedzina cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zajmuje się reprezentacją obrazu w postaci cyfrowej oraz komputerowymi algorytmami przetwarzania i akwizycji obrazów cyfrowych. Super rozdzielczość (ang. superresolution, super-resolution) - technologia polegająca na zwiększeniu rozdzielczości obrazu z wykorzystaniem różnych technik m.in. składanie obrazów o większej rozdzielczości z obrazów o niższej rozdzielczości np. z paru zdjęć o wielkości 2 Mpx uzyskanie zdjęcia o rozdzielczości 4 Mpx.

  Wyrównanie histogramu jest jedną z metod przetwarzania obrazów. Polega na poprawianiu kontrastu analizowanego obrazu z wykorzystaniem jego histogramu. Filtracja obrazów - filtracja obrazów jest zaliczana do metod cyfrowego przetwarzania sygnałów. Filtracja jest operacją matematyczną na pikselach obrazu źródłowego w wyniku której uzyskiwany jest nowy, przekształcony obraz. Filtrację określa się jako przekształcenie kontekstowe, gdyż dla wyznaczenia nowej wartości piksela obrazu docelowego potrzebna jest informacja z wielu pikseli obrazu źródłowego.

  Optyka biomedyczna (biooptyka) – dziedzina medycyny z zakresu inżynierii biomedycznej, zajmująca się wykorzystaniem światła w badaniach obiektów biologicznych, w diagnostyce medycznej i terapii.

  Dodano: 21.09.2011. 17:26  


  Najnowsze