• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty na temat architektury opartej na modelach oraz budowy systemów osadzonych - Oslo, Norwegia

  16.09.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 4 października 2010 roku odbędą się w Oslo trzecie międzynarodowe warsztaty na temat architektury opartej na modelach oraz budowy systemów osadzonych.

  Techniki inżynieryjne oparte na modelach (model-based engineering, MBE) umożliwiają w procesie warstwowej budowy systemów utrwalanie niewykorzystywanych wyspecjalizowanych informacji w zakresie architektury w formie dokładnych specjalizowanych modeli. Techniki te umożliwiają utrwalanie niewykorzystywanych wyspecjalizowanych informacji w zakresie architektury w formie dokładnych specjalizowanych modeli. Wspierają one także warstwową budowę różnych systemów.

  Celem całodniowych warsztatów jest zgromadzenie teoretyków i praktyków zainteresowanych inżynierią opartą na modelach oraz zbadanie granic architektury i budowy systemów osadzonych. Planowane dyskusje zostaną poświęcone między innymi językom opisu architektury, specjalizowanemu projektowaniu, językom wdrożeniowym, językom opisu niefunkcjonalnych ograniczeń, językom komponentów oraz językom opisu systemów.

  Wydarzenie jest organizowane przez Sieć Doskonałości w Zakresie Projektowania Systemów Osadzonych (Network of Excellence on Embedded Systems Design) i finansowane w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RadiSys Corporation to producent i dostawca systemów wbudowanych i podobnych rozwiązań. Główna siedziba firmy znajduje się w Hillsboro w stanie Oregon, USA. Firma współpracuje z grupami deweloperskimi klientów dostarczając im sprzęt oraz know-how w zakresie architektury komputerów, integracji systemów, wbudowanych systemów operacyjnych np. OS-9, projektowania ASIC oraz tworzenia oprogramowania pośredniczącego. Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Zarządzanie przez zaufanie (zarządzanie zaufaniem, ang. trust management, management by trust, management through trust) - zbiór działań kreowania systemów i metod, które pozwalają uzależnionym jednostkom dokonywać ocen i decyzji odnoszących się do niezawodności potencjalnych operacji zawierających ryzyko, a także umożliwiających ich uczestnikom i właścicielom systemów wzrost i stosowne reprezentowanie wiarygodności własnej oraz ich systemów. Traktat ABM (ABM Treaty, Anti-Ballistic Missile Treaty) traktat między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim o nieograniczonym czasowo ograniczeniu rozwoju, testowania i rozmieszczania systemów antybalistycznych (ABM – ‘’Antiballistic Missile’’). Jak wynika z art. I traktatu, jego celem było „ograniczenie systemów antybalistycznych każdej ze stron traktatu (ZSRR i USA) i zapobieżenie rozmieszczeniu przez którakolwiek ze stron systemów ABM na jego terytorium”. Jakkolwiek układ dopuszczał pewne ograniczone rozmieszczenie systemów antybalistycznych, jednakże zapobiegał utworzeniu systemów narodowych, w efekcie czego zapewniał nieskrępowaną możliwość balistycznego ataku jądrowego przez każdą ze stron. Traktat ograniczał możliwość rozmieszczenia systemów antybalistycznych jedynie do określonej w nim liczby rakietowych systemów lądowych oraz umieszczonych na Ziemi systemów radarowych.

  PowerPC Reference Platform (PReP) jest referencyjną architekturą sprzętową mikroprocesora PowerPC stworzoną w tym samym czasie, co sama mikroarchitektura procesora PowerPC. Architektura ta miła pozwolić producentom sprzętu na stworzenie własnych rozwiązań, które pozwoliłyby na uruchomienie różnych systemów operacyjnych, takich jak Mac OS, Windows NT oraz systemów operacyjnych z rodziny UNIX, w szczególności Sun Solaris i AIX. Systemy zgodne z architekturą PReP nigdy nie zdobyły zakładanej przez twórców popularności, a jedynymi rozwiązaniami z nią zgodnymi były serwery IBM RS/6000 wraz z dostarczanym dla nich systemem operacyjnym AIX. Mac 68k - emulator wbudowany we wszystkie wersje systemów Mac OS i Mac OS X przeznaczonych dla architektury PowerPC. Emulator pozwala na uruchamianie programów napisanych dla architektury Motoroli 68k. Emulator działa praktycznie bezproblemowo. Uważa się, że był to pierwszy tak bezproblemowy przypadek wdrożenia obsługi nowej architektury do systemu.

  Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej jest jednostką organizacyjną właściwą w zakresie prowadzenia prac analityczno-studyjnych i projektowo-wdrożeniowych systemów teleinformatycznych polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, eksploatacji systemów teleinformatycznych na szczeblu centralnym, szkolenia specjalistycznego w zakresie teleinformatyki, a także opracowywania dokumentów w zakresie standardów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  Narodowe Muzeum Sztuki, Architektury i Projektowania (norw. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) – muzeum znajdujące się w Oslo, powstałe 11 lutego 2003 z połączenia czterech dotychczasowych muzeów: Galerii Narodowej (Nasjonalgalleriet), Muzeum Sztuki Współczesnej (Museet for samtidskunst), Muzeum Architektury (Nasjonalmuseet – Arkitektur) oraz Muzeum Sztuki Użytkowej (Kunstindustrimuseet). 1 lipca 2005 w skład nowej placówki włączono również Wystawy Państwowe (Riksutstillinger). Muzeum posiada największe w Norwegii zbiory sztuki plastycznej (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), architektury (rysunki, fotografie, modele) i designu (sztuka użytkowa). Ozdobą kolekcji muzeum jest jedna z wersji znanego obrazu Edvarda Muncha Krzyk.

  Centrum Wsparcia Mobilnych Systemów Dowodzenia Wojsk Lądowych (CWMSD) – instytucja wdrażająca i realizująca nadzór nad eksploatacją systemów informatycznego wsparcia dowodzenia w Wojskach Lądowych. Centrum zajmuje się ponadto analizą wykorzystania systemów dowodzenia i możliwości rozbudowy i modernizacji tych systemów. Zapewnia właściwą organizację i kompatybilność systemów informatycznych i dowodzenia na poziomie mobilnej rozległej sieci teleinformatycznej. Żołnierze CWMSD uczestniczą także w pracach w ramach międzynarodowych grup rozwojowych np. programu MIP, NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration, Combined Endeavor. Żołnierze centrum działają również na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju.

  Arkitekturmuseet (pol. Muzeum Architektury) – państwowa galeria architektury znajdująca się w Sztokholmie przy Exercisplan 4. Posiada kolekcję dzieł architektonicznych (projektów, modeli i fotografii) ilustrujących rozwój tej dziedziny sztuki w Szwecji na przestrzeni tysiąca lat, a szczególnie ostatnich 150 lat. Arkitekturmuseet jest nie tylko muzeum, ale również centrum architektury, form architektonicznych i designu stawiającym sobie za cel podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ich roli i znaczenia w życiu społecznym. Accellera – organizacja, grupująca firmy zajmujące się automatyzacją procesu projektowania układów i systemów elektronicznych (EDA – Electronic Design Automation). Powstała w roku 2000 z połączenia Open Verilog International i VHDL International – organizacji opiekujących się popularnymi językami opisu sprzętu. Sprawuje opiekę nad wieloma istniejącymi standardami (VHDL, PSL itp.) oraz promuje nowe standardy (SystemVerilog, OVL). Współpracuje z innymi organizacjami o podobnym zakresie działalności (IEEE).

  BAE Systems Inc. – amerykańskie przedsiębiorstwo zbrojeniowe, spółka-córka BAE Systems plc z siedzibą w Farnborough w Anglii, największa spółka koncernu BAE Systems, generująca ponad połowę przychodu holdingu z działalności operacyjnej, tworząca też większość nowych technologii koncernu. Siedziba BAE Systems Inc. znajduje się w Arlington w stanie Wirginia. Amerykańska spółka BAE Systems zajmuje się tworzeniem technologii i produkcją systemów elektronicznych, systemów zbierania danych oraz systemów wsparcia dla wszystkich rodzajów wojsk, a także systemów uzbrojenia.

  Dodano: 16.09.2010. 16:26  


  Najnowsze