• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej i sieci, Berlin, Niemcy

  06.10.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 30 marca 2012 r. w Berlinie, Niemcy, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. analityki biznesowej i sieci.

  Rozwiązania analityki biznesowej (BI) umożliwiają użytkownikom przeszukiwanie, interpretowanie i analizę danych biznesowych w celu podejmowania lepszych decyzji.

  Tradycyjnie aplikacje BI pozwalają ludziom biznesu pozyskiwać wiedzę za pomocą różnorodnych technologii, takich jak magazynowanie danych, przeszukiwanie danych, zarządzanie wynikami i okresowe raporty.

  Ostatnio pojawił się nowy trend, w którym aplikacje analityki biznesowej nie ograniczają już swojej analizy do danych w ramach jednego przedsiębiorstwa. Dane są pobierane z zewnątrz, na przykład z Internetu, aby uzupełnić wewnętrzne dane przedsiębiorstwa i zapewnić pełniejszy obraz dynamiki współczesnego biznesu.

  Wydarzenie posłuży również za międzynarodowe forum wymiany pomysłów na to, jak przełożyć ogromne ilości danych dostępnych w Internecie na aplikacje BI, jak zastosować sieciowe metody i techniki inżynierii do projektowania aplikacji BI takich jak analityka biznesowa jako usługa.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Master Data Management (ang. zarządzanie danymi referencyjnymi) – termin określający rozwiązania informatyczne i działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia wysokiej jakości, wiarygodności, aktualności i dostępności najważniejszych danych referencyjnych, wykorzystywanych w różnych procesach biznesowych, przez różne jednostki organizacyjne. Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Usługa katalogowa - baza danych zawierająca następujące obiekty: użytkowników, aplikacje, urządzenia sieciowe i inne zasoby sieciowe. Usługa katalogowa musi być przynajmniej częściowo obiektową bazą danych reprezentującą użytkowników sieci i zasoby, co pomaga zarządzać relacjami między ludźmi a sieciami, urządzeniami sieciowymi, aplikacjami sieciowymi i zawartymi w sieci informacjami.

  ArchiMate [Ahr-ki-meyt] jest otwartym i niezależnym językiem modelowania architektury korporacyjnej wspierającym opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej, danych, aplikacji i techniczną) w spójny sposób. Analiza biznesowa jest dyscypliną określenia potrzeb biznesowych i określania rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania często zawierają element rozwoju systemów, ale mogą również składać się z udoskonaleń procesu lub zmiany organizacyjnej lub planowania strategicznego czy rozwoju polityki biznesowej.

  Blob – w systemach zarządzania bazami danych: typ danych, który umożliwia przechowywanie dużych ilości danych binarnych jako pojedynczy obiekt w bazie danych, stosowany w szczególności do przechowywania danych multimedialnych, takich jak grafika, muzyka czy filmy. QlikTech – producent oprogramowania Business Discovery, systemów Business Intelligence umożliwiających kontrolę nad analizą danych użytkownikom biznesowym, producent platformy QlikView. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Radnor, w Pensylwanii (USA). QlikView łączy cechy dynamicznej prezentacji, natychmiastowego operowania danymi oraz analizy danych w czasie rzeczywistym.

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 06.10.2011. 16:17  


  Najnowsze