• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. informatycznego wyboru społecznego, Dusseldorf, Niemcy

  11.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 13-16 września 2010 r. w Dusseldorfie, Niemcy, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. informatycznego wyboru społecznego (COMSOC-2010).

  Informatyczny wybór społeczny to nowa dyscyplina, w której spotykają się teoria wyboru społecznego i informatyka. Z jednej strony zajmuje się ona zastosowaniem technik informatycznych, takich jak analiza złożoności czy projektowanie algorytmów, w badaniu mechanizmów wyboru społecznego, np. procesu głosowania czy algorytmów sprawiedliwego podziału. Z drugiej strony komputerowy wybór społeczny dąży do zapożyczenia koncepcji teorii wyboru społecznego przez informatykę. Na przykład uporządkowanie systemów opieki społecznej opracowane pierwotnie w celu zanalizowania jakości przydziału zasobów w społeczeństwie równie dobrze stosuje się do problemów systemów wieloagentowych albo sieciowych.

  Celem warsztatów jest umożliwienie spotkania się przedstawicieli różnych społeczności: informatyków zainteresowanych kwestiami obliczeniowymi w teorii wyboru społecznego, specjalistów od sztucznej inteligencji i systemów wieloagentowych, logików zajmujących się opartą na logice specyfikacją i analizą procedur społecznych oraz osoby pracujące w obszarze teorii wyboru społecznego.

  Warsztatom towarzyszyć będzie "Dzień szkoleniowy LogICCC" obejmujący ogólne wykłady o charakterze wprowadzającym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teoria wyboru społecznego zajmuje się analizą zbiorowego podejmowania decyzji. Powiązana jest z teorią wyboru publicznego. Określa warunki jakie muszą być spełnione, lub jakie nie są spełniane w różnych metodach podejmowania decyzji zbiorowych. Teorie rozwoju społecznego - teorie społeczne mające za zadania wyjaśnić przyczyny i mechanizmy rozwoju społecznego. Teoria modernizacji – ogólna nazwa teorii rozwoju społecznego, opisujących rozwój społeczeństw w kierunku społeczeństwa nowoczesnego. Teorie modernizacji są jedną z postaci ewolucjonizmu.

  Regres społeczny – proces społeczny, którego wynikiem są trwałe zmiany polegające na przekształcaniu się stanu społecznego. Regres społeczny jest przeciwieństwem postępu społecznego, czyli przechodzenia od lepszego do gorszego stanu jakości życia członków społeczeństwa. Pojęcie to oznacza zatem taki rozwój społeczeństwa, który charakteryzuje się: Celem funkcji dobrobytu społecznego jest ujęcie ogólnego położenia społeczeństwa, odzwierciedla preferencje jednostek dotyczącą różnych stanów świata.

  Kategoria społeczno-zawodowa to część zbioru społecznego wydzielonego w praktyce życia społecznego ze względu na cechy istotne społecznie np. wiek, stan cywilny, zawód, dochody itp. Teoria konfliktu społecznego - teoria socjologiczna, zgodnie z którą ład społeczny jest pewnym nieosiągalnym ideałem. Jej zwolennicy zakładają, że wewnątrz społeczeństwa dominują przede wszystkim sprzeczności, ścieranie się interesów poszczególnych klas, warstw i grup społecznych. Ład społeczny jest jedynie chwiejną równowagą.

  System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego. Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie.

  Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

  Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego.

  Readaptacja – ponowne przystosowanie człowieka chorego lub niepełnosprawnego do czynnego, samodzielnego życia w społeczeństwie i do pracy zawodowej (readaptacja społeczna i readaptacja zawodowa). O readaptacji społecznej (środowiskowej) mówimy również w znaczeniu powrotu do życia społecznego osób okresowo wyizolowanych z naturalnego życia społecznego. Kwestia społeczna – to w większości prac synonim problemu społecznego. Pojęcie to jest silnie związana z polityką społeczną a konkretnie z jej celami i zadaniami. Kwestia społeczna to bariera w społeczeństwie, uniemożliwiająca mu osiągniecie pełnej satysfakcji, rozwoju, realizacji potrzeb. Politycy społeczni powinni zatem dążyć do minimalizacji a wręcz likwidacji kwestii społecznej.

  Społeczność – połączona ze sobą za pomocą więzi społecznych zbiorowość ludzi należących do pewnego środowiska społecznego i powiązanych ze sobą:

  Dodano: 11.06.2010. 17:12  


  Najnowsze