• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. logiki klasycznej i obliczeń, Brno, Czechy

  17.08.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 21-22 sierpnia 2010 r. w Brnie, Czechy, odbędą się trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. logiki klasycznej i obliczeń.

  Wydarzenie skoncentruje się na wzajemnych zależnościach między ekstrakcją programu z konstruktywnych dowodów a informatyką. Inne powiązane wydarzenie poświęcone będzie najnowszym osiągnięciom w stosowanej teorii dowodu i matematyce konstruktywnej. Dziedziny te łączą wspólne zainteresowania, a konkretnie badanie treści obliczeniowej zasad matematycznych i logicznych.

  Możliwość ekstrakcji użytecznej treści obliczeniowej z klasycznych dowodów zaczęła zyskiwać na popularności w latach 90. XX w. W owym czasie odkryto, że interpretacje dowodów w oparciu o twierdzenia Goedela i Kreisela mogą dostarczyć nowych, nietrywialnych algorytmów i wyników liczbowych, a odpowiedniość Curry'ego-Howarda może zostać rozszerzona na logikę klasyczną poprzez koncepcje programowania, takie jak kontynuacje i operatory kontrolne.

  Celem warsztatów jest wsparcie owocnej wymiany pomysłów między rozmaitymi kierunkami badań naukowych w zakresie logiki klasycznej i obliczeń. Zaplanowano następujące tematy:
  - rachunki dostosowane do reprezentowania logiki klasycznej;
  - projektowanie języków programowania inspirowanych logiką klasyczną;
  - cięcie/eliminacja w systemach klasycznych;
  - reprezentacja dowodu i poszukiwanie dowodu dla logiki klasycznej;
  - translacje dowodów klasycznych na intuicjonistyczne;
  - konstruktywna interpretacja niekonstruktywnych zasad;
  - ekstrakcja świadka z dowodów klasycznych;
  - semantyka konstruktywna dla logiki klasycznej (np. semantyka gier);
  - studia przypadku (dla któregokolwiek z powyższych punktów).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Logika modalna – teoria logiczna, która bada pojęcia możliwości, konieczności i ich wariantów. Niekiedy termin "logika modalna" rozumie się szerszej, włączając w jego obręb logiki epistemiczne, logiki temporalne, logiki deontyczne i logiki programów – niniejszy artykuł omawia jedynie logiki modalne w sensie wąskim (logiki modalne aletyczne) na przykładzie systemu S5. Prawa logiczne – twierdzenia logiki, zdania prawdziwe w każdym modelu, tj. przy każdej interpretacji występujących w nich stałych pozalogicznych; szczególnie ważną funkcją praw logicznych jest to, że na ich podstawie orzeka się wynikanie logiczne jednych zdań z drugich; prawa logiczne są podstawą (lub schematami) operacji dokonywanych w logice (dowodzenia, wnioskowania, uzasadniania). Praw logiki klasycznej jest nieskończenie wiele. Wybiera się często dla przykładu jedynie nieliczne spośród praw, które z różnych względów historycznych i naukotwórczych są najczęściej wyróżniane w opracowaniach podręcznikowych: Logika (gr. λόγος, logos – rozum, słowo, myśl) – wedle klasycznej definicji – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Jako taka wraz z retoryką logika stanowiła część filozofii. Współczesna logika wykorzystując metodę formalną znacznie rozszerzyła pole badań włączając w to badania nad matematyką (metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów logicznych (np. logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji (logic for computer science).

  Logika niefregowska jest rachunkiem logicznym, który różni się od klasycznych „fregowskich” rachunków logicznych, tym że zdania nie są w nim nazwami przedmiotów logicznych (prawdy lub fałszu), lecz są nazwami sytuacji. Logika ta jest przykładem logiki filozoficznej. Jej twórcą był Roman Suszko. Wojciech Buszkowski (ur. 1950), polski matematyk, specjalista w dziedzinie logiki matematycznej i jej zastosowań, lingwistyki matematycznej, logiki obliczeniowej i podstaw informatyki.

  Andriej Nikołajewicz Kołmogorow, ros. Андре́й Никола́евич Колмого́ров (ur. 25 kwietnia 1903, zm. 20 października 1987) – rosyjski matematyk, twórca współczesnej teorii prawdopodobieństwa. Pracował nad rozwojem topologii, logiki i teorii złożoności obliczeniowej, znany jest również z wyników w analizie harmonicznej i mechanice klasycznej - w szczególności w badaniach turbulencji. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Wolfa w matematyce w 1980. Semiotyka (rzadziej używa się terminów "semiotyka logiczna", "semiologia" i "semantyka", z których dwa ostatnie mają też inne znaczenia) - jeden z trzech głównych (obok logiki formalnej i metodologii nauk) działów logiki, sam dzielący się na semantykę, pragmatykę i syntaktykę. Podział semiotyki na trzy główne działy pochodzi od Charlesa W. Morrisa. Semiotyka logiczna stanowi ogólną teorię znaków, zwłaszcza znaków językowych - wyrażeń. Zbliżony charakter ma semiotyka językoznawcza, która nie bada języków sformalizowanych, a jedynie języki naturalne (sama semiotyka logiczna, poza językami sformalizowanymi, bada także język naturalny). Zbliżony do syntaktyki logicznej charakter ma syntaktyka językoznawcza, semantyka logiczna ma swój odpowiednik w postaci semantyki językoznawczej.

  Teoria dowodu to dział logiki matematycznej zajmujący się analizą pojęcia dowodu oraz możliwych sposobów używania go w rozważaniach matematycznych. Za ojca tej dziedziny uważa się Davida Hilberta, jednego z najwybitniejszych matematyków przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku.

  Dodano: 17.08.2010. 17:12  


  Najnowsze