• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania wiedzy za pomocą chmurowych i rozproszonych platform obliczeniowych, Bruksela, Belgia

  26.06.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 10 grudnia 2012 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. odkrywania wiedzy za pomocą chmurowych i rozproszonych platform obliczeniowych (3rd International Workshop on Knowledge Discovery Using Cloud and Distributed Computing Platforms In Cooperation with IEEE ICDM 2012).

  Najnowsze trendy pokazują, że obliczenia rozproszone stają się praktyczniejszym i bardziej opłacalnym rozwiązaniem dla wielu organizacji. Obliczenia rozproszone wykorzystują wiele niezależnych komputerów, które komunikują się za pośrednictwem sieci, aby osiągnąć wspólny cel.

  Przetwarzanie w chmurze, które jest formą wielkoskalowych obliczeń rozproszonych, znacznie przyciągnęło uwagę przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, stając się szybko tańszą alternatywą dla kosztownych systemów scentralizowanych. Wyniki najnowszych badań wskazują również na przydatność przetwarzania w chmurze do przeszukiwania danych, uczenia maszynowego i odkrywania wiedzy.

  Warsztaty zgromadzą naukowców, programistów i praktyków ze środowiska akademickiego oraz przedstawicieli władz i przedsiębiorstw w celu omówienia nowych i pojawiających się trendów w technologiach przetwarzania w chmurze, modelach programowania i usługach programistycznych. W programie wydarzenia przewidziano również analizę podejść do przeszukiwania danych i odkrywania wiedzy oraz identyfikację największych wyzwań w wykorzystywaniu infrastruktury przetwarzania w chmurze do algorytmów skalujących do petabajtowych zestawów danych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Obliczenia rozproszone (ang. distributed computing) – obliczenia, umożliwiające współdzielenie zasobów obliczeniowych, często rozproszonych geograficznie. Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych. Grid.org – był to zbiór kilkunastu projektów internetowych, wykorzystujących zasadę obliczeń rozproszonych, które polegają na wykorzystywaniu mocy obliczeniowej komputerów wolontariuszy w celu wykonania obliczeń potrzebnych do rozwiązania rozmaitych problemów biomedycznych. Powstał w kwietniu 2001 roku pod nazwą United Devices. Projekt oficjalnie zakończył działalność 27 kwietnia 2007 roku.

  Private Cloud (z angielskiego prywatna chmura) – pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer usługodawcy. Publiczna chmura (z ang. public cloud) – pojęcie związane z tematyką chmury obliczeniowej, odnoszące się do tworzenia środowisk obliczeń rozproszonych oraz przenoszenia danych, systemów operacyjnych lub aplikacji wymagających dużej mocy obliczeniowej na serwer.

  Pracownik wiedzy – jedna z najbardziej znanych definicji pracownika wiedzy "knowledge worker" stworzona przez T. H. Davenporta stwierdza, że mają oni wysoki stopień wiedzy specjalistycznej, wykształcenie lub doświadczenie, a wykonywana przez nich praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. Pracownicy wiedzy to nowa kategoria specjalistów, których podstawowym zadaniem jest produktywne wykorzystanie i wymiana wiedzy. Odpowiadają oni za kreowanie i wdrażanie nowych pomysłów, dzięki którym organizacje dopasowują strategię do zachodzących coraz szybciej zmian w otoczeniu biznesowym. Ich podstawowym zadaniem jest poszukiwanie, wymiana, łączenie i wykorzystanie wiedzy wewnątrz organizacji i poza jej granicami. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) (Otwarta Infrastruktura Przetwarzania Rozproszonego Berkeley) to niekomercyjne rozwiązanie z dziedziny obliczeń rozproszonych, które pierwotnie powstało dla potrzeb projektu [email protected], aktualnie wykorzystywane jest również w projektach innych niż SETI. Jest to niekomercyjne oprogramowanie pośredniczące pozwalające na udział komputera zwykłego użytkownika w naukowych projektach. BOINC jest rozwijany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez zespół pod kierunkiem szefa projektu [email protected], Davida Andersona. BOINC jest wolnym i otwartym oprogramowaniem wydawanym na licencji GNU LGPL i jest wspierany finansowo przez amerykańską rządową agencję National Science Foundation.

  Dodano: 26.06.2012. 16:26  


  Najnowsze