• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. steganografii sieciowej, Praga, Czechy

  21.02.2011. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 28 maja 2011 r. w Pradze, Czechy, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. steganografii sieciowej.

  Steganografia sieciowa polega na ukrywaniu informacji w nowoczesnych sieciach lub kamuflowanie danych w zwykłych transmisjach danych w taki sposób, aby nie mogły zostać wykryte przez osoby postronne.

  Techniki steganograficzne pojawiły się i ewoluowały wraz z rozwojem protokołów i mechanizmów sieciowych. Zagadnienie zyskało popularność z powodu szerokiego rozpowszechnienia się sieci informacyjnych, takich jak serwisy multimedialne w sieciach i portalach społecznościowych.

  Przedmiotem tegorocznej edycji jest analiza powłamaniowa sieci (network forensics). Poruszone zostaną następujące tematy badawcze:
  - steganografia i steganoanaliza (steganologia);
  - kanały ukryte/podprogowe;
  - nowe zastosowania ukrywania informacji w sieciach;
  - zagadnienia polityczne i biznesowe związane ze steganografią sieciową;
  - ukrywanie informacji w serwisach multimedialnych;
  - kryminalistyka cyfrowa;
  - modelowanie komunikacji sieciowej z perspektywy steganografii i steganoanalizy;
  - nowe metody wykrywania i eliminowania steganografii sieciowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Drukarkowa steganografia jest typem steganografii stosowanym przez producentów kolorowych drukarek, takich jak HP czy Xerox, w których do każdego wydruku dodaje się 1 cm² ledwo widocznych żółtych kropek zawierających w sobie zakodowane informacje, najczęściej numer seryjny urządzenia oraz datę i godzinę wydruku.

  Atrament sympatyczny – jedna z form steganografii, polegająca na zapisywaniu wiadomości substancją bezbarwną w momencie pisania lub tracącą barwę po krótkim czasie.

  Rafinacja informacji sieciowej (rafinacja sieciowa) – narzędzia pozyskiwania informacji z Sieci, które są rezultatem analizy treści zamieszczanych w Internecie. Istota rafinacji sieciowej tkwi w historycznie utrwalonym pojęciu białego wywiadu – pozyskiwania informacji, które w sposób zakamuflowany zawarte są w pozornie nieznaczącym przekazie. Rafinacja umożliwia prognozowanie zdarzeń, a nawet odczuć społecznych. Narzędzia te służą do oceny stanu i ciągłego monitorowania dynamiki zmian treści sieciowych zasobów informacyjnych, ich dogłębnej analizy w rezultacie dając kolejne instrumenty do bieżącej diagnozy obrazu badanego zjawiska społecznego.

  Steganografia jest nauką o komunikacji w taki sposób by obecność komunikatu nie mogła zostać wykryta. W odróżnieniu od kryptografii (gdzie obecność komunikatu nie jest negowana natomiast jego treść jest niejawna) steganografia próbuje ukryć fakt prowadzenia komunikacji.

  Sniffer – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny.

  Sniffer – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny.

  Sniffer – program komputerowy lub urządzenie, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualnie analizowanie danych przepływających w sieci. Wspólną cechą wielu takich analizatorów jest przełączenie karty sieciowej w tryb mieszany (ang. promiscuous), w którym urządzenie odbiera wszystkie ramki z sieci, także te nieadresowane bezpośrednio do niego; sniffery mogą być uruchamiane także na routerze lub na komputerze będącym jedną ze stron komunikacji sieciowej – i w tych przypadkach tryb promiscuous nie jest konieczny.

  Dodano: 21.02.2011. 15:37  


  Najnowsze