• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. wiedzy o zarządzaniu wymaganiami, Sydney, Australia

  11.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 września w Sydney, Australia, odbędą się trzecie, międzynarodowe warsztaty nt. wiedzy o zarządzaniu wymaganiami.

  Wydarzenie skupi się na możliwościach i korzyściach lekkich podejść do zarządzania wiedzą wykorzystywaną w inżynierii wymagań. W programie znajdą się nowatorskie pomysły, wschodzące metodologie, ramy i narzędzia oraz doświadczenia przemysłowe w zakresie utrwalania, przedstawiania, przekazywania i ponownego wykorzystywania biernej wiedzy w procesach inżynierii wymagań.

  Wyniki badań pokazują, że utrwalanie i przekazywanie biernej wiedzy przynosi wiele korzyści, np. zwiększa ponowne wykorzystanie, umożliwia identyfikowalność, sprzyja ewolucji wymagań i poprawia współpracę między uczestnikami rozproszonych projektów.

  Obecne procesy inżynierii wymagań i narzędzia nie pozostawiają wystarczającego pola dla wiedzy o zarządzaniu wymaganiami. Wraz z rosnącym rozproszeniem, skalą i złożonością projektów rozwojowych rośnie zapotrzebowanie na wiedzę o zarządzaniu wymaganiami.

  Niemniej główną przeszkodą jest konieczność dysponowania lekkim, użytecznym, inteligentnym, skontekstualizowanym i spersonalizowanym podejściem do utrwalania i dzielenia się. Infrastruktury inżynierii wymagań powinny gromadzić wiedzę bierną i nadawać jej formalny charakter, a strony zainteresowane powinny być w stanie odpowiedzieć na pytania na temat wymagań w dowolnym czasie, wykorzystując do tego wspólne słownictwo.

  Warsztaty mają stworzyć interaktywną platformę wymiany między społecznością zajmującą się zarządzaniem wiedzą, specjalistami od inżynierii wymagań i praktykami z sektora przemysłu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zarządzanie wiedzą (ang. Knowledge Management, KM) - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia. ISO 17025 – system zarządzania jakością opracowany w 1999 roku w celu ujednolicenia wymagań technicznych i wymagań z zakresu zarządzania jakością, przeznaczonych dla laboratoriów badawczych. Sopocka Szkoła Zarządzania – formacja intelektualna ekonomistów pomorskich, której wyróżnikami są od lat 60’: koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania organizacjami (firmami i instytucjami) i unikanie odniesień ideologicznych i politycznych. Przedstawiciele Szkoły harmonijnie łączą psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi, a od lat 80’ również strategii zarządzania. Połączenie w całość różnych nurtów wiedzy jest uwzględnione w sformalizowanej klasyfikacji dziedzin naukowych w Polsce, w tym nauk o zarządzaniu.

  QS (skrót od ang. quantity surveyor), również cost engineer, w języku polskim stosowane: "rozliczeniowiec", "specjalista ds. kosztów" – osoba pracująca w przemyśle budowlanym, zajmująca się zarządzaniem lub kontrolą kosztów przy realizacji projektów budowlanych. Wymaga to wiedzy z zakresu technologii jak również finansów i zarządzania. Zarządzanie wymaganiami – jest dziedziną zajmującą się działaniami mającymi na celu przełożenie potrzeb lub oczekiwań użytkowników w stosunku do konstruowanej, fizycznej realizacji produktu końcowego. Pojęcie zarządzania wymaganiami w szerokim kontekście odnosi się do metod specyfikowania użytecznych cech wszelkiego rodzaju produktów (np. umów handlowych, budowli, cech urządzeń itp.).

  Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie. Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów.

  System zarządzania dokumentami (ang. Document Management System) – narzędzie informatyczne pozwalające na przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy zarówno dokumentów wewnętrznych dotyczących współpracy różnych obszarów funkcjonalnych organizacji, jak również dokumentów napływających z otoczenia (np. zamówienia od klientów, faktury, listy i inne). W zakresie zarządzania wiedzą techniki te w szczególny sposób wspomagają obszar gromadzenia i organizowania zasobów wiedzy. Wiedza milcząca (lub wiedza cicha, wiedza ukryta, ang. tacit knowledge) to pojęcie, które do filozofii nauki wprowadził Michael Polanyi, pozostając pod wpływem metody przykładów paradygmatycznych Wittgensteina, kwestionując utożsamianie całości wiedzy z wiedzą zwerbalizowaną. Argumentował on, że możemy wiedzieć więcej niż możemy wypowiedzieć. Pojęcie to jest obecnie ważne w dziedzinie zarządzenia wiedzą.

  Selekcja pracowników - to jedno z narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Proces wyboru pracownika poprzez "odsiew" kandydatów ubiegających się o stanowisko w organizacji a nie spełniających wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi. W środowisku praktyków ZZL selekcja rozumiana jest przynajmniej dwuznacznie:

  Komputerowa gra strategiczna jest to program służący jako jedno, bądź wieloosobowa gra, w której wygrana zależy nie tylko od losu, ale przede wszystkim od strategii, wiedzy i planowania. Takie gry mogą wymagać od użytkownika np. umiejętności dowodzenia oddziałami wojska lub zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa.

  Dodano: 11.08.2010. 18:12  


  Najnowsze