• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania danymi w chmurze, Glasgow, Wlk. Brytania

  09.06.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 28 października 2011 r. w Glasgow, Wlk. Brytania, odbędą się trzecie międzynarodowe warsztaty nt. zarządzania danymi w chmurze.

  Postępy technologiczne w komunikacji, przetwarzaniu i magazynowaniu przekładają się na ogromne zbiory danych, utrwalające wartościowe dla biznesu, nauki, instytucji rządowych i społeczeństwa informacje. W przyszłości rozmiary zbiorów będą stawiać ogromne wyzwania pod względem infrastruktury przechowywania danych, która może osiągnąć opłacalną skalę przewyższającą nawet petabajt, masowo paralelne wykonywanie zapytań i struktury przetwarzania analitycznego.

  Tymczasem rozkwit dużych centrów danych i komputerów klastrowych stworzył nowy model biznesowy, przetwarzanie w chmurze, w którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą wynająć przestrzeń magazynową i zdolność przetwarzania zamiast narażać się na duże nakłady inwestycyjne potrzebne do zbudowania i wyposażenia wielkoskalowych instalacji komputerowych. Zredukowaniu kosztów i inwestycji odpowiadają jednak wyzwania dotyczące zapewnienia spójnego i niezawodnego funkcjonowania technologii przetwarzania w chmurze.

  Na warsztatach spotkają się naukowcy i praktycy z takich dziedzin jak projektowanie systemów przetwarzania w chmurze i intensywnie przetwarzających dane, programowanie, algorytmy równoległe, zarządzanie danymi, aplikacje naukowe i aplikacje oparte na informacjach.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  DMP (Data Management Platform) jest to platforma do zarządzania danymi z różnych źródeł, w celu przetworzenia ich i udostępnienia dla platform zakupowych (DSP) i sprzedażowych (SSP). Daje centralną kontrolę nad procesami przetwarzania i analizy danych oraz realizacji kampanii, umożliwiając optymalizację działań marketingowych ukierunkowaną na dotarcie do większej liczby pożądanych klientów. Dane z platformy zawierają informacje, które reklamodawcy mogą wykorzystać do podjęcia decyzji czy chcą emitować reklamę właśnie temu użytnikowi. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych. Strumieniowa baza danych to baza danych, w której dane są przedstawione w postaci zbioru strumieni danych. System zarządzania taką bazą nazywany jest strumieniowym systemem zarządzania danymi (DSMS - ang. Data Stream Management System).

  Zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) to funkcja biznesowa, często w ramach zarządzania cyklem życia produktu, odpowiedzialna za tworzenie, zarządzanie i publikowanie danych o produkcie. Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Master Data Management (ang. zarządzanie danymi referencyjnymi) – termin określający rozwiązania informatyczne i działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zapewnienia wysokiej jakości, wiarygodności, aktualności i dostępności najważniejszych danych referencyjnych, wykorzystywanych w różnych procesach biznesowych, przez różne jednostki organizacyjne. Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu.

  Blob – w systemach zarządzania bazami danych: typ danych, który umożliwia przechowywanie dużych ilości danych binarnych jako pojedynczy obiekt w bazie danych, stosowany w szczególności do przechowywania danych multimedialnych, takich jak grafika, muzyka czy filmy. Lista systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych – zawiera zestawienie ważniejszych i bardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) (elastyczne przetwarzanie w chmurze firmy Amazon) – serwis WWW dostarczający skalowalną moc obliczeniową w chmurze obliczeniowej.

  Dodano: 09.06.2011. 17:26  


  Najnowsze