• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie sympozjum Deisa Prace, Helsinki, Finlandia

  10.03.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzecie sympozjum "Rozproszona infrastruktura europejska w zastosowaniach superkomputerowych" (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications, Deisa) pod hasłem "Partnerstwo na rzecz zaawansowanych komputerów w Europie" (Partnership for advanced computing in Europe, Prace) odbędzie się w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 w Helsinkach.

  W wydarzeniu wezmą udział prelegenci z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych, którzy omówią najważniejsze zagadnienia z zakresu metod obliczeniowych z wykorzystaniem wysokowydajnych systemów (HPC). Wysokowydajne systemy obliczeniowe wykorzystują superkomputery i klastry komputerów do rozwiązywania zaawansowanych problemów obliczeniowych, na przykład z zakresu nauki czy badań obliczeniowych.

  Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz zaawansowanych komputerów w Europie" (Prace), finansowanego ze środków Siódmego Programu Ramowego. Projekt Prace ma na celu wypracowanie i utrzymanie paneuropejskiego systemu wysokowydajnych usług obliczeniowych. W projekcie biorą udział rządy, agencje finansujące, centra administracji i zarządzania superkomputerami oraz społeczności użytkowników akademickich i branżowych.

  W ramach sympozjum zostanie zorganizowane pierwsze forum użytkowników Prace, które posłuży jako miejsce wymiany doświadczeń i oczekiwań wobec usług i zasobów wysokowydajnych systemów obliczeniowych projektu Prace.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)

  Obliczenia rozproszone (ang. distributed computing) – obliczenia, umożliwiające współdzielenie zasobów obliczeniowych, często rozproszonych geograficznie.

  Obliczenia rozproszone (ang. distributed computing) – obliczenia, umożliwiające współdzielenie zasobów obliczeniowych, często rozproszonych geograficznie.

  Communicating Sequential Processes (CSP) – formalny język służący do opisywania wzorców interakcji w równoległych systemach obliczeniowych. CSP został po raz pierwszy opisany przez C. A. R. Hoare jednakże od czasu pierwszej publikacji został bardzo rozbudowany. CSP znajduje praktyczne zastosowanie jako narzędzie do określania i weryfikowania różnych aspektów funkcjonowania systemów równoległych. CSP jest cały czas przedmiotem aktywnych badań, w tym także pracy mającej na celu zwiększenie zakresu praktycznego zastosowania CSP (np. zwiększenie ilości systemów, które mogą być za jego pomocą analizowane).

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  PLOS Computational Biology (do 2012 r. PLoS Computational Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem prac, które z użyciem metod obliczeniowych pogłębiają wiedzę na temat systemów żywych na każdym poziomie: od pojedynczych cząsteczek po komórki, od populacji do całych ekosystemów. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  PLOS Computational Biology (do 2012 r. PLoS Computational Biology) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny biologii ze szczególnym uwzględnieniem prac, które z użyciem metod obliczeniowych pogłębiają wiedzę na temat systemów żywych na każdym poziomie: od pojedynczych cząsteczek po komórki, od populacji do całych ekosystemów. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Dodano: 10.03.2011. 16:26  


  Najnowsze