• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie walne zgromadzenie interesariuszy wspólnego przedsięwzięcia - ogniwa paliwowe i wodór, Bruksela, Belgia

  12.10.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9-10 listopada 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się trzecie walne zgromadzenie interesariuszy wspólnego przedsięwzięcia - ogniwa paliwowe i wodór.

  Wydarzenie skupi się na przejściu od demonstracji ogniw paliwowych i technologii wodorowej do wprowadzenia ich na rynek. Spotkanie obejmie prezentacje ambitnych badań nad wprowadzaniem na rynek pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi, które mają zostać opublikowane w tym roku, dzięki szerokiej, globalnej koalicji przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości. Na podstawie korporacyjnych danych technologicznych i kosztowych badania zapewniają wiarygodną ocenę porównawczą opłacalności pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi.

  W czasie sesji plenarnych czołowi przedstawiciele branży, sektora publicznego i społeczności naukowej zaprezentują informacje na temat strategii i narzędzi wprowadzania na rynek ogniw paliwowych i aplikacji wodorowych w Europie i poza jej granicami. W ramach prezentacji projektów zostaną szczegółowo omówione ostatnie osiągnięcia techniczne w branży, a odrębne sesje poświęcone postępom i przyszłej strategii wspólnego przedsięwzięcia stworzą okazję do dogłębnego zapoznania się z programem i udziału w kształtowaniu jego przyszłego rozwoju i priorytetów.

  Zgromadzenie odbywa się raz w roku i ma na celu informowanie wszystkich zainteresowanych stron o działalności wspólnego przedsięwzięcia - ogniwa paliwowe i wodór oraz uzyskanie opinii na potrzeby przyszłego planowania programu. Jest to również podstawowa platforma dla europejskich i światowych interesariuszy ze wszystkich sektorów, która umożliwia wspólne spotkanie w celu przeanalizowania i ocenienia bieżącej sytuacji w tej nowej branży, wymianę pomysłów na kolejne kroki i nawiązanie kontaktów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. Alkaliczne ogniwo paliwowe, ogniwo paliwowe Bacona, AFC (ang. Alkaline Fuel Cell) to jedna z najlepiej rozwiniętych technologii ogniw paliwowych. AFC zużywa wodór i czysty tlen do wytworzenia energii elektrycznej, wody i ciepła. Ogniwo paliwowe z membraną do wymiany protonów, PEMFC (ang. Proton Exchange Membrane Fuel Cell), też ogniwo paliwowe z polimerowym elektrolitem, PEFC (Ploymer Electrolyte Fuel Cell) – to rodzaj ogniwa paliwowego. PEMFC są stosowane powszechnie w przemyśle transportowym (pojazdy mechaniczne). Charakteryzują się niską temperaturą pracy, krótkim czasem rozruchu, niewielką masą oraz gabarytami w porównaniu z innymi ogniwami. Obecnie zastosowania idą w kierunku związanym z wykorzystaniem tych ogniw do napędzania autobusów i samochodów. Jako źródła wytwarzania energii, umożliwiają osiągnięcie mocy ok. 200 kW przy sprawności rzędu 34%.

  Honda FC Sport to koncepcyjne auto przyszłości napędzane wodorem i silnikiem elektrycznym (podobnie do Honda FCX Clarity nie emitujące do otoczenia spalin z napędem na cztery koła zaprojektowane przez amerykański dział rozwoju Hondy w Kalifornii. Ogniwa paliwowe auta umieszczono pomiędzy siedzeniami pasażerów, a silnik elektryczny nad tylnym zawieszeniem. Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.

  Przedsięwzięcie inwestycyjne - inwestycja przewidziana do zrealizowania w określonym celu, miejscu i czasie. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowo inwestycje podstawową wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie inwestycyjne może składać się z jednego lub kilku zadań inwestycyjnych. Naśladowca - przedsiębiorstwo, które nie ściga się z liderem branży, a odnosi korzyści małym kosztem kopiując jego produkty i metody działania, oraz korzystając z jego posunięć mających na celu chronić rynek. Naśladowcy mają zazwyczaj podobny asortyment produktów, co lider.

  Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Ogniwo paliwowe ze stałym tlenkiem (inaczej: z zestalonym elektrolitem tlenkowym, SOFC (ang. Solid Oxide Fuel Cell) – rodzaj ogniwa paliwowego, wymagającego wysokiej temperatury pracy (ok. 600-1000 °C). Ciepło uzyskiwane za pomocą tego ogniwa może być wykorzystane w kogeneracji. Początkowo znaczne wymiary, wysoka temperatura pracy i znaczny czas rozruchu ograniczają zastosowanie ogniw SOFC do rozwiązań do stałej zabudowy. Późniejszy rozwój technologiczny pozwolił na zastosowanie tego typu ogniw również w transporcie.

  Struktura podziału pracy, ang. Work Breakdown Structure (WBS) - podstawowa technika w zarządzaniu przedsięwzięciami pomagająca określić i zorganizować zasięg przedsięwzięcia przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa. Pierwsze dwa poziomy drzewa (korzeń i poziom 2.) określają zbiór oczekiwanych celów przedsięwzięcia, które przedstawiają cały zakres przedsięwzięcia. Na każdym kolejnym poziomie węzły w sumie reprezentują 100% zakresu węzła nadrzędnego. Dobrze zaprojektowana WBS opisuje oczekiwane cele, nie zaś zadania. Cele można określić z dużą dokładnością, dużo trudniej przewidzieć zadania stanowiące część planu przedsięwzięcia. Mając dobrze zaprojektowaną WBS można każdą czynność związaną z przedsięwzięciem przypisać do jednego i tylko jednego liścia drzewa WBS.

  Okręty podwodne typu 212A – niemieckie okręty podwodne o napędzie hybrydowym opartym na bateriach akumulatorowych oraz systemie ogniw paliwowych. Opracowane przez konsorcjum ARGE 212 jednostki, są pierwszymi okrętami podwodnymi w których jako układ rezerwowy zastosowano technologię AIP pod postacią ogniw paliwowych.

  Ogniwo paliwowe to ogniwo generujące energię elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego z zewnątrz paliwa. W odróżnieniu od ogniw galwanicznych (akumulatory, baterie), w których energia wytwarzanego prądu musi zostać wcześniej zgromadzona wewnątrz tych urządzeń (co znacznie ogranicza czas ich pracy), ogniwa paliwowe nie muszą być wcześniej ładowane. Wystarczy tylko doprowadzić do nich paliwo. W przypadku ogniw galwanicznych ładowanie może być procesem trwającym wiele godzin, a ogniwa paliwowe są gotowe do pracy po niewielkim czasie wymaganym do nagrzania.

  Dodano: 12.10.2010. 17:26  


  Najnowsze