• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie warsztaty nt. bardzo dużych bibliotek cyfrowych, Glasgow, Wlk. Brytania

  09.07.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 10 września 2010 r. odbędą się w Glasgow, Wlk. Brytania, trzecie warsztaty nt. bardzo dużych bibliotek cyfrowych.

  Tworzenie nowoczesnych bibliotek cyfrowych jest obecnie trudniejsze niż kiedyś. Konsumenci informacji stają w obliczu potrzeby dostępu do stale rozrastających się, heterogenicznych i powiązanych przestrzeni informacyjnych. Jednocześnie dostawcy informacji są zainteresowani dzieleniem się bogatymi i zorganizowanymi poglądami na temat czasami nadmiernie obszernych informacji.

  Z uwagi na ich zasadniczą rolę w wytwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji, biblioteki cyfrowe mają również zapewnić społeczeństwu informacyjnemu funkcjonalność i usługi, które muszą być stale dostępne i gwarantować oczekiwaną jakość obsługi. Prowadzi to do budowania "bardzo dużych bibliotek cyfrowych" (VLDL), które definiuje się w odniesieniu do liczby udostępnianych obiektów i zbiorów informacji, obsługiwanych użytkowników i potencjalnie dystrybuowanych funkcjonalności/zasobów treściowych potrzebnych do ich konstruowania.

  Badania nad bardzo dużymi bibliotekami cyfrowymi doprowadziły do odkrycia wielu wyzwań, których głównym punktem jest skalowalność, interoperacyjność i zrównoważenie. Przewidziano następujące tematy:
  - modele architektury systemów VLDL;
  - modele danych treści VLDL;
  - metodologie projektowania VLDL;
  - budowanie VLDL jako integracji i federacji istniejących bibliotek cyfrowych;
  - zarządzanie VLDL;
  - zagadnienia związane z bezpieczeństwem VLDL;
  - zagadnienia związane ze zrównoważeniem VLDL;
  - zagadnienia związane ze skalowalnością VLDL;
  - zagadnienia związane z dystrybucją VLDL;
  - zagadnienia związane z interoperacyjnością VLDL - treść a funkcjonalność;
  - zarządzanie treściami VLDL - przechowywanie, indeksowanie, integracja, agregacja, konserwacja, manipulacja i inne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Lipoproteina bardzo małej gęstości (ang.) Very Low Density Lipoprotein, VLDL – wytwarzana jest przez wątrobę, transportuje lipidy z wątroby do tkanek tłuszczowych. Nowo powstała w wątrobie VLDL zawiera apolipoproteiny – apoB100 i apoE oraz triacyloglicerole pochodzenia endogennego. Lipoproteiny VLDL charakteryzują się gęstością względną 1,0 - 1,006 g/ml i odpowiadają ruchliwością elektroforetyczną frakcji α2- globulinowej (pre-β). Hipoalfalipoproteinemia – rzadka choroba genetyczna dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, charakteryzująca się obniżonym stężeniem HDL w osoczu oraz prawidłowym poziomem VLDL i LDL. IDL – (ang.) Itermediate Density Lipoprotein – lipoproteina o pośredniej gęstości. Forma przejściowa w procesie konwersji lipoproteiny bardzo małej gęstości (VLDL) do lipoproteiny niskiej gęstości (LDL).

  HathiTrust – wspólne repozytorium bibliotek cyfrowych, obejmujące treści zdigitalizowane w ramach projektów Google Books i Internet Archive, jak również materiały lokalnych bibliotek cyfrowych. Open Government (z ang. otwarty rząd) jest koncepcją zmian funkcjonowania instytucji publicznych, których celem jest zwiększanie dostępu do informacji publicznej i innych zasobów informacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, jak również działania na rzecz zwiększenia poziomu transparentności administracji publicznej. Rozwój koncepcji otwartego rządu jest ściśle związany z postępem technologicznym, dostępnością cyfrowych narzędzi ułatwiających komunikację oraz usieciowieniem funkcjonowania jednostek i instytucji.

  Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Abetalipoproteinemia, zespół Bassena-Kornzweiga) – choroba genetyczna, dziedziczona autosomalnie recesywnie, spowodowana mutacjami genu kodującego białko MTP (microsomal triglyceride transfer protein). Wynikiem tego jest niedobór cholesterolu i trójglicerydów oraz całkowity brak chylomikronów, LDL i VLDL w osoczu.

  Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr) – oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe oraz tym samym współtworzy polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER, zapewniającą dostęp do obiektów cyfrowych wraz z ich metadanymi oraz do zaawansowanych usług opartych na udostępnianych obiektach (m.in. do wyszukiwania rozproszonego). Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Prolib – system informatyczny zaprojektowany i wykonany przez informatyków z firmy Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry. Przeznaczony jest do obsługi i zarządzania wszelkiego rodzaju bibliotek, wspomaga wszystkie czynności związane z wprowadzaniem, udostępnianiem dokumentów, rejestracją i kontrolą czytelników, kontrolą zwrotów dokumentów oraz planowaniem i statystyką pracy biblioteki.

  Proces starzenia się psów – wpływ wieku psa domowego na oczekiwaną długość życia i związane z tym zagadnienia medyczne.

  Dodano: 09.07.2010. 18:12  


  Najnowsze