• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie warsztaty nt. mashupów, mashupów biznesowych i lekkiego programowania w Internecie, Raleigh, USA

  24.03.2010. 17:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 26 kwietnia w Raleigh, Północna Karolina, USA, odbędą się trzecie warsztaty nt. mashupów, mashupów biznesowych i lekkiego programowania w Internecie (MEM 2010).

  Celem wydarzenia jest zorganizowanie forum do dyskusji nad zagadnieniami badawczymi leżącymi u podstaw koncepcji lekkiego programowania, mashupów i mashupów biznesowych. Mushup to strona internetowa lub aplikacja, która wykorzystuje lub łączy dane bądź funkcje z różnych źródeł, aby stworzyć nowy serwis, jak np. zindywidualizowany serwisy lokalizacyjny.

  Dzięki zgromadzeniu przedstawicieli świata nauki i przemysłu MEM 2010 przyczyni się do zidentyfikowania nowych problemów badawczych i upowszechnienia wyników dotychczasowych badań w tej rozwijającej się dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Diecezja Raleigh – (łac. Dioecesis Raleighiensis, ang. Roman Catholic Diocese of Raleigh) – rzymskokatolicka diecezja ze stolicą w Raleigh, w stanie Karolina Północna, we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Okręty US Navy o nazwie USS "Raleigh", pochodzącej w przypadku pierwszego okrętu od Sir Waltera Raleigha, a w przypadku pozostałych trzech od miasta Raleigh (Karolina Północna): SPOJ (ang. Sphere Online Judge) jest serwisem typu Online judge umożliwiającym sprawdzenie swoich umiejętności programistycznych poprzez rozwiązywanie problemów. Serwis zawiera szereg problemów różnej trudności, które można rozwiązać w różnych językach programowania. Rozwiązaniem jest kod źródłowy programu napisanego w wybranym języku programowania. Odpowiedzi wysyła się do serwisu poprzez specjalny formularz.

  Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) - międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, który od roku 2011 odbywa się w Sopocie z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Cary - miasto we wschodniej części USA, w stanie Karolina Północna. Ma około 125 tys. mieszkańców (2007). Jest częścią obszaru metropolitalnego Raleigh-Cary liczącego około 1,05 mln mieszkańców (2007), jak również częścią aglomeracji Raleigh-Durham-Cary mającej około 1,64 mln mieszkańców (2007).

  Parlé to amerykańska grupa R&B z Raleigh (Karolina Północna). W skład wchodzą: Scuda, Dee i Twan. Ich inspiracją byli Karen Clark, John P. Kee, Kim Burrell, Men of Standard i Kirk Franklin. Analiza biznesowa jest dyscypliną określenia potrzeb biznesowych i określania rozwiązań problemów biznesowych. Rozwiązania często zawierają element rozwoju systemów, ale mogą również składać się z udoskonaleń procesu lub zmiany organizacyjnej lub planowania strategicznego czy rozwoju polityki biznesowej.

  PL/I (ang. Programming Language One - Język programowania jeden) to język programowania komputerowego stworzony w początku lat 60. XX wieku dla celów naukowych, inżynieryjnych i biznesowych przez konsorcjum skupione wokół firmy IBM. Jego cechą charakterystyczną jest bogaty zbiór funkcji wbudowanych. Prawdopodobnie nie istnieje kompilator PL/I, który uwzględniałby wszystkie słowa kluczowe tego języka. W związku z bogactwem PL/I kompilatory z reguły specjalizują się w określonych dziedzinach zastosowań. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Lekkiego (wł. Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego) - federacja organizacji związków zawodowych zrzeszająca pracowników przemysłu lekkiego. Liderem organizacji jest Zbigniew Kaniewski.

  Daniel L. McFadden (ur. 29 lipca 1937 w Raleigh, Karolina Północna) – amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2000 roku.

  BeFunge – ezoteryczny język programowania. Programy w nim, w odróżnieniu od większości języków programowania, są zorganizowane w dwuwymiarowej tablicy. Instrukcje "strzałkowe" ( < > ^ v ) powodują przeniesienia sterowania, a pętle są tworzone poprzez zorganizowanie sterowania "w kółko". Każda instrukcja w BeFunge jest oznaczana pojedynczym znakiem.

  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację. Ezoteryczny język programowania – język programowania tworzony w celu badania i demonstracji niekonwencjonalnych technik programistycznych oraz metod programowania. Zazwyczaj nie jest on przeznaczony do pisania rzeczywistych aplikacji. Języki tego typu są popularne wśród hackerów oraz entuzjastów programowania. Termin ezoteryczny służy do odróżnienia ich od pozostałych języków.

  Informix-4GL (I-4GL) – język programowania czwartej generacji opracowany przez Informix około roku 1986, wciąż szeroko stosowany przy budowaniu aplikacji biznesowych opartych o silnik baz danych Informix (SE, OnLine, IDS). Obejmuje on wbudowany język zapytań, język generowania raportów, język projektowania formatek ekranowych i ograniczony zestaw niezbędnych konstrukcji (jak funkcje, pętle, itp.) Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.

  Dodano: 24.03.2010. 17:12  


  Najnowsze