• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Trzecie warsztaty nt. technologii na potrzeby opieki zdrowotnej i zdrowego trybu życia, Walencja, Hiszpania

  20.10.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 2 grudnia 2011 r. w Walencji, Hiszpania, odbędą się trzecie warsztaty nt. technologii na potrzeby opieki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.

  W publicznej opiece zdrowotnej zarządzanie informacjami i procesy komunikacyjne mają kluczowe znaczenie. Procesy te, choć ułatwione lub ograniczone przez dostępne technologie informacyjne i komunikacyjne, mają szczególne znaczenie w reagowaniu na wspólne globalne wyzwania zdrowotne, takie jak pojawiające się epidemie czy konsekwencje zdrowotne katastrof naturalnych. Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) są w stanie pomóc zubożałym społecznościom w dostępie do usług odpowiadających ich priorytetom i potrzebom.

  Warsztaty położą nacisk na wykorzystywanie technologii w celu dzielenia się najnowszymi osiągnięciami. Tematem przewodnim będzie koncepcja technologii Web 2.0 i wpływ, jaki wywierają na obecne systemy opieki zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski.

  Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  Dodano: 20.10.2011. 16:26  


  Najnowsze