• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UJ znów zaprasza na matematyczne czwartki

  03.10.2010. 11:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  7 października wykładem prof. Edwarda Tutaja ,,Wybrane twierdzenia o liczbach pierwszych" rozpoczynają się w Instytucie Matematyki UJ matematyczne czwartki 2010/2011.

  Kolejne spotkania - 4 listopada i 2 grudnia - poświęcone będą liczbom zespolonym (wykład prof., Włodzimierza Zwonka) oraz wybitnym matematykom XIX i XX wieku takim jak Czebyszew, Weierstrass, Jackson, czy Bernstein, którzy wytyczyli nowe, do dziś aktualne kierunki badań z teorii funkcji (opowie o nich prof. Wiesław Pleśniak).

  Tematem pierwszego spotkania w roku 2011 (kolejne zostaną podane na stronie www2.im.uj.edu.pl) będzie matematyka wyborcza (wykład dr. Krzysztofa Ciesielskiego), podczas którego słuchacze dowiedzą się, jak przeliczane są głosy wyborców do Sejmu, jak obsadzane są mandaty, na ile skomplikowana lub prosta matematyka jest za tym ukryta. Wykładowca odpowie też na pytanie, czy ordynacja nazywana proporcjonalną jest naprawdę proporcjonalna.

  Matematyczne czwartki w Instytucie Matematyki UJ odbywają się od kilku lat i adresowane są dla młodzieży szkół średnich całych klas licealnych. Składają się z godzinnego wykładu połączonego (przed lub po) ze zwiedzaniem Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Spotkania standardowo odbywają się raz w miesiącu (pierwszy lub drugi czwartek) o godzinie 12.15. Szkolne klasy zgłaszane są drogą internetową poprzez swoich opiekunów.

  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski
   
  bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie. Czesław Mieczysław Leśniak (ur. 1932, zm. 2 stycznia 2014) – polski ekonomista, specialista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, dyplomata i wykładowca akademicki, prof. dr. hab., dr h.c. University of Strathclyde, rektor, dziekan i wykładowca warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz rektor i wykładowca Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie.

  Arnold Lebeuf - prof. dr hab., antropolog kulturowy. Zajmuje się w szczególności znaczeniem astronomii w kulturze. Wykładowca w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnia wykładnicza (ang. exponential moving average) – średnia krocząca, w której kolejne wartości są wykładniczo o coraz mniejszej wadze. Średnia wykładnicza nazywana jest również średnią wygładzaną wykładniczo.

  Zbór „Oaza Miłości” w Jastrzębiu-Zdroju – zbór Kościoła Zielonoświątkowego znajdujący się w Jastrzębiu-Zdroju w sołectwie Moszczenica. W niedzielę odbywają się zajęcia dla dzieci, tzw. szkółka niedzielna. W tygodniu kościół spotyka się na wzór pierwszych chrześcijan w domach wiernych, w tzw. grupach domowych. Ponadto organizowane są Wykłady Słowa Bożego, spotkania młodzieży i spotkania kobiet. Obecnym pastorem jest Leszek Mocha. Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków.

  prof. Paweł Strzelecki (ur. 1963 r. w Warszawie) – polski matematyk (specjalność: równania różniczkowe cząstkowe), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. W latach 2005-2008 prodziekan ds. studenckich. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Członek Zarządu Głównego PTM. Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

  Jan Maciej Czajkowski – polski samorządowiec, były prezydent Zgierza, od 2003 do 2010 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. informatyzacji miasta oraz standardów ISO, od 2011 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. współpracy z organizacjami samorządowymi, doktor chemii, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego (niegdyś w na wydziale matematyki, fizyki i chemii, a obecnie w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu), specjalista w dziedzinie GIS.
  Jest ojcem ks. dr. Marcina Czajkowskiego, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i katechety w I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

  Abstrakcja - sposób rozumowania leżący u podstaw matematyki, polegający na odrzuceniu części cech przedmiotów fizycznych w celu wyeksponowania cech pożądanych. Wszystkie obiekty matematyczne powstały na tej drodze. Utworzone w ten sposób obiekty są obiektami idealnymi, a nie realnymi.

  Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami. Czas Lapunowa – przedział czasu, w granicach którego możliwe jest precyzyjne przewidywanie trajektorii specyficznego procesu (fizycznego, mechanicznego, kwantowego czy biologicznego). Po tym okresie proces staje się chaotyczny. Jest to odwrotność wykładnika Lapunowa.

  Maciej Marek Sysło (ur. 3 listopada 1945 w Tarnowie) – profesor, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk (specjalność – teoria grafów, matematyka dyskretna, algorytmika, optymalizacja, dydaktyka informatyki), nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką.

  Dodano: 03.10.2010. 11:48  


  Najnowsze