• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UMK pozyskał archiwum wybitnego kopernikologa

  19.01.2012. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Archiwum prof. Edwarda Rosena, wybitnego amerykańskiego kopernikologa i tłumacza dzieł astronoma na język angielski, pozyskał Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK). Oficjalne przekazanie archiwum odbędzie się 19 lutego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika podczas corocznego Święta Uczelni.

  Archiwum prof. Rosena znajduje się w Nowym Jorku na Manhattanie, skąd wkrótce zostanie przetransportowane do Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. W jego skład wchodzą rękopisy opublikowanych i niedokończonych prac naukowych, materiały badawcze i dydaktyczne, korespondencja z naukowcami z całego świata, fotografie, medale, dyplomy i odznaczenia.

   

  "Przekazanie archiwum to wyraz międzynarodowego uznania dla prowadzonych na UMK badań nad życiem i dziełem Mikołaja Kopernika oraz zaangażowania władz uczelni i miasta Torunia w kultywowanie pamięci o wielkim toruńskim astronomie" - czytamy w przesłanym PAP komunikacie Centrum Promocji i Komunikacji UMK.

  Pozyskanie archiwum profesora Rosena jest rezultatem działalności kopernikańskiego portalu naukowego "Nicolaus Copernicus Thorunensis - copernicus.torun.pl", prowadzonego wspólnie przez UMK i Gminę Miasta Toruń.

  Już w 2009 r. redakcja portalu skontaktowała się z córką Edwarda Rosena, Carlą Rosen-Vacher, uzyskując licencję na opublikowanie w internecie prac jej ojca, zwłaszcza bezcennych tłumaczeń "De revolutionibus" i innych dzieł Mikołaja Kopernika.

  Troska uczelni o pamięć o wielkim astronomie i nowoczesne podejście do popularyzacji nauki, realizowane poprzez polsko- i anglojęzyczny portal, skłoniło Carlę Rosen-Vacher do podjęcia decyzji o przekazaniu archiwum profesora Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika. Akt darowizny podpisany został 29 grudnia 2011 r. w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.

  Prof. Edward Rosen (1906-1985) należał do najznamienitszych ekspertów zajmujących się Kopernikiem i początkami nowoczesnej astronomii. Był autorem ponad 200 artykułów i książek, z których najważniejsze to pomnikowy przekład na język angielski wszystkich dzieł Mikołaja Kopernika opublikowany przez Polską Akademię Nauk w serii Nicholas Copernicus Complete Works. Dzięki podjęciu tego wymagającego wyzwania i opatrzeniu sporządzonych tłumaczeń dużą liczbą cennych komentarzy, prace Kopernika są bardziej dostępne dla globalnej społeczności.

  Edward Rosen zasłynął również jako tłumacz dzieł innego znanego astronoma, Jana Keplera, oraz autor wielu cennych opracowań poświęconych rozwojowi astronomii w XVI i XVII w. Jego wkład w badania kopernikańskie przyniósł mu wiele nagród i odznaczeń, w tym przyznany w 1978 r. polski Krzyż Zasługi.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Archiwum Emigracji (The Archives of Polish Emigration) – samodzielna pracownia archiwalno-badawcza w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika. Convallaria Copernicana - wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika za wybitny wkład naukowy lub szczególne zasługi dla rozwoju uczelni.

  Pomnik Mikołaja Kopernika we Wrocławiupomnik upamiętniający osobę Mikołaja Kopernika. Jego autorem był prof. Leon Podsiadły, a jego dzieło zaliczane jest do ważniejszych przykładów współczesnych rzeźb. Odsłonięty został w 1974 roku z okazji roku kopernikańskiego obchodzonego rok wcześniej (w 1973 roku) z okazji 500-lecia jego urodzin. Inicjatorami budowy pomnika było Towarzystwo Miłośników Wrocławia wspólnie z Towarzystwem Miłośników Astronomii. Posąg wykonany jest ze sztucznego kamienia. Ma postać korpusu, sylwetki, ze stylizowanym układem heliocentrycznym zwieńczonym popiersiem astronoma. W 1977 roku zamontowano tablicę z napisem: Wrocławianie Mikołajowi Kopernikowi 1473-1543. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Humanistyczny powstał wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Organizatorem i pierwszym dziekanem był prof. dr hab. Konrad Górski. Rozpoczęcie wykładów na Wydziale w dniu 24 XI 1945 r. inaugurowało jednocześnie działalność dydaktyczną całego Uniwersytetu.

  Bronisław August Pawłowski (ur. 17 sierpnia 1883 we Lwowie, zm. 6 stycznia 1962 w Toruniu) – polski historyk i archiwista, badacz historii wojskowości, oficer Wojska Polskiego, współtwórca i pierwszy dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autograf De revolutionibus Mikołaja Kopernika – rękopis Mikołaja Kopernika zawierający tekst sześciu ksiąg dzieła De revolutionibus przechowywany w czasach współczesnych w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, oznaczony sygnaturą 10 000.

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Wydawnictwo Naukowe UMK, Wydawnictwo UMK) działa jako jednostka ogólnouczelniana Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomnik-popiersie Mikołaja Kopernika – popiersie polskiego astronoma Mikołaja Kopernika przed Szpitalem im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

  Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu jest ogólnopolskim pismem, wydawanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W skład redakcji wchodzą przedstawiciele różnych neofilologii tegoż uniwersytetu. Periodyk wychodzi od 2005 roku. Dotychczas ukazało się osiem tomów. Od 27 marca 2013 roku Rocznik publikowany jest w całości również na platformie cyfrowej czasopism Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rocznik koncentruje się na teorii, praktyce i dydaktyce przekładu i stanowi forum wymiany myśli między tłumaczami-praktykami, a przedstawicielami polskich środowisk naukowych zajmującymi się przede wszystkim teorią przekładu. Głównym punktem odniesienia jest problematyka przekładu tekstów specjalistycznych i użytkowych. Językiem pisma jest język polski, językiem streszczeń język angielski.

  Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

  Szymon Olszaniec (ur. 1968)- polski historyk, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Badań o Kulturze Antycznej PAN.

  Dodano: 19.01.2012. 00:25  


  Najnowsze