• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unikanie zakłóceń spowodowanych pyłami - czy technologia może pomóc w lepszym zarządzaniu przestrzenią powietrzną?, Bruksela, Belgia

  16.06.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 23 czerwca 2010 r. w Brukseli, Belgia, odbędą się warsztaty pt. "Unikanie zakłóceń spowodowanych pyłami - czy technologia może pomóc w lepszym zarządzaniu przestrzenią powietrzną?".

  Wydarzenie skoncentruje się wokół dyskusji między ekspertami na temat sposobu, w jaki technologia może być pomocna, kiedy duże chmury pyłu wulkanicznego stwarzają problemy w ruchu lotniczym. Zaproszeni prelegenci wywodzą się z sektorów związanych z lotnictwem, meteorologią i technologią. W ich gronie znajdą się eksperci z krajów leżących nad Oceanem Spokojnym, gdzie erupcje wulkaniczne są stosunkowo częste, a doświadczenie z pyłami wulkanicznymi wieloletnie.

  Organizatorem wydarzenia jest Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych (STOA) przy Parlamencie Europejskim.

  Językiem roboczym wydarzenia będzie angielski.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania). Hydra (technologia): Hydra jest technologią stworzona przez firmę RemObject. Technologia ta umożliwia używanie w niezarządzanym, natywnym kodzie Delphi zarządzanego kodu .NET. LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services) - technologia szerokopasmowego bezprzewodowego dostępu do internetu, wykorzystująca transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości 26-29 GHz (w USA również 31.0 - 31.3 GHz), w obrębie obszarów o powierzchni kilku kilometrów kwadratowych. Technologia ta umożliwia dobrej jakości transmisję o wysokiej przepustowości nawet do 155 Mb/s (megabitów na sekundę). Transmisja w paśmie 26-28 GHz nie powoduje żadnych zakłóceń w pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych innych operatorów, charakteryzując się jednocześnie wysoką odpornością na zakłócenia i wpływ warunków atmosferycznych. Technika ta jest wykorzystywana w wielu firmach chcących mieć duże bezpieczeństwo przesyłanych informacji.

  Microsoft Operations Framework (również: MOF) – narzędzie dostarczające wskazówek, które pozwalają osiągnąć stabilność, dostępność, zarządzalność i wspieralność rozwiązań opartych na technologiach Microsoftu. MOF opisuje zagadnienia związane z ludźmi, procesami i technologią w zakresie dotyczącym zarządzania skomplikowanymi, heterogenicznymi środowiskami. MOF jest adresowany jako sposób postępowania w zarządzaniu rozwiązaniem, aby dostarczyć usługę. Technologia haptyczna (z greckiego απτικός /haptikos/ – dotyk) – technologia wykorzystująca mechaniczne komunikowanie się z użytkownikami poprzez zmysł dotyku przy użyciu zmieniających się sił, wibracji i ruchów.

  Computerworld – tygodnik menedżerów i informatyków, ukazujący się od 1991 roku, poświęcony technologiom informatycznym oraz zarządzaniu. Wydawany przez wydawnictwo IDG Poland SA. Jednocześnie portal wiedzy związany z informatyką. Oprócz działalności wydawniczej i konferencyjnej, redakcja Computerworld jest organizatorem konkursu Lider Informatyki oraz zestawienia największych firm informatycznych TOP 200. Disk On Module (z ang., skrót DOM) - pamięć typu flash ze złączem 40/44-pinowym IDE, ATA, Serial ATA lub USB, która po podłączeniu jest widziana przez BIOS jako zwykły dysk twardy i może być używana bez jakichkolwiek dodatkowych sterowników.

  PIO (z ang. Programmed Input Output – programowane wejście/wyjście) – technika obsługi operacji wejścia/wyjścia między CPU a urządzeniami IDE/ATA polegająca na wykorzystaniu procesora jako układu je nadzorującego. Wymaga dużego zaangażowania procesora w procesie transferu danych, dlatego jest używana coraz rzadziej, zwłaszcza, gdy wymagane są duże prędkości transmisji. TIL Technologia i Infrastruktura Lotnisk - specjalistyczna wystawa o międzynarodowym charakterze prezentująca sprzęt, technologie i usługi dla portów lotniczych znajdujących się na rynku krajowym i światowym.

  Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie. Jedną z miar wydajności procesu jest też materiałochłonność (wydajność materiałowa):

  Automatyczna stacja radiozakłóceń − stacja zakłóceń, która automatycznie dostraja nadajnik zakłóceń na fale zakłócanego urządzenia radiotechnicznego i zakłóca jego pracę automatycznie, bez udziału operatora.

  Zimny lut (lub "zimny styk") – nieprawidłowe złącze wykonane metodą lutowania. Powstaje, gdy lutowanie odbywa się przez stopienie lutownicą bezpośrednio lutu, a nie pośrednio poprzez łączone metale. Nie jest przez to spełniony podstawowy warunek lutowania, tzn. zarówno materiał łączony, jak i materiał dodatkowy (lut) muszą osiągnąć temperaturę przewyższającą temperaturę topnienia lutu. Połączenie takie ma charakter wyłącznie adhezyjny, bez udziału dyfuzji w głąb elementów lutowanych. W takich warunkach powstaje wadliwe złącze o bardzo słabych właściwościach użytkowych. W obwodach elektrycznych zimny lut charakteryzuje się wysoką rezystancją lub zupełną przerwą w obwodzie, co ułatwia jego zlokalizowanie, na jego powierzchni może wystąpić iskrzenie, co prowadzi do uszkodzenia elementów elektronicznych. Poza zastosowaniami elektronicznymi zimny lut może charakteryzować się np. małą wytrzymałością mechaniczną, brakiem szczelności, słabą odpornością na korozję. Sharing - technologia umożliwiająca zdalne udostępnianie karty abonenckiej (przeważnie płatnych platform cyfrowych) przy użyciu sieci lokalnej lub Internetu. W Polsce udostępnianie karty osobom nieopłacającym abonamentu jest nielegalne, jednakże należy zauważyć, że technologia ta może być wykorzystana również legalnie do przekazywania uprawnień do odbioru programów telewizji satelitarnej w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Dostęp taki może być realizowany poprzez dedykowany serwer lub przy użyciu tunerów opartych o linuksowy system operacyjny.

  Neutralność technologiczna - tworzenie warunków do uczciwej konkurencji i rozwoju, na podstawie obiektywnych kryteriów, wszystkich rozwiązań technologicznych i standardów oraz zakaz dyskryminowania lub wspierania konkretnych rozwiązań technologicznych lub standardów, chyba że zgodnie z przepisami odrębnymi podejmowane są uzasadnione, proporcjonalne środki dla promowania niektórych specyficznych usług. Technika (z gr. technē (τέχνη) – sztuka, rzemiosło, kunszt, umiejętność) – dziedzina działalności, polegająca na wytwarzaniu zjawisk i przedmiotów niewystępujących naturalnie w przyrodzie. Słowo technika oznacza też same urządzenia techniczne. Pojęcie techniki jest często mylone z technologią, czyli wiedzą o wytwarzaniu, z użyciem środków technicznych lub przy ich wykorzystaniu.

  Dodano: 16.06.2010. 19:12  


  Najnowsze