• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersalna Strefa Nauki w Gdańsku

  16.01.2010. 17:23
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Pokazy, eksperymenty, prezentacje naukowe i spotkania z uniwersyteckimi naukowcami czekają na uczestników Uniwersalnej Strefy Nauki - festiwalu naukowego, który od 20 do 24 stycznia odbędzie się w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Imprezę organizuje Uniwersytet Gdański z okazji swojego 40-lecia. Jednym z patronów medialnych jubileuszu jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

  Pokazy wydziałów zaczną się w środę, 20 stycznia. O godz. 16.00 odbędzie się prezentacja "Człowiek niszczyciel - człowiek ratownik". W czwartek (21 stycznia) w Uniwersalnej Strefie Nauki będzie można posłuchać niezwykłych historii opowiadanych przez studentów Wydziału Historycznego i zapoznać się z prezentacją Wydziału Nauk Społecznych.

  W piątek (22 stycznia) Wydział Biologii przedstawi "Ciekawe przykłady z biologicznej szuflady, czyli od świecących bakterii do łakomych roślin", a od przedstawicieli Wydziału Ekonomicznego będzie się można nauczyć przedsiębiorczego myślenia.

  W sobotę (23 stycznia) uczestnicy festiwalu posłuchać będą mogli o biotechnologii w służbie człowieka, a także o magii fizyki, matematyki i informatyki.

  Uniwersalna Strefa Nauki zakończy się w niedzielę (24 stycznia) prezentacjami Wydziału Filologicznego oraz Chemicznego.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej powstał w 2008 roku i jest jednym z najmłodszysch wydziałów Politechniki Warszawskiej. Wydział prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja, a także organizuje i realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk ekonomiczno-społecznych i humanistycznych na innych wydziałach Politechniki Warszawskiej. Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego - jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Aktualnie wydział nie prowadzi studiów niestacjonarnych.

  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego - powstał w 2004 roku poprzez zmianę nazwy z Wydział Nauk Ścisłych na obecną. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A". Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego - został utworzony 1 września 2001 roku wraz z powołaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do 31 stycznia 2008 roku pod nazwą Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B"

  Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych. Jacek Taraszkiewicz (ur. 20 stycznia 1959 w Gdyni) – doktor nauk humanistycznych. Specjalista historii oświaty i wychowania okresu staropolskiego. Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Gdańskiego kadencji 2002-2008. Absolwent Instytutu Historii UG w latach 1978-1983. Od 1982 r. do 1987 r. nauczyciel historii w gdańskich szkołach. Od 1987 r. asystent Zakładzie Historii Nauki Oświaty i Wychowania UG. Doktorat uzyskał w 1995 r. Cztery lata później Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych UG.

  Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku funkcjonuje od 1 września 2007 r. po podziale Wydziału Matematyczno-Fizycznego na dwie jednostki: Wydział Fizyki i Wydział Matematyki i Informatyki. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – jeden z 10. wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki i Fizyki i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (WMFiI UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii poprzez wydzielenie z jego struktur Instytutu Chemii i przekształcenia go w samodzielny Wydział Chemii. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk ścisłych matematycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (WNS UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 1988 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filozoficzno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Kształci studentów na siedmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk społecznych na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych.

  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - interdyscyplinarny wydział Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się szeroko rozumianymi naukami społecznymi. Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (WB UWr) – jeden z 10 wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego powstały w 2006 roku w wyniku podziału Wydziału Nauk Przyrodniczych na trzy mniejsze jednostki organizacyjne i poprzez przekształcenie Instytutu Biochemii i Biologii Molekularnej. Kształci studentów na dwóch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk biologicznych na studiach stacjonarnych.

  Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego- został utworzony 16 lutego 2004, poprzez wydzielenie z Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "A". Wydział Nauk o Ziemi - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach: Wydział Technologii Żywności Szkoły Głownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydział powstały w 1961 r. na bazie Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Przemysłu Rolnego na wydziale Rolniczym. Od dnia 1 stycznia 2008r obowiązuje nowa nazwa wydziału: Wydział Nauk o Żywności. Wydział posiada pełne prawa akademickie do doktoryzowania i habilitowania.

  Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji - (do roku 2001 pod nazwą Wydział Elektryczny) został utworzony 1 września 2001 roku wraz z powołaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydział posiada kategorię "B". Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, utworzony w 2012 r. po likwidacji Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki biologiczne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Biologii i Ochrony Środowiska funkcjonujący w obecnym kształcie.

  Dodano: 16.01.2010. 17:23  


  Najnowsze