• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Usuwamy azbest! - ogólnopolski konkurs dla szkół

  23.11.2009. 21:49
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Już ponad 200 szkół z całej Polski zarejestrowało się w ogólnopolskim konkursie dla uczniów i nauczycieli "Usuwamy azbest!". Projekt, który wystartował zaledwie miesiąc temu jest elementem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, koordynowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Patronat nad nim objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Celem konkursu jest przekazanie wiedzy na temat azbestu i zagrożeń, jakie niesie ze sobą ten minerał, w formie atrakcyjnej i przystępnej dla dzieci i młodzieży. Udział w inicjatywie ma ich także zachęcić do nagłośnienia tematyki szkodliwości azbestu w lokalnych społecznościach. Zgodnie z prawem, wszystkie wyroby zawierające azbest należy usunąć do końca 2032 roku.

  "Poprzez działania podejmowane przez uczniów uczestniczących w konkursie, chcemy zmotywować dorosłych mieszkańców Polski do bezpiecznego eliminowania z użytkowania wyrobów zawierających azbest" - wyjaśnia Tomasz Bryzek z Ministerstwa Gospodarki, Główny Koordynator Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu.

  W rywalizacji mogą wziąć udział wszyscy aktywni i kreatywni uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Ich zadanie polega na opracowaniu i przeprowadzeniu działań popularyzujących problematykę azbestową w lokalnej społeczności. Koordynatorami tych działań powinni być szkolni nauczyciele.

  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. W pierwszym z nich wezmą udział wszystkie poprawne, formalnie zgłoszone prace konkursowe. Do etapu drugiego zakwalifikują się propozycje, które w etapie wojewódzkim zajęły pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich). Łączna kwota nagród finansowych przeznaczonych przez Ministra Gospodarki dla laureatów wynosi ok. 450 tys. zł. W ramach konkursu uruchomiono także specjalny portal internetowy: www.usuwamyazbest.pl który w ciągu pierwszego miesiąca działania odnotował ponad 32 tys. odsłon. "Na portalu zamieszczone zostały szczegółowe informacje o konkursie, zagrożeniach związanych z azbestem, sposobach zapobiegania im oraz wiele ciekawostek i elektronicznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla młodych odbiorców" - informuje Tomasz Bryzek.

  Zgłoszenia danej szkoły do udziału w konkursie może dokonać nauczyciel lub dyrektor placówki, poprzez rejestrację na stronie internetowej www.usuwamyazbest.pl Dostępny tam kwestionariusz należy wypełnić, a następnie wraz z pracą konkursową przesłać na adres: Principle sp. z o.o., ul. Topiel 21/6A, 00-342 Warszawa.

  Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest także pobranie przez nauczycieli materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzenie z ich wykorzystaniem lekcji na temat azbestu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Edukacja w Sosnowcu jest mocno rozwinięta i obejmuje wszystkie szczeble jednostek edukacyjnych, włącznie ze szkołami wyższymi uprawnionymi do nadawania tytułu doktora. W mieście funkcjonuje 117 publicznych jednostek edukacyjnych oraz 55 niepublicznych a także 54 placówki niepubliczne organizujące kursy dla młodzieży i dorosłych. Wśród nich znajduje się 39 przedszkoli publicznych i 2 przedszkola niepubliczne, 35 szkół podstawowych publicznych, w tym: 3 szkoły podstawowe specjalne. 21 z nich działa jako samodzielne jednostki, pozostałe 14 wchodzi w skład zespołów szkół. Oprócz publicznych działają również 2 szkoły niepubliczne oraz jedna z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzona przez osobę prawną. W mieście znajdują się 24 gimnazja publiczne z czego 8 funkcjonuje samodzielnie a pozostałe 16 w ramach zespołów szkół. 4 gimnazja publiczne mają status szkoły specjalnej. Oprócz jednostek publicznych działa również 5 gimnazjów niepublicznych. W mieście funkcjonuje 14 zespołów szkół ogólnokształcących, 3 zespoły szkół specjalnych, 1 centrum kształcenia ustawicznego, 11 zespołów szkół zawodowych. Z klasy do kasy – konkurs giełdowo-ekonomiczny o charakterze gry giełdowej, która umożliwia wirtualne inwestowanie pieniędzy w wybrane instrumenty finansowe. Organizatorami konkursu są: Gazeta Wyborcza, Narodowy Bank Polski, od roku 2003 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz od roku 2012 portal wyborcza.biz. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych czyli gimnazjów, liceów, techników i uczniów szkół zawodowych (nie mogą w nim brać udziału uczniowie szkół dla dorosłych). Dobry Wzór – konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku. Organizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jest przygotowywany i prowadzony zgodnie z zasadami określonymi przez ICSID (International Council of Societies of Industrial Design). Od samego początku, stałym elementem konkursu jest monitoring polskiego rynku. Eksperci Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyszukują i dopuszczają do konkursu dostępne na polskim rynku produkty i usługi. Nagrodą w konkursie jest znak i certyfikat Dobry Wzór. Konkurs istnieje na rynku od 1993 roku i jest pierwszą polską nagrodą za wzornictwo. Od 1995 roku swoją nagrodę: Wzór Roku, przyznaje Minister Gospodarki. Największe zmiany w Dobrym Wzorze zaszły w 2006 roku, kiedy po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział również produkty producentów zagranicznych. Od tego momentu polskie produkty i polscy przedsiębiorcy konkurują z zagranicznymi markami. Od tego roku również swoją nagrodę – Designer Roku dla najlepszego polskiego projektanta – przyznaje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Mamy już sześciu projektantów – Designerów Roku. Są nimi Marek Adamczewski (2007), Tomasz Rudkiewicz (2008), Andrzej Śmiałek (2009), Tomasz Augustyniak (2010), Marek Liskiewicz i Triada Design (2011) oraz Piotr Kuchciński (2012). Produkty, niezależnie od kraju pochodzenia, są oceniane w 3 sferach: domu, pracy i publicznej. Od 2010 roku wprowadzona została nowa sfera usług. Od 2013 roku zgłoszone do konkursu produkty i usługi oceniane są w 7 kategoriach: DOM PRACA SFERA PUBLICZNA USŁUGI NOWE TECHNOLOGIE GRAFIKA UŻYTKOWA i OPAKOWANIA NOWE MATERIAŁY PRODUKCYJNE W każdej kategorii jury wyłania laureatów i przyznaje nagrody Dobry Wzór. Minister Gospodarki nagradza znakiem Wzór Roku najlepszy polski produkt lub usługę, a prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego wyróżnia najlepszego projektanta tytułem Designer Roku.

  Amiant, amiantus Discordites - (azbest amiantowy, azbest aktynolitowy) — handlowa, szlachetna odmiana azbestu aktynolitowego. Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych.

  International Genetically Engineered Machine (iGEM) to odbywający się co roku konkurs z dziedziny biologii syntetycznej organizowany przez MIT adresowany do studentów uczelni wyższych. W konkursie biorą udział drużyny studentów najczęściej złożone z kilku lub kilkunastu osób pod opieką co najmniej jednego pracownika naukowego uczelni. Ponadto w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół średnich. Asbestos – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec, w regionie Estrie i MRC Les Sources. Dzisiejszy krajobraz miasta został ukształtowany w wyniku odkrycia w XIX wieku sporych złóż azbestu (jego nazwa to właśnie „azbest” po angielsku). Mine Jeffrey jest jedną z największych kopalni azbestu na świecie.

  KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody. Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu.

  Koc gaśniczy - sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Wykonany jest z włókna szklanego. Dawniej koce gaśnicze wykonywane były z włókien konopi w splocie z włóknami azbestu. Ma powierzchnię ok. 3m. Użycie polega na szczelnym przykryciu małego, płonącego przedmiotu lub np. beczki z palącą się cieczą. Używając koca należy pamiętać, by przykrywać zarzewie ognia od swojej strony, aby uniknąć poparzenia ogniem. Może być użyty do gaszenia palącego się ubrania.

  Szkoły w Kielcach: W Kielcach znajduje się 28 publicznych szkół podstawowych, 26 publicznych gimnazjów, 10 liceów ogólnokształcących i innych szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 szkół wyższych, łącznie z seminarium duchownym.

  Pylica azbestowa (inaczej azbestoza) – choroba płuc, będąca wynikiem wieloletniego wdychiwania włókien azbestowych o mikroskopijnych rozmiarach (20-50 µm). Następuje zwłóknienie płuc, często również i opłucnej, gdyż włókienka azbestu działają silnie drażniąco na drodze chemicznej i mechanicznej. Powikłaniem azbestozy jest często rak oskrzela (ryzyko zwiększone około czterokrotnie) oraz międzybłoniak opłucnej (prawie tysiąckrotnie zwiększone ryzyko). Wyższe Szkoły Pedagogiczne (WSP) – początkowo 3-letnie, następnie 4-letnie a później 5-letnie uczelnie kształcące pierwotnie nauczycieli dla szkół średnich a w okresie późniejszym również dla szkół podstawowych. W roku 1972 działały trzy takie szkoły: w Krakowie, Opolu i Rzeszowie. W związku z przyjętym w Karcie Praw i Obowiązków Nauczyciela (1972) postanowieniem o kształceniu ogółu nauczycieli na poziomie wyższym (magisterskim), w latach 1973-74 powołano do funkcjonowania wiele nowych wyższych szkół pedagogicznych, głównie na bazie działających do tej pory wyższych szkół nauczycielskich. Część wcześniej utworzonych szkół pedagogicznych została włączona do istniejących uniwersytetów (Warszawa, Łódź) natomiast pozostałe dały początek nowym uniwersytetom (Gdańsk, Katowice, Szczecin). W 1985 roku było czynnych 9 szkół pedagogicznych: w Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Słupsku, Zielonej Górze i jedna pedagogiki specjalnej w Warszawie. Ostatnie państwowe szkoły tego typu z początkiem XXI wieku zostały podniesione do rangi akademii.

  Elena Karpuhina – tancerka, ukończyła Szkołę Baletową w Gdańsku. Zdobyła wiele nagród m.in. Grand Prix XV Ogólnopolskiego Konkursu Tańca, 2. miejsce w konkursie Eurowizji dla młodych tancerzy, wygrała m.in. Ogólnopolski konkurs Złote Pointy 2007 i została najlepszą uczennicą szkół baletowych w Polsce. Elena Karpuhina zadebiutowała na konkursie Grand Prix tańcząc Grand Pas De Deux z baletu Śpiąca Królewna Piotra Czajkowskiego wraz z Leszkiem Cegiełkowskim. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie – publiczna szkoła średnia założona w 1921 w Lublinie. Nagradzana była za najlepsze wyniki wśród szkół średnich na Lubelszczyźnie. W 2008 r. III LO im. Unii Lubelskiej zajęło 1. miejsce w woj. lubelskim i 16. miejsce w kraju. Działa tu chór Kantylena, który zdobył Złoty Kamerton w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Od 1 września 2010 roku funkcję dyrektora pełni Grzegorz Lech.

  Lista szkół w Ełku: Miasto Ełk jako trzecie najludniejsze miasto województwa warmińsko-mazurskiego jest trzecim największym ośrodkiem edukacyjnym regionu oraz największym na Mazurach. W mieście mieści się 7 publicznych szkół podstawowych, 4 gimnazja oraz 8 szkół i zespołów szkół średnich. Spośród szkół wyższych Ełk jako stolica diecezji ełckiej posiada seminarium. Ponadto w mieście mieszczą się trzy filie/oddziały zamiejscowe polskich uczelni publicznych (jednej) i niepublicznych (dwóch) oraz ełcka szkoła wyższa. Program GLOBE – światowy program (działający także w Polsce), popularyzujący badania środowiska wśród uczniów szkół średnich i podstawowych. Program działa w ponad stu krajach. GLOBE oznacza Global Learning and Observations to Benefit the Environment, czyli „Światowy program obserwacyjny i edukacyjny badania środowiska”.

  Dodano: 23.11.2009. 21:49  


  Najnowsze