• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • V debata z cyklu 'Granice w nauce'

  13.03.2009. 17:43
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Zarząd Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Collegium Civitas uprzejmie zapraszają na piątą debatę z cyklu "Granice w nauce" na temat:

  Granice między tożsamością i innością

  Wprowadzenie do dyskusji przedstawią:
  prof. dr hab. Agata Bielik-Robson
  prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
  prof. dr hab. Andrzej Szpociński


  Spotkanie odbędzie się 19 marca 2009 (czwartek), o godz. 17.30 w siedzibie Collegium Civitas (Pałac Kultury i Nauki, XII piętro) w Sali Konferencyjnej (1222).

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Andrzej Szpociński (ur. 1942) - polski socjolog, dr hab. profesor zastępca szefa katedry socjologii w Collegium Civitas, docent Instytutu Studiów Politycznych PAN, członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W okresie od 1995 do 1997 ekspert ds. programowych w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Adiunkt w Instytucie Kultury w latach 1982-1991 Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Janina Frentzel-Zagórska (ur. 27 listopada 1931, zm. 11 maja 2010) – doktor habilitowany socjologii, docent w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, poprzednio profesor w Collegium Civitas, uczestniczka Klubu Krzywego Koła. Była żoną socjologa prof. Krzysztofa Zagórskiego.

  Tadeusz Antoni Gadacz (ur. 22 października 1955 w Krakowie) – polski filozof i religioznawca, były pijar, prof. dr hab., prof. Collegium Civitas, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Redaktor Encyklopedii Religii Wydawnictwa Naukowego PWN. Aleksander Manterys – polski socjolog, zastępca kierownika Katedry Socjologii Collegium Civitas, do 2010 roku redaktor naczelny Studiów Socjologicznych. Laureat Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (1997), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

  Krzysztof Liedel (ur. 25 czerwca 1969 w Warszawie) – polski prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, doktor nauk wojskowych. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas oraz pracownik naukowy Instytutu Badań nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji WSPol. Redaktor naczelny kwartalnika „Terroryzm: zagrożenia – prewencja – przeciwdziałanie”. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Global Media Journal – międzynarodowy periodyk medioznawczy ukazujący się w Internecie. Utworzony został w 2002 roku przez prof. Yahya Kamalipour z Uniwersytetu Purdue Calumet w USA i obecnie posiada ponad dziesięć wersji językowo-regionalnych, m.in. hiszpańskojęzyczną, brytyjską, francuską, australijską, perską, afrykańską, a także polską, której redaktorem jest dr Tomasz Płudowski, a wydawcą Collegium Civitas w Warszawie. Periodyk ma charakter interdyscyplinarny i publikuje zarówno teksty czysto naukowe jak i te o zacięciu dziennikarskim, stosujące metody ilościowe jak i jakościowe, o podejściu empirycznym i teoretycznym, czerpiące z medioznawstwa, nauk o komunikowaniu, politologii, socjologii, psychologii, czy kulturoznawstwa. Około 80-90% każdego numeru to teksty oryginalne pochodzące z danego kraju, a 10-20% to tłumaczenia z innych edycji. Część każdego numeru to teksty zamawiane, wszystkie inne zgłoszone teksty poddawane są recenzji naukowej. W roku ukazują się dwa wydania, jedno jesienią, jedno wiosną. Wszystkie wydania światowe są ze sobą połączone linkami tworząc jedyną w swoim rodzaju sieć naukową. Wszystkie wydania mają taką samą grafikę, ale kwestie redakcyjne pozostają w gestii redaktora naczelnego, redaktora numeru oraz zespołu, który sobie dobiera. Zespół redakcyjny wersji polskiej składa się m.in. z Bogusławy Dobek-Ostrowskiej Uniwersytet Wrocławski), która jest zastępcą redaktora oraz Wiesława Godzica (SWPS), Karola Jakubowicza(KRRiTv), Stanisława Mocka (Collegium Civitas), Macieja Mrozowskiego (Uniwersytet Warszawski) oraz Jacka Żakowskiego (Collegium Civitas, Polityka). Jadwiga Koralewicz (ur. 1942) – polska socjolog, profesor, nauczyciel akademicki, współtwórca i pierwszy rektor Collegium Civitas.

  Michał Andrzej Fiszer (ur. we wrześniu 1962 w Łodzi) – Żołnierz, mjr rez. pilot, ekspert wojskowy, dziennikarz, wykładowca studiów strategicznych w prywatnej uczelni Collegium Civitas.

  Stanisław Mocek (ur. 1964 we Wschowie) – polski socjolog i politolog, doktor habilitowany nauk politycznych, nauczyciel akademicki, rektor Collegium Civitas w Warszawie.

  Rafał Pankowski (ur. 1976) – polski socjolog i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Collegium Civitas w Warszawie, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Nigdy więcej”. Dariusz Jan Stola (ur. 11 grudnia 1963 w Warszawie) - historyk, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN i wykładowca w Collegium Civitas, członek Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i Komitetu Badań nad Migracjami PAN.

  Janusz Tadeusz Hryniewicz (ur. 4 kwietnia 1948) - prof. dr hab. nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe: teoria organizacji i zarządzania, socjologia gospodarki, kultura organizacyjna, decydowanie i style kierowania. Członek International Regional Policy Association oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 1992 r. pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Collegium Invisibile. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (WSTiE) – niepubliczna wyższa uczelnia z siedzibą w zamku suskim zwanym Małym Wawelem. Powstała w 2001 roku i prowadzi studia na trzech wydziałach: Turystyki i Rekreacji, Informatyki oraz Nauk Społecznych, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Janusz Sondel, kanclerzem Maria Grzechynka. Wśród kadry dydaktyczno-naukowej są m.in. prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński, prof. dr hab. Jan Rusek, prof. dr hab. Andrzej Pankowicz (do 2011 roku, zmarł).

  Chirurgia Polska (ang. Polish Surgery) – to oficjalny półrocznik Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Ziaja. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Walerian Staszkiewicz oraz prof. Piotr Szyber. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie jest niepubliczną uczelnią zawodową powstałą w marcu 2005 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwszym rektorem uczelni był prof. dr hab. Michał Gnatowski. Od 1 października 2009 r. rektorem uczelni jest dr Janusz Kowalski. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia i filologia. Założycielem uczelni od marca 2011 r. jest Fundacja Al Farabi. Wśród samodzielnych pracowników kadry naukowo dydaktycznej są: były rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Klemens Białecki, prof. Krzysztof Marecki, prof. dr hab. Andrzej Sokołowski, prof. dr hab. Halina Szmarłowska oraz Dyrektor Centrum Języków Obcych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof.dr hab. Ludmila Khvedchenya.

  Włodzimierz Pańków (ur. 11 maja 1946) – socjolog, profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, doktor habilitowany, kierownik Katedry Nauk Społecznych tejże uczelni oraz docent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykładał także m.in. w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim i w Uniwersytecie w Białymstoku. Specjalizuje się w socjologii gospodarczej, instytucjonalnej oraz socjologii organizacji. Opublikował kilkaset prac (artykuły, rozdziały w książkach, raporty badawcze, referaty) w wielu językach.

  Dodano: 13.03.2009. 17:43  


  Najnowsze