• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VI Weekend z Historią w Poznaniu

  22.09.2011. 19:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl


  Tradycjom akademickim miasta poświęcony jest organizowany w ostatni weekend września w Poznaniu VI Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim. Okazją jest przypadające w tym roku 400-lecie tradycji uniwersyteckich w Poznaniu.


  W ramach trwającej od piątku do niedzieli imprezy przygotowano wystawy, prezentacje, konferencje popularnonaukowe, a także wycieczki, przegląd filmów, koncerty i warsztaty dla dzieci.

  Poprzednie "Weekendy z Historią" w Poznaniu dotyczyły Dzielnicy Zamkowej, początków państwa polskiego, historii polskiego hymnu oraz tajemnic Biblioteki Raczyńskich i jej fundatorów.

  "Co roku próbujemy doszukać się jakiejś ważnej rocznicy, jubileuszu w historii Poznania. Tych rocznic jest mnóstwo, a tym razem chcemy skoncentrować się na wielkiej rangi wydarzeniu sprzed czterech wieków, kiedy to król Zygmunt III Waza wydał decyzję o podniesieniu rangi kolegium jezuickiego w Poznaniu do godności uniwersytetu. To historia nieznana, którą chcielibyśmy spopularyzować" - powiedział PAP Bartosz Małolepszy z Centrum Turystyki Kulturowej Trakt.

  Jak zapowiedział, na zainteresowanych mało znaną historią tradycji akademickich Poznania czekają prelekcje, publikacje i wystawy.

  "Mamy przygotowany osobny pakiet atrakcji dla dzieci, młodzieży i dla rodzin. Będą gry miejskie, a także piknik akademicki, podczas którego będzie się można dowiedzieć wielu ciekawostek ze świata nauki. Zaplanowaliśmy też koncerty, oraz projekcje filmów o jezuitach" - powiedział.

  Podkreślił, że zamierzeniem organizatorów jest, by poznaniacy poczuli się jak turyści we własnym mieście i zobaczyli miejsca, do których normalnie dostęp jest utrudniony, m.in. podziemia fary i obiekty dawnej szkoły jezuickiej.

  Tradycje akademickie Poznania sięgają początków XVI wieku, gdy biskup poznański Jan Lubrański założył szkołę humanistyczną na Ostrowie Tumskim. Plany uczynienia z niej pełnoprawnego uniwersytetu nie powiodły się jednak.

  28 października 1611 roku Zygmunt III Waza, na wniosek wielkopolskiej szlachty, wydał przywilej królewski podnoszący do rangi uniwersytetu kolegium założone w mieście przez jezuitów. Również jednak ani ta, ani następne próby przekształcenia poznańskiej placówki w uniwersytet nie zakończyły się sukcesem.

  Dopiero w maju 1919 roku powołano w Poznaniu Wszechnicę Piastowską. W 1920 r. uczelnia została przemianowana na Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej, w latach 1940-1944, uczelnia działała w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. W 1955 roku rozpoczęła działalność jako Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

  Obecnie Poznań jest trzecim, po Warszawie i Krakowie, ośrodkiem akademickim w Polsce. W mieście działa 26 szkół wyższych, w których uczy się ponad 130 tys. studentów.

  PAP - Nauka w Polsce

  rpo/ hes/bsz  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Weekend z historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim w Poznaniu – impreza cykliczna, organizowana w Poznaniu, której celem jest pogłębienie świadomości historycznej mieszkańców, upowszechnienie historii Poznania a także ukazanie miejsc ważnych dla historii nie tylko miasta, ale całego narodu. Zwyczajowo na program weekendu składają się: wykłady historyczne, koncerty, wystawy okolicznościowe, inscenizacje historyczne, akcje plastyczne dla dzieci oraz wycieczki z przewodnikiem. Udział we wszystkich atrakcjach weekendu jest bezpłatny. Każdy weekend z historią poprzedza akcja edukacyjna prowadzona w poznańskich szkołach i przedszkolach. Głównym organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, które działa w ścisłej współpracy z partnerami programu. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniuneorenesansowy budynek wzniesiony w latach 1905-1910 według projektu Edwarda Fürstenaua wraz z przylegającym do niego od strony północnej Collegium Minus na potrzeby Akademii Królewskiej. W dniu 7 maja 1919 inaugurowała w niej swoją działalność Wszechnica Piastowska - późniejszy Uniwersytet Poznański, od 1955 występujący po nazwą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Ponadto z auli korzysta również, wywodzący się z Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - neorenesansowy budynek wzniesiony w latach 1905-1910 według projektu Edwarda Fürstenaua wraz z przylegajacym do niego od strony północnej Collegium Minus na potrzeby Akademii Królewskiej. W dniu 7 maja 1919 inaugurowała w niej swoją działaność Wszechnica Piastowska - późniejszy Uniwersytet Poznański, od 1955 występujący po nazwą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Ponadto z auli korzysta również, wywodzący się z Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Collegium Novum w Poznaniu – budynek w centrum Poznania przy al. Niepodległości 4, gdzie mieści się obecnie Wydział Neofilologii oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki UAM z Wydziału Historycznego. Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne - centrum badawczo-dydaktyczne przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 85 (na Kampusie Morasko). Służy także innym uczelniom z terenu Poznania: Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Przyrodniczemu i Politechnice Poznańskiej. Działa we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN i dwudziestoma instytucjami naukowymi z całego świata.

  Uniwersytet Ziem Zachodnich (UZZ) – tajna uczelnia utworzona w październiku 1940 roku z inicjatywy Biura Oświatowo-Szkolnego Ziem Zachodnich, mająca na celu kształcenie kadr i specjalistów na okres wojenny i powojenny. Większość wykładowców i studentów pochodziła z zamkniętego Uniwersytetu Poznańskiego i innych wysiedleńców z Wielkopolski. Uniwersytet działał głównie w Warszawie i jego działalność została przerwana przez powstanie warszawskie, gdy utracił on koło połowy swoich pracowników. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (daw. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu) – szkoła wyższa w Poznaniu, która powstała jako samodzielna uczelnia w 1951 roku. Prawie cały kampus znajduje się w dzielnicy Sołacz, będącej częścią Jeżyc - jednej z administracyjnych dzielnic Poznania. Siedziba władz uczelni (rektorat i dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28.

  Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WH UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci studentów na sześciu podstawowych kierunkach spośród nauk historycznych, którzy do wyboru mają studia stacjonarne i niestacjonarne. WH UAM powstał w 1976 roku po reorganizacji struktur uniwersyteckich, kiedy to zlikwidowano Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu – nazwa trasy turystycznej w Poznaniu – mieście, które w swojej historii było zarówno miastem królewskim, jak i cesarskim. Trakt integruje elementy decydujące o atrakcyjności Poznania i podkreślające jego rolę na kulturowej mapie Europy. W ujęciu przestrzennym, Trakt Królewsko-Cesarski jest rozumiany jako szlak turystyczny. Oś Traktu, łącząca miejsca związane z postaciami władców, przebiega przez najważniejsze historycznie obszary miasta, pokazując jego rozwój urbanistyczny i kulturowy.

  Dodano: 22.09.2011. 19:04  


  Najnowsze