• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VII edycja Konferencji Naukowej Studentów, KNS 2009, 18-20 maja 2009r.

  11.05.2009. 23:06
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Kolejna, VII już Konferencja Naukowa Studentów, odbędzie się tradycyjnie w maju na Politechnice Wrocławskiej. Organizatorami wydarzenia obok uczelni jest Fundacja MANUS, zajmująca się działaniem na rzecz najwyższe jakości studiowania oraz zapewnienia najlepszego przygotowania życiowego dla absolwentów poprzez rozwój środowiska akademickiego.

  KNS jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć edukacyjnych na Dolnym Śląsku. Tematyka konferencji: Człowiek " Cywilizacja " Przyszłość, przyciągnęła w tym roku ponad 160 aktywnych studentów, zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i prezentacją własnych dokonań na polu naukowym. Konferencja stwarza możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikację konferencyjną i jest doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz porównania osiągnięć.

  Zakres Konferencji obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe oraz badania podzielone na 8 kategorii:

  1.Informatyzacja współczesnego życia.
  2.Człowiek w zwierciadle nowoczesnej techniki.
  3.Techniczne spojrzenie na człowieka.
  4.Biocywilizacja.
  5.Droga ku przyszłości.
  6.Energia - generacja, przesył, wykorzystanie.
  7.W poszukiwaniu technologii jutra.
  8.Strategie w globalnym świecie.

  Zgodnie z regulaminem imprezy, decyzję o dopuszczeniu referatu do publikacji, na podstawie opinii recenzentów pracy, podejmował Komitet Naukowy, składający się z wybitnych naukowców Politechniki Wrocławskiej.

  Konferencja, oprócz młodych naukowców, przyciągnęła również sporą liczbę mediów
  zainteresowanych wspieraniem i propagowaniem teoretycznych rozwiązań proponowanych przez studentów. Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęły: servis.pl, Pryzmat, MANKO-miesięcznik studencki, Żak, Semestr, studentnews.pl, HRK.pl, Money.pl, Telewizja Styk, FOSA, Akademickie Radio Luz. Obsługę informatyczną i stworzenie Systemu Obsługi Konferencji zawdzięczamy kołu naukowemu JavaTech z Politechniki Wrocławskiej.
  Wszystkie szczegóły dotyczące tegorocznej Konferencji można znaleźć na stronie:
  www.kns.pwr.wroc.pl

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Żak (Miesięcznik Studentów Politechniki Wrocławskiej "Żak") - Pismo studenckie. Ukazuje się od października 1999 r. na terenie Politechniki Wrocławskiej i sporadycznie innych wrocławskich uczelni. Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej - akademicki zespół śpiewaczy działający przy Politechnice Wrocławskiej, powołany do istnienia przez studentów i profesorów Politechniki Lwowskiej, w 1946 roku we Wrocławiu. W ciągłości istnienia chóru, w latach: 1951-1958, nastąpiła przerwa. Zespół jest agendą studencką Politechniki Wrocławskiej. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Bielawie (ZOD PWr w Bielawie) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Bielawie, powstał 2006 roku, będący najmłodszą tego typu placówką tej wrocławskiej uczelni. Powstał on z inicjatywy władz politechniki we współpracy z miejscowymi władzami samorządowymi: powiatu dzierżoniowskiego oraz gminy miejskiej Bielawa. Kształci studentów na jednym podstawowym kierunku: energetyka o specjalnościach: energetyka cieplna i jądrowa oraz energetyka komunalna energetyka komunalna na studiach niestacjonarnych. Zajęcia prowadzone są przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej, a absolwentom studiów inżynierskich (3,5-letnich), przysługuje prawo do uzupełnienia wykształcenia na studiach magisterskich uzupełniających. Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej.

  Koło naukowe Nanoin – jedno z pierwszych w Polsce studenckich kół naukowych poświęconych nanoinżynierii. Założone 25 maja 2009 roku na Politechnice Wrocławskiej przy Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem koła jest zdobywanie i poszerzanie wiedzy w zakresie nanonauki oraz rozpowszechnianie jej zarówno w środowisku studenckim, jak i poza uczelnią. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie).

  Konferencja sztokholmska ONZ obradowała w 1972 pod hasłem: "Mamy tylko jedną ziemię". Podczas tej konferencji ochrona środowiska podniesiona została do rangi podstawowej funkcji państwa. Pojawił się termin polityka ochrony środowiska. Konferencja wskazała na konieczność powołania wyspecjalizowanej agencji przy ONZ zajmującej się zagadnieniami ochrony środowiska. Tak oto powstał UNEP. Podczas Konferencji ustalono także Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka. Deklaracja ta składa się ze Wstępu i 26 Zasad. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu (ZOD PWr w Wałbrzychu) - jeden z 4 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w Wałbrzychu, powstały w 2004 roku z przekształcenia dotychczasowej filii tej uczelni, działającej od 1968 roku. Kształci studentów na czterch podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk technicznych, na studiach stacjonarnych.

  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób.

  Sesja plakatowa (sesja posterowa) – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych. Sesje posterowe są zwykle planowane w programach konferencji naukowych w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi formami prezentacji (na przykład sesjami wykładowymi).

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Dodano: 11.05.2009. 23:06  


  Najnowsze