• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • VIPMedica 2010 - Warszawa 23-24.10.2010

  25.08.2010. 23:27
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Tegoroczny październik upłynie pod znakiem unikatowego wydarzenia VIPMedica 2010 skierowanego do reprezentantów branży medyczno-farmaceutycznej. Wydarzenie to posiada bogatą tradycję jako uzupełnienie cenionych w kręgach lekarzy targów pracy i kariery MedPharm Careers.

  Podczas imprezy VIPMedica, która będzie odbywała się pod hasłem "Doceniamy lekarzy", spotka się ponad 5000 przedstawicieli świata medycyny i farmacji. Organizatorzy postanowili nadać wydarzeniu nową, oryginalną formułę. Wzbogacenie go o atrakcyjny blok szkoleniowy i zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy propozycje zakupowe sprawia, że impreza nabiera lifestyle’owego charakteru i przyczynia się do kształtowania nowych trendów w środowisku lekarskim. Dzięki temu każdy z przybyłych gości bez względu na wiek czy etap kariery zawodowej znajdzie tu obszar, który zaspokoi jego potrzeby.

  Moduł edukacyjny VIPMedica będzie stanowić okazję do zapoznania się z tematyką biznesu i zarządzania ścieżką kariery w sektorze medycyny. Zostaną w jego ramach poruszone takie zagadnienia jak prowadzenie i pozyskiwanie funduszy na medyczną działalność gospodarczą czy zastosowanie narzędzi marketingowych w zgodzie z aspektami prawnymi. Z kolei moduł komercyjny to swoisty przewodnik po świecie zakupów dla lekarzy. Wypełnią go prezentacje ofert zakupowych z takich branż jak motoryzacja, nieruchomości, finanse, ubezpieczenia, leasing, turystka, sport i hobby, media i IT, dobra luksusowe oraz szeroko pojęte innowacje. VIPMedica to okazja do zapoznania się z preferencyjnymi warunkami dokonania zakupów lub skorzystania z usług, jakie wystawcy imprezy przygotowali specjalnie dla środowiska medycznego. To także szansa na wygranie cennych nagród, takich jak laptopy, wycieczki zagraniczne czy bony zakupowe, które firmy ufundowały na rzecz imprezy.

  Kolejną atrakcję imprezy stanowi VIPMedica Club. Jest to pierwszy w Polsce program lojalnościowy dla lekarzy, który zrzesza różnorodne marki dedykowane branży medycznej. Dzięki udziałowi w programie reprezentanci sektora healthcare będą mogli regularnie korzystać z systemów rabatowych i promocji przeznaczonych wyłącznie dla nich. Ponadto uczestnicy VIPMedica Club będą premiowani licznymi dodatkowymi przywilejami , m.in. w postaci kwartalnego magazynu VIPMedica Style, który wypełnią wartościowe artykuły na temat nowych trendów i najbardziej korzystne oferty zakupowe, a także upominków z limitowanych edycji i wartościowych nagród.

  Zarówno udział w imprezie VIPMedica, jak i członkowstwo w VIPMedica Club są całkowicie bezpłatne. Uczestnictwo w VIPMedica Club jest zarezerwowane wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów.

  VIPMedica 2010
  Sheraton Warsaw Hotel
  23-24.10.2010 r.

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, ang. World Medical Association WMA – niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Założona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w Paryżu. Od 2007 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) reprezentuje 102 Krajowe Stowarzyszenia Medyczne, skupiając ponad 10 milionów lekarzy. Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej – stowarzyszenie powstałe na początku kwietnia 2004 roku, z inicjatywy lekarzy tworzących Komitet Założycielski. Skupia wyłącznie lekarzy specjalistów seksuologii, oraz lekarzy innych specjalności o uznanym dorobku naukowym i zawodowym, którzy w swej codziennej pracy zajmują się pacjentami z problemami w życiu seksualnym. Payback – program lojalnościowy, który rozpoczął działalność w Polsce 16 września 2009 r. Za pomocą jednej karty uczestnicy mogą gromadzić punkty podczas codziennych zakupów w wielu tradycyjnych punktach sprzedaży oraz online. Ponadto można korzystać ze specjalnych zniżek, kuponów oraz ofert. Zebrane punkty można wymieniać na nagrody rzeczowe, bony zakupowe, mile w programie Miles & More lub przekazać na cele charytatywne. Obecnie kart Payback używa ponad 10 milionów Polaków.

  Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL. Stowarzyszenie Lekarzy Kolejowych R.P., jedna z działających w okresie międzywojennym w środowisku pracowników kolejowych organizacji związkowych, powstała w 1929 jako Zrzeszenie Lekarzy Kolejowych.

  e-Dentico – czasopismo naukowe skierowane do osób związanych zawodowo ze stomatologią (lekarzy dentystów, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz studentów stomatologii), ukazujące się nieprzerwanie od roku 2004, początkowo jako kwartalnik, a od 2011 roku jako dwumiesięcznik. Od roku 2007 czasopismo dwujęzyczne – artykuły medyczne publikowane są w dwóch sąsiadujących wersjach językowych - polskiej i angielskiej. W 2004 roku, jako pierwsze pismo branżowe, "e-Dentico" wprowadziło program edukacyjny, umożliwiający prenumeratorom zdobywanie punktów edukacyjnych, do których pozyskiwania zobowiązuje lekarzy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarzy i lekarzy dentystów. Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich – organizacja zrzeszająca katolickich lekarzy powstała w 1994. Celem stowarzyszenia jest promowanie wartości chrześcijańskich w środowisku medycznym i nauczania Kościoła katolickiego w zakresie bioetyki. Funkcję prezesa pełni dr n. med. Wanda Terlecka.

  Naczelna Izba Lekarska, NIL — samorząd lekarski zrzeszający i reprezentujący lekarzy w tym lekarzy dentystów (daw. lekarzy stomatologów). Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodów lekarza. Działa ona w Polsce od roku 1921. Obecnie obowiązująca ustawa regulująca jej działanie to ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (zastąpiła ona ustawę z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich). Amerykański Komitet Medycyny Rodzinnej - (j. ang. American Board of Family Medicine) - non-profit, niezależna, organizacja lekarzy, certyfikująca lekarzy medycyny rodzinnej w USA.

  Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty – rodzaj stażu zawodowego w Polsce, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim / lekarsko-dentystycznym. Odbycie stażu podyplomowego oraz pozytywne zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego są warunkami koniecznymi w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

  Deklaracja Helsińska – zbiór zasad utworzonych przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (ang. World Medical Association), dotyczących przeprowadzania badań medycznych z udziałem ludzi.

  Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – niezależny posiadający osobowość prawną organ Naczelnej Izby Lekarskiej (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej), Okręgowej Izby Lekarskiej (Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Zgodnie z art. 31 Ustawy z dn. 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708): Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lekarzy wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej - ze skargi, zawiadomienia innych organów i instytucji lub z urzędu - w stosunku do lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem. Sprawuje również funkcję oskarżyciela przed właściwym sądem lekarskim. Lekarski staż podyplomowy – rodzaj stażu zawodowego, odbywanego przez lekarzy i lekarzy dentystów po zakończeniu studiów.

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) to polska uczelnia medyczna mająca swoją siedzibę w Warszawie prowadząca studia specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i dla dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zapewniająca możliwość kształcenia ustawicznego oraz prowadząca studia doktoranckie. Uczelnia jest organem założycielskim dla dwóch szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr) – stowarzyszenie naukowe założone w 1928 roku w Poznaniu. Zrzesza lekarzy ortopedów, lekarzy innej specjalności interesujący się zagadnieniami ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  Krzysztof Bukiel (ur. 20 lutego 1962 w Szczecinie) – polski lekarz, działacz związkowy, publicysta, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

  Dodano: 25.08.2010. 23:27  


  Najnowsze