• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Centrum Astronomicznym PAN trwa nabór na studenckie praktyki

  09.04.2010. 20:35
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN otworzyło właśnie nabór na wakacyjne praktyki studenckie, podczas których mają być realizowane małe projekty badawcze. Nad pracą studentów będą czuwali pracownicy naukowi Centrum. Propozycja jest adresowana do studentów astronomii i fizyki kończących w czerwcu tego roku III lub IV rok studiów. Czas realizacji projektów - od 4 do 6 tygodni.

  Studenci będą mogli wybrać jeden spośród sześciu proponowanych tematów praktyk. Pięć projektów będzie realizowanych w Warszawie, a jeden w Toruniu.

  Centrum proponuje udział w następujących projektach realizowanych w Warszawie: "Opracowanie danych rentgenowskich przy użyciu oprogramowania XSPEC" (opiekun: doc. Agata Różańska), "Modelowanie błysków gamma" (opiekun: dr Agnieszka Janiuk), "Modelowanie sferoidalnych galaktyk karłowatych" (opiekun: doc. Ewa Łokas), "Poszukiwanie periodyczności w układach podwójnych obserwowanych przez RXTE/ASM i Swift/BAT" (opiekun: prof. Andrzej Zdziarski) i "Dyski akrecyjne z niestandardową lepkością wokół czarnych dziur" (opiekunowie: prof. Marek Abramowicz, mgr Aleksander Sądowski).

  Toruńskie praktyki będą dotyczyły tematu "Analiza i interpretacja profili radiowych pulsarów" (opiekun: dr Jarosław Dyks).

  Ze szczegółowymi opisami proponowanych projektów można zapoznać się pod adresem http://www.camk.edu.pl/docs/praktyki_2010.pdf.

  Wyniki przeprowadzonych podczas praktyk badań mogą zostać później opublikowane w czasopismach naukowych.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie praktyk proszone są o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z potencjalnym opiekunem. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja, a procedura kwalifikacyjna zostanie zakończona do 14 czerwca.

  Osoby zamieszkałe poza miejscem realizacji projektu mogą się ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w hotelu CAMK w Warszawie lub w akademiku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Studenci realizujący projekty badawcze w ramach programu wakacyjnego nie otrzymują wynagrodzenia z CAMK, jednak praktykanci mogą, w zależności od możliwości opiekuna, otrzymać honorarium z jego grantu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Jan Pomierny

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Opiekun (opiekun prawny) – osoba powołana do ochrony interesów osobistych i majątkowych innej osoby, gdy ta takiej opieki potrzebuje (małoletni, osoba całkowicie ubezwłasnowolniona). Opiekun powinien zadbać o potrzeby życiowe osoby oddanej mu pod opiekę, powinien dbać także o jej majątek. Opiekun jest również przedstawicielem ustawowym swojego podopiecznego, czyli może dokonywać czynności prawnych w jego imieniu. Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (popularnie zwane CAMK) – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, mieszczący się w Warszawie przy ul. Bartyckiej oraz posiadający oddział w Toruniu, w którym prowadzone są badania z zakresu szeroko pojętej astronomii i astrofizyki: ewolucji gwiazd, teorii akrecji, astrofizyki wysokich energii, dynamiki układów gwiazdowych, kosmologii, teorii względności, astrofizyki gwiazd neutronowych, komputerowych symulacji procesów astrofizycznych i innych. CAMK prowadzi także studia doktoranckie w zakresie astronomii oraz astrofizyki i posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W Centrum jest zatrudnionych ok. 40 pracowników naukowych i studiuje w nim ok. 15 doktorantów. Publiczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu - Powołane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jedno z pierwszych w kraju w 1990 roku. Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów), w trybie dziennym jest bezpłatna. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia NKJO oraz mogą uzyskać stopień licencjata Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Sprawując opiekę naukowo-dydaktyczną nad Kolegium, UMK umożliwia absolwentom kontynuację studiów w celu uzyskania stopnia magistra.

  Kuratela – instytucja zbliżona do opieki. Jest to ustanawiana sądownie forma ochrony osób bądź praw majątkowych osób, które nie mogą same prowadzić swoich spraw (dziecka poczętego, małoletniego, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, osoby niepełnosprawnej lub osoby nieobecnej). Kuratelę sprawuje kurator ustanowiony przez sąd. Moon Zoo – jeden z ogólnodostępnych internetowych projektów astronomicznych, zapoczątkowanych projektem Galaxy Zoo. Z tego projektu wywodzi się zakrojona na szeroką skalę inicjatywa nazwana "Zooniverse", do której należą również takie zoo-projekty jak: Galaxy Zoo Mergers, Galaxy Zoo Supernovae, Solar Stormwatch, Galaxy Zoo Hubble i inne. Celem "Zooniverse" jest stworzenie miejsca dla całego pakietu projektów, które pozwolą każdemu, kto ma dostęp do internetu, przyczynić się do rozwoju nauki. Wszystkie z nich wykorzystują możliwości internetu poprzez udział internautów w badaniach naukowych, wspierających projekty badawcze opracowane przez astronomów, a które wymagają udziału dużej liczby uczestników. Są to badania, które wymagają szczególnie inteligencji oraz spostrzegawczości człowieka (wykorzystanie komputerów nie daje w tych badaniach oczekiwanych rezultatów).

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – jeden z 17 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Utworzony w 1993 roku w wyniku podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Na Wydziale zatrudnionych jest około 200 osób, w tym 56 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 75 nauczycieli akademickich w stopniu doktora lub magistra. Rada Naukowa Instytutu Fizyki posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych, natomiast Rada Wydziału ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. Wilhelmina Iwanowska (ur. 2 września 1905 w Wilnie, zm. 16 maja 1999 w Toruniu) – polska astronom, profesor w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Warszawska szkoła astronomiczna – określenie stosowane w odniesieniu do grupy astronomów warszawskich, będących wychowankami profesorów Stefana Piotrowskiego (1910-1985) i Włodzimierza Zonna (1905-1975), pracujących w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Doktoranci Stefana Piotrowskiego do dziś kierują zakładami mechaniki nieba i astrofizyki w warszawskim Centrum Badań Kosmicznych PAN. Najwybitniejszym przedstawicielem tej szkoły był Bohdan Paczyński (1940-2007). Jan Hanasz (ur. 29 lipca 1934 w Toruniu) – polski astronom, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN w Toruniu. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych organizacji astronomicznych. Były pracownik Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk (PAN) i kierownik Pracowni Astrofizyki. Opozycjonista w czasach PRL.

  Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-19 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica.

  Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu mieści się pod adresem Kopernika 15/17. Prawdopodobne miejsce narodzin astronoma Mikołaja Kopernika.

  Młodzież – kategoria społeczna ludzi w wieku ok. 13-17 lat, będących do pewnego momentu pod opieką opiekuna prawnego, najczęściej rodzica. Actio tutelae contraria – w prawie rzymskim powództwo opiekuna przeciwko pupilowi o zwrot nakładów z tytułu administrowania majątkiem pupila.

  Dodano: 09.04.2010. 20:35  


  Najnowsze