• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Gdańsku prestiżowa konferencja o najpopularniejszych w przyrodzie wirusach

  19.07.2011. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 500 uczestników z całego świata, głównie biologów molekularnych i wirusologów, przyjedzie do Gdańska na prestiżową konferencję o herpeswirusach - najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie wirusach, które wywoływać mogą m.in. opryszczkę, ospę wietrzną czy półpasiec. 36th Annual International Herpesvirus Workshop odbędzie się w dniach 24-28 lipca.

  Jak poinformował na swojej stronie Uniwersytet Gdański, International Herpesvirus Workshop odbywa się od 35 lat, głównie w Stanach Zjednoczonych, ale co 3-4 lata sympozjum jest organizowane w Europie. Na konferencji spotykają się naukowcy zajmujący się badaniami nad herpeswirusami. Badacze będą prezentować swoje wyniki w formie wykładów plenarnych i krótkich prezentacji oraz w formie posterów (plakatów), których będzie ok. 320.

  "W środowisku biologów molekularnych i wirusologów organizacja tego kongresu to wielki zaszczyt i rożne ośrodki starają się o to latami. Np. w tej chwili trwa konkurs o wybór gospodarza na rok 2015. Organizatorzy w latach 2012, 2013, 2014 są już wybrani, kongresy odbędą się kolejno: w Kanadzie, USA i w Japonii. Było więc to dla mnie i dla mojego zespołu wielkie wyróżnienie, kiedy zaproponowano nam - już w 2006 r. - organizację zjazdu w Gdańsku w 2011 roku. Kongres odbędzie w rejonie Europy Centralnej po raz pierwszy i to traktowane jest jako wydarzenie przełomowe w historii tej dziedziny nauki" - mówi przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego konferencji, prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska - Szewczyk z katedry Wirusologii Molekularnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed.

  Jak informuje na swojej stronie gdańska uczelnia, herpeswirusy to jedne z najbardziej rozpowszechnionych wirusów w przyrodzie. Szacuje się, że ok. 80 proc. populacji ludzkiej jest zakażona w sposób chroniczny co najmniej dwoma wirusami z tej rodziny, choć najczęściej u większości ludzi ta infekcja ma charakter utajony i nie powoduje objawów choroby.

  Najczęściej występujące ludzkie wirusy to wirus opryszczki (HSV-1), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV), wirus cytomegalii (CMV), rzadziej występują pokrewne wirusy powodujące mononukleozę i choroby nowotworowe. Wiele herpeswirusów powoduje zakażenia układu nerwowego, niektóre wirusy są wielkim zagrożeniem dla pacjentów przechodzących transplantacje lub mających obniżoną naturalną odporność. Istnieje też wielka grupa herpeswirusów zwierzęcych powodujących zakażenia epidemiczne, przynoszące poważne straty w hodowli zwierząt.

  Powszechność występowania herpeswirusów, trwały charakter zakażenia, częste powikłania innych chorób spowodowane przez aktywację zakażenia wirusowego w czasie obniżenia odporności powodują, że na całym świecie tysiące naukowców pracują nad wyjaśnieniem mechanizmów funkcjonowania tych wirusów, przebiegu zakażenia, reakcji immunologicznej wywoływanej przez infekcję oraz nad poszukiwaniem leków i opracowywaniem szczepionek przeciw herpeswirusom.

  UG przypomina, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci osiągnięto duży postęp w badaniach nad herpeswirusami: opracowano nowe leki (np. przeciw wirusowi opryszczki), wprowadzono do powszechnego użytku szczepionkę przeciwko ospie wietrznej, a także przeciwko półpaścowi. Trwają też intensywne prace nad zastosowaniem zmodyfikowanych, nieaktywnych wirusów, m.in. w terapii nowotworów mózgu.

  Miejscem obrad naukowców będzie Gdańskie Centrum Muzyczno-Kongresowe Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina na wyspie Ołowianka.

  Zjazd będzie organizowany we współpracy polsko-niemieckiej. Ze strony niemieckiej współgospodarzem zjazdu jest prof. Thomas Mettenleiter, który kieruje niemiecką siecią instytutów Friedrich-Loefller.

  PAP - Nauka w Polsce

  lt/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Półpasiec (łac. zoster) – ostra wirusowa choroba zakaźna, której czynnikiem wywołującym jest wirus herpes virus varicella. Jest to ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną. Schorzenie występuje u osób, które przebyły w przeszłości ospę wietrzną i u których doszło do reaktywacji utajonego zakażenia w zwojach czuciowych lub zakażenie nastąpiło w wyniku zetknięcia się z chorym na wietrzną ospę. Półpasiec objawia się występowaniem bolesnych pęcherzyków i wysypki, zlokalizowanej w charakterystycznych miejscach, wzdłuż przebiegu nerwów. Rotawirusy (łac. rota = koło) – grupa wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae), będącą najczęstszą przyczyną biegunki wśród niemowląt i dzieci. Prawie każde dziecko na świecie w wieku 5 lat, przeszło co najmniej jedną infekcję spowodowaną przez rotawirusy. Ludzki organizm wytwarza odporność po każdej infekcji wywołanej tą grupą wirusów, dlatego zakażenia rotawirusowe są rzadkie u dorosłych. Wyróżnia się pięć głównych grup tego wirusa: A, B, C, D, oraz E z czego trzy (A, B i C) są zaraźliwe dla ludzi. Wirus z grupy A jest najbardziej powszechny i wywołuje 90% wszystkich infekcji rotawirusowych u ludzi. Wirus ospy wietrznej-półpaśca (Varicella zoster virus, VZV), formalnie Human herpesvirus 3 (ludzki herpeswirus typu 3, HHV-3) – wirus z rodziny Herpesviridae, wywołujący u ludzi ospę wietrzną (varicella) i półpasiec (zoster).

  Przyzakaźne zapalenie mózgu (łac. encephalitis parainfectiosa) – forma zapalenia mózgu, występująca w przebiegu różnych chorób zakaźnych, najczęściej odry, ospy wietrznej, różyczki i grypy. Nie zostało dotąd wyjaśnione, czy zachodzi tu inwazja wirusów do układu nerwowego, czy też zmiany mózgowe mają charakter odczynu alergicznego. Wirusy opryszczki pospolitej, HSV (herpes simplex virus, HHV-1 i HHV-2, human herpesvirus - ludzki herpeswirus) - otoczkowe DNA-wirusy, należące do rodziny herpeswirusów.

  Choroba cieszyńska świń (łac. Encephalomyelitis enzootica suum) – choroba zakaźna objęta zakazem szczepienia. Wywołują ją wirusy. Występują one w narządach i wydalinach chorych świń. Spotyka się też bezobjawowych nosicieli choroby. Wirus może być przenoszony przez owady i gryzonie oraz za pośrednictwem narzędzi i urządzeń transportowych. W przypadku zakażenia chorują zwykle wszystkie zwierzęta w chlewni. Zapalenie ucha zewnętrznego (łac. otitis externa) - schorzenie o charakterze infekcyjnym (spowodowane przez bakterie lub wirusy). Najczęstszą przyczyną tego schorzenia jest wirus opryszczki, powodujący zmiany o charakterze półpaśca. Zapalenie zlokalizowane jest w obrębie przewodu słuchowego (łac. zoster oticus).

  Zakażenie, infekcja (z łac. infectio) – wtargnięcie do organizmu drobnoustrojów chorobotwórczych. W celu wywołania choroby muszą one pokonać odporność organizmu. Jeżeli wrota zakażenia znajdują się w pobliżu miejsca występowania infekcji mówi się o zakażeniu miejscowym. Gdy zakażeniu towarzyszą objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej taki stan nazywa się sepsą. Moroksydyna – heterocykliczny organiczny związek chemiczny, lek antywirusowy, pochodna biguanidu. Hamuje aktywność wirusowej polimerazy DNA, a także, wiążąc do specyficznych receptorów na powierzchni komórki, utrudnia przenikanie do niej wirusów. Działa na wirusy HSV i VZV i z tego względu podawany jest w przypadkach zajęcia oczu w zakażeniach tymi wirusami. W badaniach in vitro wykazano także, że hamuje on namnażanie wirusa RSV (w dawce 100 mg/l).

  Podgłośniowe zapalenie krtani (łac. laryngitis subglottica; krup wirusowy) - stan zapalny podgłośni występujący głównie u dzieci najczęściej pomiędzy 3 miesiącem życia do 3 roku życia. Wywołany jest najczęściej przez wirusy (krup wirusowy): paragrypy, rzadziej adenowirusy, wirusa RSV. Może dochodzić także do wtórnego nadkażenia bakteryjnego. Schorzenie to występuje najczęściej jesienią lub wiosną. Częściej chorują chłopcy.

  Ospa małpia (ang. monkeypox) – egzotyczna choroba zakaźna małp, wywołana przez wirus ospy małpiej należąc do rodzaju Orthopoxvirus. Rzadko wirus przenoszony jest na ludzi. Choroba u ludzi objawia się wysypka na całym ciele, ewoluująca podobnie jak wykwity w ospie prawdziwej i ospie wietrznej. W czerwcu 2003 w Stanach Zjednoczonych zanotowano wyjątkowo dużą liczbę przypadków tej zoonozy u ludzi.

  Leki przeciwwirusowe – grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Leki przeciwwirusowe mogą wpływać na następujące procesy:

  Dodano: 19.07.2011. 00:04  


  Najnowsze