• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Krakowie otwarto Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

  09.12.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków zostało otwarte w czwartek 8 grudnia w Parku Technologicznym Life Science w Krakowie. Ośrodek będzie się koncentrował na nowej dziedzinie farmakologii - farmakologii śródbłonka, posiadającej zastosowanie w wielu chorobach cywilizacyjnych. 

  Jak poinformował dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) prof. Stefan Chłopicki, ośrodek jest pozawydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego - pierwszą tego typu w Polsce.

  Laboratorium JCET powstało w wyniku współpracy trzech jednostek partnerskich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Łódzkiej oraz Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN. Koszt jego utworzenia wynosi około 48 mln zł, są to głównie środki z z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Według dyrektora, strategiczny projekt badawczy JCET dotyczy rozwoju nowej dziedziny farmakologii - farmakologii śródbłonka, która posiada zastosowanie w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych. Celem jest opracowanie innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym, który zostanie zaoferowany przemysłowi farmaceutycznemu.

  ,,Obecnie istnieją mocne podstawy dla rozwoju farmakologii śródbłonka, która choć koncentruje się na leczeniu śródbłonka naczyniowego i ściany naczyń krwionośnych, to jednak posiada zastosowanie terapeutyczne w wielu chorobach m.in. miażdżycy, cukrzycy i ich powikłaniach naczyniowych, jak np. zawał serca, niewydolności serca, powikłaniach naczyniowych po operacjach chirurgicznych, nadciśnieniu płucnym, przerzutowości nowotworowej czy chorobach zapalnych wątroby" - tłumaczy prof. Chłopicki.

  ,,Współczesna wiedza o śródbłonku wskazuje również, że leczenie szeregu chorób - nie tylko układu krążenia, ale również np. chorób nowotworowych, neurodegeneracyjnych - powinno być prowadzone z wykorzystaniem leków, które są przyjazne dla śródbłonka i dla ściany naczynia" - dodał.

  Jak zaznaczył, kilka obiecujących leków, które ostatnio wprowadzono do badań klinicznych lub na rynek, wywierało - jak się okazało - niekorzystne działania na ścianę naczynia i dlatego badania kliniczne, w których je testowano zostały zawieszone, lub też wprowadzone już leki wycofano z użycia.

  Istnieje więc - dodał szef JCET - pilna potrzeba rozwinięcia nowych i skutecznych metod badań przedklinicznych leków, które byłyby skoncentrowane na wyspecjalizowanej ocenie działania związków chemicznych na śródbłonek i na ścianę naczyń krwionośnych.

  Budżet projektu zaplanowanego na lata 2010 - 2015 wynosi 63,5 mln zł, które pochodzą z funduszy unijnych. W przedsięwzięciu bierze udział siedem zespołów badawczych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentujących Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Chemii, Wydział Biochemii, Biofizyki i i Biotechnologii oraz Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej.

  W projekt zaangażowanych jest także 10 innych ośrodków badawczych z całej Polski, w tym: Politechnika Łódzka, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie, Akademia Medyczna w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

  PAP - Nauka w Polsce

  rgr/ ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (IH UJ) - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, powołana do życia 24 kwietnia 1970. Jeden z 6 instytutów tworzących Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego "Instytut Konfucjusza w Krakowie" – samodzielna jednostka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmująca się propagowaniem wiedzy o kulturze chińskiej. Jest sto ósmą instytucją tego typu na świecie i pierwszą w Polsce. Znajduje się przy ul. Radziwiłłowskiej 4 w Krakowie, w gmachu Towarzystwa Lekarskiego.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (WMiI UJ) jest jednym z 15 wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Mieści się przy ul. Profesora Stanisława Łojasiewicza 6 na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. VEGF (ang. Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego) – grupa ważnych białek sygnalizacyjnych biorących udział w tworzeniu sieci naczyń krwionośnych embrionu oraz w angiogenezie.

  Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – najmłodszy z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w roku 2002 na bazie Instytutu Biologii Molekularnej wchodzącego w owym czasie w skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Siedziba WBBiB mieści się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie na terenie III Kampusu UJ. Wydział dysponuje nowoczesnymi laboratoriami oraz bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi.
  Prace naukowe prowadzone na WBBiB mają zróżnicowany charakter. Wśród nich można wyróżnić m.in.
  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Siedziba dziekanatu znajduje się przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie, w gmachu Collegium Novum.

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie. Powstał w roku 1951.

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 1996 roku. W jego skład wchodzi osiem instytutów i trzy katedry. W roku akademickim 2009/2010 na WZiKS kształci około 5,5 tys. studentów. Od lutego 2009 jego siedziba znajduje się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ przy ul. Łojasiewicza 4. Dziekanem wydziału jest dr hab. Jacek Ostaszewski, prof. UJ. Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – jeden z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Medycznej 9 w Krakowie. Jego początki sięgają roku 1783.

  Zakład Optyki Atomowej – (w skrócie ZOA) zakład w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (FAIS) UJ. Powstał w 1962 roku. W 2003 roku wydzielił się z ZOA Zakład Fotoniki. Mateusz Hohol (ur. 1987 w Krakowie) – doktor, kognitywista i filozof, pracownik Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, które jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - jednostka organizacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstał w 1992 w wyniku podziału Wydziału Filozoficzno-Historycznego na dwa osobne Wydziały (drugim był Wydział Filozoficzny). Pierwszym dziekanem wydziału był dr hab. Maciej Salamon.

  Dodano: 09.12.2011. 00:40  


  Najnowsze