• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W kwietniu IV Podlaska Konferencja Matematyczna

  31.03.2010. 21:56
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Matematycy z Polski i innych krajów - m.in. z Francji, Niemiec, Estonii, Portugalii, Iranu, Nigerii - wezmą udział w IV Podlaskiej Konferencji Matematycznej, która odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia w Białymstoku. Spotkanie organizuje Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa

  Po raz pierwszy konferencja będzie miała charakter międzynarodowy.

  Jej uczestnicy będą obradować w sekcjach, poświęconych różnym dziedzinom, m.in. algebrze, zastosowaniom matematyki w ekonomii i finansach, teorii układów i systemów, komputerowym zastosowaniom matematyki.

  Będzie też dodatkowa, specjalna sekcja poświęcona dydaktyce i popularyzacji matematyki. Jest ona - jak informuje jej przewodniczący dr inż. Rajmund Stasiewicz, a zarazem członek Komitetu Organizacyjnego konferencji - skierowana do nauczycieli matematyki.

  "Chcielibyśmy, by znaleźli tam informacje użyteczne w ich codziennej pracy. Chcielibyśmy też zachęcić ich do udziału w konferencjach, seminariach czy warsztatach. Dużą aktywność wykazuje tu Centrum Popularyzacji Matematyki +Signum+ przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej pragnące pokazać, że matematyka może być łatwa, prosta, użyteczna i ciekawa" - dodaje.

  Ostateczna lista referatów - jak mówi dr Stasiewicz - nie jest jeszcze ustalona.

  Swój udział zgłosili już: dr Zdzisław Pogoda z UJ, znany popularyzator matematyki, laureat nagrody im. Steinhausa; dr Michał Krych z UW, również znany popularyzator matematyki, współorganizator Olimpiady Matematycznej; dr Bronisław Pabich, koordynator polskiej edycji programu komputerowego do nauczania geometrii CABRI, lider Grupy Roboczej Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki "Geometria Cabri"; a także dr Edward Zych, autor i wykonawca ogromnej galerii wielościanów, nauczyciel całych pokoleń nauczycieli matematyki, w tym - wielu laureatów olimpiad matematycznych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Szkoła matematyki poglądowej - ogólnopolskie konferencje nauczycieli matematyki zarówno szkolnych, jak i akademickich oraz innych osób zainteresowanych krzewieniem matematyki i kultury matematycznej, podczas którego prezentowane są referaty na tematy mieszczące się w określonym zawczasu (rok wcześniej) zakresie. Fizyka matematyczna jest dziedziną wiedzy leżącą na pograniczu fizyki teoretycznej i matematyki. Zajmuje się rozwijaniem działów matematyki wykorzystywanych w fizyce oraz badaniem matematycznej struktury teorii i hipotez fizycznych. Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: Magazyn Miłośników Matematyki (MMM) - kwartalnik poświęcony tematyce matematycznej, adresowany do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych oraz do wszystkich fanów matematyki i łamigłówek logicznych. Zajmuje się m.in. przystępnym przedstawianiem różnych zagadnień związanych z matematyką i jej zastosowaniami (np. w fizyce, astronomii, lingwistyce), opisywaniem ważnych wydarzeń bieżących i historycznych z matematyki, prezentacją rozmaitych konkursów matematycznych (międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych), ciekawych postaci, a także anegdot i ciekawostek. Pismo prowadzi własny konkurs zadaniowy "Łamanie głowy, czyli burza w mózgu". W każdym numerze jest wiele zadań do samodzielnego rozwiązania, z rozwiązaniami z numerze bieżącym lub następnym.

  Logika matematyczna – dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki. Koncentruje się ona na analizowaniu zasad rozumowania oraz pojęć z nim związanych z wykorzystaniem sformalizowanych oraz uściślonych metod i narzędzi matematyki. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Teoria mnogości lub inaczej: teoria zbiorów – dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku. Teoria początkowo wzbudzała wiele kontrowersji, jednak wraz z postępem matematyki zaczęła ona pełnić rolę fundamentu, na którym opiera się większość matematycznych rozważań. Biomatematyka (biologia matematyczna) jest dziedziną z pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się rozwojem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań biologicznych.

  Henryk Pawłowski - nauczyciel matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz w Gimnazjum Dwujęzycznym nr 4 w Toruniu a także w Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu, autor wielu książek dotyczących matematyki - od podręczników szkolnych do książek przygotowujących do olimpiady matematycznej. Prowadzi olimpijskie koła matematyczne dla gimnazjalistów i licealistów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy i LO im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu.

  Krzysztof Ciesielski (ur. 24 sierpnia 1956) – polski matematyk, pracownik Katedry Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, popularyzator matematyki.

  Instytut Informatyki jest jednym z dwóch instytutów na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (drugim jest Instytut Matematyki UJ). prof. Paweł Strzelecki (ur. 1963 r. w Warszawie) – polski matematyk (specjalność: równania różniczkowe cząstkowe), profesor Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator matematyki i tłumacz. W latach 2005-2008 prodziekan ds. studenckich. Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki UW. Członek Zarządu Głównego PTM.

  Geometria euklidesowa – klasyczna odmiana geometrii opisana po raz pierwszy przez Euklidesa w dziele Elementy (z III w. p.n.e.). Zebrał on całą ówczesną wiedzę matematyczną znaną Grekom, dziś jego dzieło przedstawia się jako pierwszą znaną aksjomatyzację w historii matematyki. Pierwotnie uprawiano ją jedynie na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej wiążąc ją jednocześnie ze światem fizycznym, który miała opisywać, nie dopuszczając tym samym możliwości badania innych odmian geometrii.

  Dodano: 31.03.2010. 21:56  


  Najnowsze