• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W lipcu w Siedlcach Kongres Arachnologiczny

  28.06.2010. 02:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 250 uczonych z niemal 50 krajów przyjedzie do Siedlec na 18. Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny, który odbędzie się dniach 11-17 lipca w Akademii Podlaskiej.

  "To najważniejsze arachnologiczne wydarzenie naukowe gromadzi co 3 lata wszystkich czołowych uczonych, dla których pająki i inne pajęczaki są obiektem badań z zakresu taksonomii, biogeografii, ekologii, filogenii, fizjologii, etologii" - informuje przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 18. Międzynarodowego Kongresu Arachnologicznego, prof. Marek Michał Żabka.

  "Tematyka referatów dalece wykroczy poza ścisłe ramy arachnologii i z pewnością zainteresuje także zoologów i innych przyrodników spoza arachnologicznej branży" - dodaje naukowiec.

  Patronat honorowy nad Kongresem sprawują: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka, rektor Akademii Podlaskiej prof. Antoni Jówko oraz prezydent Siedlec Wojciech Kudelski.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.arachnologia.edu.pl/congress

  Uroczyste otwarcie imprezy odbędzie się 12 lipca o godz. 9.30, w Hali Sportowej Akademii Podlaskiej.BSZ

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Antoni Jówko (ur. 1947 w Białej Podlaskiej) – polski chemik, wykładowca akademicki, rektor Akademii Podlaskiej i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jan Marian Kaczmarek (ur. 2 lutego 1920 w Pabianicach, zm. 18 października 2011 w Paryżu) – polski inżynier, prof. dr hab., rektor Politechniki Krakowskiej, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, poseł na Sejm PRL VI i IX kadencji, minister nauki szkolnictwa wyższego i techniki w rządzie Piotra Jaroszewicza, Honorowy Obywatel Pabianic. Przemysław Urbańczyk (ur. 21 października 1951) - prof. dr hab., mediewista archeolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Instytutu Archeologii i Etnologii PAN; poprzednio wykładowca w Instytucie Historii w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, członek Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF) PAN oraz członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN. Opublikował ponad 240 tekstów z zakresu historii i archeologii wczesnego średniowiecza Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i wysp północnego Atlantyku.

  Michał Kleiber (ur. 23 stycznia 1946 w Warszawie) – polski naukowiec, specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, były minister nauki, od 2007 prezes Polskiej Akademii Nauk, były doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką. Mąż lekkoatletki, płotkarki Teresy Sukniewicz-Kleiber. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach powstała 15 lipca 2005 r. na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. 27 lipca 2005 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu wręczył nominację pierwszemu w historii Rektorowi PWSZ w Suwałkach, którym został prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, pełniący dotychczas obowiązki Rektora Politechniki Białostockiej. 3 października 2005 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach oficjalnie rozpoczęło naukę ok. 500 studentów, z czego blisko połowa w systemie studiów dziennych na kierunkach: finanse i bankowość oraz rolnictwo. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Studia Podlaskie (Podlasie Studies), polskie czasopismo historyczne. Istnieje od 1990 roku. Redaktorem naczelnym w latach 1990-2011 był prof. Michał Gnatowski. Czasopismo wy-dawane jest przez Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. W czasopiśmie zamieszczane są prace dotyczące Podlasie, Wschodniego Mazowsza i obszarów historycznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czasopismo posiada również dział recenzji. Obecnie „Studia Podlaskie” poszerzyły zakres swej tematyki o nauki polityczne. Redaktorem naczelnym jest prof. Józef Maroszek. Całość dorobku periodyku jest dostępna w wersji cyfrowej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej (PSW w Białej Podlaskiej) – polska uczelnia zawodowa z siedzibą w Białej Podlaskiej, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2000 roku.

  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku – niepubliczna szkoła wyższa, założona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie w 1996, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia zawodowego licencjata i magistra. Do szkoły należy między innymi zabytkowy, pochodzący z XIX wieku pałac Rüdigerów (później Lubomirskich), położony w dzielnicy Dojlidy. Pierwszym rektorem uczelni do 2007 r. była Barbara Kudrycka, obecnie piastująca urząd ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska.

  Robert Maciejuk (ur. 4 kwietnia 1965 roku w Białej Podlaskiej) – malarz. W latach 1985-90 studiował na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Stefana Gierowskiego. W ciągu następnych pięciu lat pracował na ASP jako asystent. Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu.

  Dodano: 28.06.2010. 02:18  


  Najnowsze