• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Łodzi rozpoczął się Izraelsko-Polski Zjazd Matematyczny

  13.09.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ponad 300 osób z 24 krajów uczestniczy w pięciodniowym Izraelsko-Polskim Zjeździe Matematycznym, który rozpoczął się w poniedziałek w Łodzi. Podczas inauguracji zjazdu wręczono m.in. Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za pracę doktorską.  Nagrodę odebrał dr Łukasz Pańkowski - adiunkt na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego praca pt. "Twierdzenia o uniwersalności a twierdzenie Kroneckera o aproksymacjach diofantycznych" dotyczyła analitycznej teorii liczb i nawiązywała do największego nierozwiązanego problemu matematycznego, czyli Hipotezy Riemanna.

  "To praca o szeroko rozumianej teorii liczb. Mówiąc bardziej precyzyjnie chodzi o analityczną teorię liczb i własności pewnej funkcji zwanej zetą, której własności analityczne przenoszą się na własności w teorii liczb, własności liczb całkowitych, a w szczególności liczb pierwszych" - powiedział PAP Pańkowski.

  Zastrzegł, że w tej chwili trudno przewidzieć, czy wyniki jego pracy będą miały w przyszłości jakieś praktyczne zastosowanie.

  "W większości przypadków matematycy najpierw starają się odpowiedzieć na nurtujące ich pytania i poznać tak proste obiekty, jakimi są liczby pierwsze i całkowite. Teoria często wyprzedza zastosowanie. Może jednak za sto lat wyniki tych badań znajdą jakieś praktyczne zastosowanie? Oby tak się stało" - powiedział Pańkowski.

  Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha została przyznana już po raz trzeci. W tym roku laureat otrzymał 20 tys. zł. To jedna z większych w Polsce nagród finansowych w dziedzinie matematyki. Fundatorem jest firma Ericpol Telecom.

  "Chcielibyśmy, żeby Polska była centrum rozwoju nowoczesnych technologii. By tak się rzeczywiście stało, trzeba zacząć od początku. A tym początkiem dla wszelkich nauk inżynieryjnych jest matematyka. Dlatego zależy nam na tym, by zbudować w społeczeństwie przekonanie, że matematyka jest potrzebna i że to nie jest jedynie kula u nogi w postaci trudnej matury, ale coś więcej" - powiedział PAP wiceprezes Ericpol Telecom, Marek Gajowniczek.

  Nagroda za pracę doktorską została ustanowiona wspólnie przez sponsora i Polskie Towarzystwo Matematyczne, które przyznaje również własną nagrodę im. Stefana Banacha za osiągnięcia naukowe. W tym roku otrzymał ją prof. Adam Paszkiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, którego uhonorowano za "rozwiązanie problemu charakteryzacji współczynników szeregów ortogonalnych zbieżnych prawie wszędzie".

  Dla uczestników zjazdu, oprócz spotkań naukowych organizatorzy przygotowali kilka atrakcji. Każdy będzie mógł m.in. wybrać się na jedną z pięciu wycieczek: Śladami Łódzkich Żydów, Dziewiętnastowieczna Łódź, Kościoły 5 Wyznań, Zielone Płuca Łodzi lub Łódź Filmowa. Przewidziano też uroczysty bankiet w Pałacu Poznańskiego.

  "Wszystkie konferencje matematyczne mają ogromne znaczenie. Uczestnicy mają okazję do nawiązania kontaktów i dowiedzenia się, czym zajmują się matematycy w innych krajach. To ważne zwłaszcza dla młodych matematyków. Dzięki temu zjazdowi świat dowiaduje się też o sile łódzkiej matematyki" - powiedział PAP dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego prof. Ryszard Pawlak.

  Pawlak poinformował też, że jednym z uczestników tegorocznego zjazdu jest prof. Elon Lindenstrauss, laureat Medalu Fieldsa (matematycznego Nobla) w 2010 r. Jest on pierwszym Izraelczykiem, któremu przyznano to zaszczytne wyróżnienie. 41-letni naukowiec studiował na Uniwersytecie Hebrajskim, gdzie w 1991 r. zdobył licencjat z matematyki i fizyki, a cztery lata później dyplom magistra matematyki. Od 2004 r. jest profesorem na Uniwersytecie Princeton, a w 2009 r. został mianowany profesorem Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Hebrajskim.

  Izraelsko-Polski Zjazd Matematyczny jest największą od 20 lat tego typu imprezą organizowaną w Łodzi. Zjazd jest wspólną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Izraelskiej Unii Matematycznej, organizowany jest przez łódzkie środowisko matematyczne obejmujące Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką.

  Obrady zjazdu toczyć się będą w 19 sekcjach tematycznych obejmujących niemal wszystkie dziedziny współczesnej matematyki. Każdej sekcji przewodniczyć będzie po jednym matematyku z Polski i Izraela. Wszystkie wykłady i obrady odbywają się na Uniwersytecie Łódzkim. 

  PAP - Nauka w Polsce

  duk/ hes/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Liczby naturalne – liczby służące podawaniu liczności (trzy osoby, zob. liczebnik główny/kardynalny) i ustalania kolejności (trzecia osoba, zob. liczebnik porządkowy), poddane w matematyce dalszym uogólnieniom (odpowiednio: liczby kardynalne, liczby porządkowe). Badaniem własności liczb naturalnych zajmują się arytmetyka i teoria liczb. Według finitystów, zwolenników skrajnego nurtu filozofii matematyki, są to jedyne liczby, jakimi powinna zajmować się matematyka - słynne jest stwierdzenie propagatora arytmetyzacji wszystkich dziedzin matematyki Leopolda Kroneckera: Liczby całkowite stworzył dobry Bóg. Reszta jest dziełem człowieka. Nagroda Carla Friedricha Gaussa za Zastosowania Matematyki jest nagrodą z matematyki, przyznawaną wspólnie przez Międzynarodową Unię Matematyczną oraz Niemieckie Towarzystwo Matematyczne za "wybitny wkład matematyczny, który posiadł znaczące zastosowania poza matematyką". Nazwa nagrody pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Carla Friedricha Gaussa. Po raz pierwszy została wręczona w 2006 roku. Wręczana jest co cztery lata na Międzynarodowym Kongresie Matematyków. Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego: Nagroda im. Kazimierza Kuratowskiego jest przyznawana za osiągnięcia naukowe z matematyki osobom które nie ukończyły 30 lat i jest uważana za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Nagroda została ustanowiona w 1981 roku przez Zofię Kuratowską (córkę Kazimierza Kuratowskiego), Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Matematyczne.

  Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Jego siedziba znajduje się przy ul. Banacha 22 w Łodzi. Algebraiczna lub (obliczeniowa) teoria liczb to dział informatyki teoretycznej i matematyki, zajmujący się badaniami nad efektywnością algorytmów obliczeniowych w teorii liczb. Typowym przykładem jest tutaj problem rozkładu liczby na czynniki pierwsze.

  W matematyce, elementarna teoria liczb jest działem teorii liczb, posługującym się elementarnymi metodami. Zakres elementarnej teorii liczb jest płynny i zmienia się w czasie. Przyjęto, że unika ona stosowania funkcji analitycznych (podczas, gdy stosowanie liczb zespolonych wciąż można uznać za elementarne). Elementarna teoria liczb, choć wydzielona, to zawarta jest w pozostałych działach teorii liczb: w algebraicznej, analitycznej, geometrycznej, kombinatorycznej. Forma modularna – w matematyce, funkcja zmiennej zespolonej spełniająca pewien warunek regularności, pewne równanie funkcyjne oraz o ograniczonym wzroście. Formy modularne można rozpatrywać jako daleko posunięte uogólnienie funkcji okresowych. Teoria form modularnych jest bardzo bogata i należy w zasadzie do analizy zespolonej, ale najważniejsze zastosowania te obiekty mają we współczesnej teorii liczb i teorii reprezentacji, tam też ujawniają swoje najgłębsze własności. Formy modularne w naturalny sposób pojawiają się w bardzo wielu gałęziach matematyki, np. w topologii algebraicznej czy teorii strun.

  Teoria liczb - dziedzina matematyki, zajmująca się badaniem własności liczb – początkowo tylko naturalnych, i do dziś dla wielu specjalistów są one szczególnie atrakcyjne. Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest jednym z dwóch instytutów Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

  Marcus Peter Francis du Sautoy (ur. 26 sierpnia 1965) jest brytyjskim matematykiem, profesorem matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Poprzednio był nauczycielem akademickim w All Souls College w Oksfordzie i Wadham College w Oksfordzie, obecnie należy do kolegium New College w Oksfodzie. Był również członkiem Royal Society. Jego praca naukowa obejmuje głównie zagadnienia teorii grup i teorii liczb. W październiku 2008 r. otrzymał profesurę na katedrze Public Understanding of Science (ufundowanej przez Charlesa Simonyi), obejmując to stanowisko po Richardzie Dawkinsie.

  Matematyka stosowana - gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak:

  Matematyka stosowana – gałąź matematyki zajmująca się przede wszystkim technikami i ich stosowaniem w innych dziedzinach. Interakcja między zastosowaniami matematyki a rozwojem matematyki czystej powoduje, iż obszar matematyki stosowanej nie jest precyzyjnie zdefiniowany. Zalicza się do niej działania rozwijające aparat matematyczny na potrzeby innych nauk, w szczególności medycyny, biologii, informatyki i techniki. Można wyróżnić w niej działy takie jak: Drzewo - stosowany w elektronicznej teorii grafów sposób przedstawienia układu elektronicznego mający na celu ułatwienie rozwiązywalności układu (wyznaczenie wszystkich parametrów) - tzw. metoda symboliczna. To praktyczne zastosowanie drzewa matematycznego powiązane ze znajomością podstawowych praw elektryczności sprowadza problematykę elektroniczną do czystej matematyki.

  Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (IM UWr) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzieli się na 10 zakładów, 2 pracownie naukowe oraz laboratorium komputerowe. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z podstawami matematyki, teorią modeli, algebrą, teorią liczb, geometrią i topologią różniczkową, geometryczną teorią grup, równaniami różniczkowymi, analizą harmoniczną, teorią miary, analizą funkcjonalną, rachunkiem prawdopodobieństwa, procesami stochastycznymi, zastosowaniami probabilistycznymi, statystyką matematyczną, historią matematyki, dydaktyką matematyki, teorią miary, rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką matematyczną, topologią oraz zastosowaniem probabilistyki. Instytut oferuje studia na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe. Teoria pierścieni – dział algebry zajmujący się badaniem pierścieni. Znajduje on szerokie zastosowanie w innych obszarach matematyki, między innymi w teorii liczb i geometrii algebraicznej.

  Ciało – struktura formalizująca własności algebraiczne liczb wymiernych, czy liczb rzeczywistych. W trakcie badań nad tymi obiektami rozwinął się aparat matematyczny (tzw. teoria Galois) umożliwiający rozwiązanie takich problemów jak rozwiązalność równań wielomianowych (jednej zmiennej) przez tzw. pierwiastniki (działania obowiązujące w ciałach i wyciąganie pierwiastków), czy wykonalność pewnych konstrukcji klasycznych (konstrukcji geometrycznych, w których dozwolone jest korzystanie z wyidealizowanych cyrkla i linijki). Działem matematyki zajmującym się opisem tych struktur jest teoria ciał.

  Dodano: 13.09.2011. 00:40  


  Najnowsze