• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Lublinie rusza Wszechnica PAN

  21.01.2010. 01:28
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Problemy światowej gospodarki oraz zagadnienia globalizacji i zmian klimatycznych to niektóre z tematów spotkań Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk w Lublinie - cyklu zaplanowanych na ten rok dziewięciu wykładów popularnonaukowych. Organizatorami Wszechnicy są: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

  Inicjatywa uzyskała aprobatę Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Lublina. Prowadzone w jej ramach wykłady będą się odbywać w trzeci czwartek kolejnego miesiąca, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału PAN w Lublinie w Pałacu Czartoryskich (plac Litewski 2).

  Wśród zaproszonych naukowców, którzy poprowadzą zajęcia, znaleźli się m.in.: prof. Edward Olszewski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Antoni Faber z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, ks. prof. Stanisław Wilk - rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Marek Opielak - rektor Politechniki Lubelskiej, dr hab. Mariusz Gagoś - profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 stycznia. Dr Paweł Kowalewski z Narodowego Banku Polskiego powie na temat aktualnych problemów gospodarki światowej. Tematami kolejnych wykładów będą: "Globalizacja a państwo narodowe", "Zmiany klimatyczne a bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne Polski", "Pius XI - +polski+ papież i jego ślady na Lubelszczyźnie", "Politechnika - źródło innowacyjnych rozwiązań", "Czy można chodzić po wodzie?"

  Więcej informacji na temat lubelskiej Wszechnicy można znaleźć na stronie: www.aktualnosci.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=323:wszechnica-naukowego-orodka-lubelskiego&catid=33:biece&Itemid=40

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Miasteczko akademickie w Lublinie – baza budynków uczelni oraz kompleks domów studenckich UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Leon Józef Koj, ur. (3 lutego 1929 r. w Tarnowskich Górach, zm. w 2006), profesor zwyczajny nauk humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Alej Kraśnickiej 2 cd w Lublinie. Powstał w 2011 roku.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych.

  Andrzej Bogusław Wąsek (ur. 19 listopada 1943 w Biłgoraju, zm. 24 września 2003 w Lublinie) – polski prawnik, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz wykładowca prawa karnego i postępowania karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Jan Dobrzański (ur. 30 grudnia 1901 w Wierzblanach, zm. 5 lipca 1997 w Lublinie) – polski historyk wychowania i pedagog. Doktor habilitowany nauk humanistycznych o specjalności historia oświaty i wychowania. Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był czołowym polskim historykiem wychowania oraz jednym z organizatorów nauki i powojennego szkolnictwa wyższego w Lublinie.

  Andrzej Bernard Sadzikowski (ur. 14 września 1952 w Puławach, zm. 29 marca 2010) – polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista parazytologii, wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, kierownik Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na tymże wydziale (następca prof. Jerzego Gundłacha. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. A. J. ks. Czartoryskiego w Puławach, w 1971 rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Katedrze Parazytologii, w 1983 uzyskał stopień doktora, w 2002 doktora habilitowanego, w 2009 uzyskał tytuł naukowy profesora. Na jego dorobek naukowy składa się 180 pozycji, w tym ponad 60 oryginalnych prac badawczych. Był współautorem podręcznika Parazytologia i parazytozy zwierząt. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym to pełnił funkcję wiceprezesa Oddziału Lubelskiego. Był Przewodniczącym Komisji Parazytologii Weterynaryjnej w Komitecie Parazytologii PAN. Zmarł po ciężkiej chorobie, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Puławach-Włostowicach. Andrzej Wróbel (ur. 24 września 1952 r. w Bodzechowie w Kieleckiem) – doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca akademicki Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kieruje Zakładem Historii Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Stanisław Wacław Mleko (ur. 1964) - polski chemik i technolog żywności, prof. dr hab., wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4 w Lublinie. Powstał w 1990 roku.

  Dogmatyka katolicka – wielotomowa praca z zakresu teologii dogmatycznej, autorstwa Wincentego Granata, wydana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1959-64 w Lublinie. Sztandarowe dzieło polskiej teologii przedsoborowej. Omawia zagadnienia według metody scholastycznej i w duchu tomizmu. Dogmatyka katolicka – wielotomowa praca z zakresu teologii dogmatycznej, autorstwa Wincentego Granata, wydana przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1959–64 w Lublinie. Sztandarowe dzieło polskiej teologii przedsoborowej. Omawia zagadnienia według metody scholastycznej i w duchu tomizmu.

  Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Marian Aleksy Zdyb (ur. 8 grudnia 1951 w Sandomierzu) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.

  Dodano: 21.01.2010. 01:28  


  Najnowsze