• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W lutym kolejne warsztaty KFnrD dla uzdolnionej młodzieży

  19.02.2010. 21:56
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  22 lutego rozpoczynają się w Warszawie warsztaty chemiczne, przygotowane przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci (KFnrD). Wezmą w nich udział najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i trzecich klas gimnazjów z całej Polski, a gościć ich będą Wydział Chemii UW, Politechnika Warszawska oraz Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Zajęcia zakończą się 26 lutego.

  Tematy warsztatów to m.in. chemia bioorganiczna, chemia fizyczna, synteza organiczna, krystalochemia, spektroskopia, układy nieorganiczne, charakterystyka mikroskopowa i nanoskopowa materiałów, reakcje enzymatyczne.

  W tym samym mniej więcej czasie (24-28 lutego) w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się warsztaty informatyczne - również dla uczniów szkół średnich. Ich tematem będą algorytmy aproksymacyjne, czyli takie, które służą do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów optymalizacyjnych (szukanie parametru największego lub najmniejszego), w sytuacji gdy nie są znane szybkie algorytmy znajdujące rozwiązanie dokładne.

  Warsztaty dla uczniów wybitnie uzdolnionych warsztaty Fundusz organizuje już od 25 lat. W ubiegłym roku szkolnym skorzystało z nich 588 uczniów ze wszystkich województw, w tym 369 uczniów o uzdolnieniach poznawczych, 181 - muzycznych, 17 - baletowych, 21 - plastycznych; 31 proc. z nich pochodziło ze wsi i małych miasteczek, 61 proc. spoza miast wojewódzkich.

  W obecnym roku szkolnym odbyły się już m.in. warsztaty matematyczne i astronomiczne (listopad 2009 r.) w Toruniu, a w Warszawie warsztaty badawcze z chemii (listopad-grudzień 2009 r.), fizyki i biofizyki (styczeń 2010 r.) oraz programowania (pierwsze dni lutego).

  Warsztaty przedmiotowe (biologiczne, matematyczne, fizyczne) odbędą się także w Warszawie i Krakowie w marcu, a najzdolniejsi uczniowie pojadą w na początku czerwca na tygodniowy, wielodyscyplinarny obóz naukowy w Świdrze k. Warszawy.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Algorytmy aproksymacyjne – algorytmy służące do znajdowania przybliżonych rozwiązań problemów optymalizacyjnych. Stosuje się je zwykle do rozwiązywania problemów, dla których nie są znane szybkie algorytmy znajdujące rozwiązanie dokładne, na przykład dla problemów NP-zupełnych. Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu działa od 12 lutego 1979 roku pod patronatem J. M. Rektora UMK. Zespół założony został z inicjatywy Bożeny Jankowskiej, wieloletniego dyrygenta i kierownika artystycznego zespołu. Tworzy go kilkudziesięcioosobowa grupa studentów i absolwentów UMK, oraz uczniów toruńskich szkół średnich i miłośników śpiewu nie związanych wcześniej z Uczelnią. Chór corocznie organizuje warsztaty muzyczne w Uczelnianym Ośrodku Szkoleniowym w Bachotku (dotychczas XI edycji), jak również w Rowach i Jastrzębiej Górze. Gościnnym konsultantem emisji głosu jest prof. dr hab. Elżbieta Stengert (AM Poznań, UKW Bydgoszcz). Olimpiada matematyczna – najstarsza polska olimpiada przedmiotowa. Pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1949/1950 z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Matematycznego i od tego czasu organizowana jest corocznie. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale uczniowie gimnazjów również mogą w niej startować. Począwszy od 2009 roku olimpiadę organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

  Olimpiada teologii katolickiej – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa organizowana od 1981 roku, początkowo pod nazwą Olimpiada Wiedzy Religijnej. Od 2002 roku organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Olimpiada jest przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich, ale za zgodą Komitetu Głównego Olimpiady mogą brać w niej udział także uczęszczający na lekcje religii uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii.

  Stowarzyszenie Warsztaty Krakowskie – ugrupowanie założone w 1913 r. w Krakowie, w skład którego wchodzili: artyści, architekci, rzemieślnicy, działacze społeczni, oraz niektóre organizacje m.in. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana, stawiające sobie za cel podniesienie artystycznej jakości produkcji rzemieślniczej. Stowarzyszenie sięgało do metod pracy bliskich wytwórczości ludowej, po oryginalne materiały, metody produkcji oraz narzędzia i proste urządzenia techniczne, jak krosna czy wiejskie warsztaty tkackie. W rękach wykształconych w akademiach sztuk pięknych artystów miały one stworzyć nowe wartości. KAFLA (Konkurs Amatorskich Filmów Licealnych), to festiwal filmowy organizowany przez Grupę Twórczą Afis, w której działają uczniowie XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2007 roku i była skierowana do uczniów szkół średnich z Warszawy. Druga edycja KAFLI odbyła się 12 maja 2008 roku i była skierowana dla uczniów szkół średnich z całego województwa mazowieckiego. Obecnie Konkurs KAFLA skierowany jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 25 roku życia i nie są studentami na kierunku reżyseria. Celem konkursu jest promowanie niezależnej twórczości filmowej, możliwość zaprezentowania filmów stworzonych przez uczestników szerszej publiczności oraz ocenienia ich przez profesjonalistów. Dla autorów najlepszych filmów czekają zawsze interesujące nagrody.

  Szkolnictwo katolickie w Polsce – sieć szkół prowadzonych przez tzw. kościelne osoby prawne (zgromadzenia zakonne, diecezje lub parafie), bądź przez różne stowarzyszenia i fundacje, a także przez osoby prywatne. W 2009 roku w Polsce działało 500 szkół katolickich, a kształciło się w nich ponad 54. tysiące uczniów co stanowi relatywnie niewielki odsetek w odniesieniu do liczby wszystkich uczniów w kraju, która 2009 roku wynosiła 4,4 miliona. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (KFnrD) – polskie stowarzyszenie mające za cel z jednej strony poprawę stanu opieki medycznej dzieci w Polsce, a z drugiej – pomoc w rozwoju zainteresowań dzieciom wybitnie uzdolnionym. Fundusz został stworzony 30 maja 1981 przez Jana Szczepańskiego i Ryszarda Rakowskiego przy współpracy wielu lekarzy i nauczycieli akademickich. Od 23 lutego 2006 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest organizacją pożytku publicznego.

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW.

  Zwierciadła – Spotkania Teatralne organizowane w 2 Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie od 2004 roku. Festiwal przyjął formę konkursu dla amatorskich grup teatralnych, których członkowie są w wieku licealnym. Obecnie ma on zasięg wojewódzki. Oprócz części konkursowej organizowane są również warsztaty teatralne, występy zaproszonych grup teatralnych oraz spotkania z gośćmi specjalnymi. Tym, co wyróżnia Zwierciadła jest fakt, że organizowany jest wyłącznie przez wolontariuszy - uczniów 2 LO w Lublinie przy pomocy Fundacji Teatrikon.

  Olimpiada informatyczna – polska olimpiada przedmiotowa powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Olimpiada organizowana jest corocznie od 1993 roku i skierowana do uczniów szkół średnich oraz gimnazjów. Zadania polegają na napisaniu programu komputerowego rozwiązującego określony problem algorytmiczny ukryty w treści podanego zadania. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – polska olimpiada przedmiotowa skierowana do uczniów gimnazjów, odpowiednik olimpiady informatycznej dla szkół ponadgimnazjalnych (gimnazjaliści mogą brać udział w olimpiadzie informatycznej, ale uczniowie szkół ponadgimnazjalnych nie mogą brać udziału w olimpiadzie informatycznej gimnazjalistów). Zadania polegają na znalezieniu algorytmu rozwiązującego dany problem i zaimplementowaniu go w C, C++ lub Pascalu. Rozwiązania (kody źródłowe) oceniane są automatycznie, w skali od 0 do 100 punktów.

  Kazimierz Meÿer lub Kazimierz Meijer (ur. 17 lutego 1884 w Stoku, zm. 30 września 1944 w Warszawie) – polski inżynier, założyciel Centralnych Warsztatów Samochodowych, jeden z pionierów polskiej motoryzacji. Otrzymał dyplom Politechniki Lwowskiej w 1910 r. Jacek Waluk (ur. 1952 w Warszawie) - polski fizykochemik zajmujący się zagadnieniami spektroskopowymi. Profesor, doktor habilitowany, kierownik Zakładu Fotochemii i Spektroskopii w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członek rady naukowej Instytutu.

  Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting odbywa się co roku w sierpniu w miejscowości Osiek w województwie pomorskim. W 2012 roku festiwal i warsztaty odbędą się po raz pierwszy w pobliskim Gniewie - w dniach 15-19 sierpnia.

  Dodano: 19.02.2010. 21:56  


  Najnowsze