• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W maju II edycja konferencji Bioconnect 2012

  18.01.2012. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Światowej klasy naukowcy oraz przedsiębiorcy związani branżą biotechnologiczną i Life Science wezmą udział w międzynarodowej konferencji Bioconnect 2012. Jedno z najważniejszych spotkań przedstawicieli polskiego i zagranicznego biosektora odbędzie się 15 i 16 maja w Poznaniu.

  Jego organizatorami są: Nickel Technology Park Poznań oraz Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest serwis Nauka w Polsce - Polskiej Agencji Prasowej.

   

  Podczas tegorocznego spotkania pt. "Business Meets Science to cooperate in current topics", poruszone zostaną zagadnienia związane ze współdziałaniem świata nauki z przedsiębiorcami w obszarach, które w najbliższej przyszłości mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju światowej gospodarki.

  Przedstawiciele branży biotechnologicznej będą mogli wymienić swoje doświadczenia, poglądy oraz wyniki badań w takich dziedzinach jak: opracowywanie nowych leków, bioinformatyka, nanobiotechnologia oraz medycyna spersonalizowana. Uczestnicy konferencji zapoznają się także z możliwościami biznesowymi, jakie stwarza medycyna regeneratywna, wykorzystująca komórki macierzyste oraz inżynierię tkankową do regeneracji ludzkiego organizmu.

  Naukowcy, przedsiębiorcy oraz studenci z Polski i zagranicy wezmą udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych prowadzonych przez światowej sławy teoretyków i praktyków działających w branży biotechnologicznej i Life Science.

  Swój udział w konferencji potwierdzili już uznani w świecie eksperci z biobiznesu, m.in. Julian Hitchcock - dyrektor CellFate, Cathy Prescott - dyrektor zarządzająca Biolatris, Erik Kund - dyrektor w Worldwide Licensing at MSD, Piotr Rieske - dyrektor zarządzający Celther Sp. z o.o. oraz Johan Ohlsson z Venture Valuation, który 15 maja poprowadzi warsztaty z zakresu ewaluacji własności intelektualnej.

  Integralnym punktem konferencji Bioconnect 2012 będzie, podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, sesja posterowa z główną nagrodą w wysokości 5 tysięcy zł. Do udziału w sesji organizatorzy zaprosili środowiska akademickie z całej Polski, zajmujące się badaniami naukowymi w szeroko pojętej branży biotechnologicznej: od biomateriałów, przez bioinformatykę i biologię obliczeniową, biotechnologię stosowaną, nanobiotechnologię, aż po biotechnologię wykorzystywaną w ochronie zdrowia, a także rolnictwie.

  Pierwsza edycja konferencji była poświęcona przede wszystkim współpracy pomiędzy nauką i biznesem w ramach europejskich bioregionów. Zgromadziła ona w stolicy Wielkopolski ponad 150 uczestników zainteresowanych rozwojem światowego biosektora oraz wielu uznanych w środowisku prelegentów, takich jak prof. Piotr Chomczyński czy dr Haim V. Levy.

  Tegoroczna konferencja odbędzie się 15 i 16 maja w hotelu Novotel Poznań Centrum. Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu mogą rejestrować się za pośrednictwem strony: www.bioconnect2012.pl.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Microsoft Technology Summit (MTS) – cykl konferencji firmy Microsoft, organizowanych w wielu krajach świata. Edycja w Polsce jest jedną z największych konferencji tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Program konferencji MTS skierowany jest do menedżerów, programistów i specjalistów z branży IT. Konferencja co roku gromadzi blisko 3000 osób. Konferencja internetowa jest wykorzystywana do odbycia spotkania, przeprowadzenia szkolenia lub przedstawienia prezentacji na żywo poprzez internet. W przypadku konferencji internetowej każdy uczestnik siedzi przed swoim własnym komputerem i ma kontakt z innymi uczestnikami przez internet. Wzięcie udziału w konferencji jest możliwe, jeśli uczestnicy na swoich komputerach mają zainstalowane odpowiednie aplikacje. Może to być także aplikacja sieciowa, gdzie uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniu po naciśnięciu linku rozprowadzanego pocztą e-mail (zaproszenie na spotkanie). Kongres Public Relations — spotkanie przedstawicieli branży public relations w Polsce, które odbywało się w Rzeszowie w latach 20032010. Organizatorami edycji w roku 2010 byli Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Agencja RPR Group oraz Marketingowe Forum Naukowe działające przy WSIiZ. W trakcie trzydniowej konferencji corocznie prezentowano około 40 wystąpień przedstawicieli branży oraz zorganizowano sesję naukową. Podczas konferencji w roku 2009 opublikowany został list otwarty, przeciwko zrównywaniu public relations z propagandą i tym samym deprecjonowaniu public relations w debacie publicznej. Od roku 2011 zamiast Kongresu Public Relations organizowany jest Kongres Profesjonalistów Public Relations we Wrocławiu. W roku 2012 organizatorami są Uniwersytet Wrocławski, Związek Firm Public Relations oraz Newsline Sp. z o.o..

  Światowy Dzień Nauki dla Pokoju i Rozwoju (ang. World Science Day for Peace and Development, WSDPD) – coroczne święto obchodzone 10 listopada przez państwa ONZ, ustanowione na Konferencji Generalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury w 2001 roku (Uchwała 31C/20), podkreślające zaangażowanie UNESCO w rozwój i propagowanie nauki oraz realizację podjętych przez nią zobowiązań na Światowej Konferencji na rzecz Nauki (Budapeszt 1999). Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Konferencja w Rambouillet – konferencja przeprowadzona pod auspicjami Grupy Kontaktowej w lutym i marcu 1999 roku, w celu zakończenia wojny w Kosowie i wynegocjowania planu pokojowego dla prowincji. W konferencji wzięły udział delegacja państwa Jugosławii oraz reprezentacja kosowskich Albańczyków. Rozmowy, prowadzone za pośrednictwem dyplomatów zagranicznych, zakończyły się fiaskiem i odrzuceniem przez stronę serbską zaproponowanego dokumentu. Bezpośrednim skutkiem niepowodzenia konferencji było rozpoczęcie zbrojnej interwencji NATO w Jugosławii. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

  oikos International - międzynarodowa organizacja studencka inspirowana ideą zrównoważonego rozwoju, która powstała by wspierać przedsiębiorczość przyjazną środowisku naturalnemu oraz uwrażliwiać studentów kierunków ekonomicznych na problem zrównoważonego wzrostu gospodarczego. oikos International posiada obecnie ponad 50 000 członków, zrzeszonych w 39 oddziałach lokalnych w 20 państwach świata. Działalność oikosu obejmuje organizację wykładów, konferencji i warsztatów o tematyce prospołecznej i proekologicznej oraz realizację projektów mających na celu praktyczne zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce. Większość działań to oddolne inicjatywy dopasowane do potrzeb lokalnego środowiska danego oddziału. Niemniej jednak, oikos International realizuje również szereg projektów o skali globalnej, które mają przybliżać międzynarodowej społeczności ideę zrównoważonego rozwoju oraz prowokować do dyskusji na temat szans i zagrożeń globalnej gospodarki, której przyszło rozwijać się w granicach wytyczonych przez naturę. Część projektów ma charakter typowo edukacyjny, służy wzrostowi wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności przez członków oikos International, dzięki czemu możliwy jest wzrost oddziaływania samej organizacji.

  Muzeologia (muzealnictwo, muzeografia) – nauka pomocnicza historii, zajmująca się architekturą muzeów i ich zarządzaniem, poszerzona o teorię komunikacji, edukację i rolę, jaką pełnią instytucje muzealne w społeczeństwie. W sensie praktycznym jest nauką o funkcjonowaniu muzeów. Jej nazwa zrodziła się w 1934 r. na konferencji zorganizowanej w Madrycie przez Office International des Musées (poprzednik ICOM – Międzynarodowej Rady Muzeów), uznanej za pierwszą konferencję muzeologiczną. Georges Henri Riviere (1897-1985), założyciel i wieloletni dyrektor generalny ICOM, twórca teorii „nowej muzeologii” mówił o niej tak: muzeologia jest to nauka stosowana, nauka o muzeum. W jej polu znajdują się rozważania nad rolą muzeum w społeczeństwie, badania i konserwacja, sposoby prezentacji, animacji i rozpowszechnienia, organizacji i funkcjonowania, architektury wznoszonej dla celów muzealnych oraz architektury „zmuzealizowanej” (adaptowanej do potrzeb muzeów), badania nad miejscami i obiektami pozyskanymi, nad wyborami, a także typologia i deontologia.

  Kazimierz Straszewski (ur. 30 stycznia 1879 r. w Krakowie, zm. 20 grudnia 1959 r. w Warszawie) – inżynier elektryk i inżynier mechanik, członek założyciel Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w 1919 r., prezes SEP w latach 1928-1929, 1930-1931, 1946-1948. Członek Honorowy SEP. Pracownik przemysłu elektrotechnicznego i energetyki, dyrektor Elektrowni Okręgu Warszawskiego w Pruszkowie (1920-1946), od 1946 r. związany z Centralnym Zarządem Energetyki CZE, m. in. jako dyrektor naczelny doradca techniczno-ekonomiczny i kierownik Biura Współpracy Gospodarczej CZE. Był jednym z głównych twórców zarysu trzyletniego Planu Elektryfikacji Kraju. Kierował pracami sekretariatu Rady Naukowo-Technicznej Ministerstwa Energetyki oraz Polskiego Komitetu Światowej Konferencji Energetycznej oraz uczestniczył w pracach Komitetu Elektryfikacji Polski PAN. Działał w organizacjach krajowych np. Związku Elektrowni Polskich, którego był prezesem w latach 1934 i 1938-1945 oraz międzynarodowych i ich krajowych odpowiednikach. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Polsko-Azjatycka Izba Turystyki (PAIT) - jest organizacją zrzeszającą w niej osoby fizyczne będące przedsiębiorcami z branży turystycznej i około turystycznej w zakresie ich działalności w dziedzinie turystyki, zrzeszająca osoby fizyczne mające swoja siedzibę na terenie RP lub kontynencie azjatyckim w takich krajach jak: Afganistan, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Bhutan, Birma, Brunei, Chińska Republika Ludowa, Cypr, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Izrael, Japonia, Jemen, Jordania, Kambodża, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Laos, Liban, Malediwy, Malezja, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Syria, Tadżykistan, Tajlandia, Timor Wschodni, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz krajów które na tym terytorium mogłyby powstać w wyniku podziału, połączenia lub zmiany swojej nazwy dotychczasowej.

  Działalność regulaminowa obejmuje:
  Podstawowym celem i zadaniem Izby jest ochrona, obrona praw, dóbr osobistych i reprezentowanie interesów przedsiębiorców branży turystycznej w tym gospodarczych, przedsiębiorców branży turystycznej wobec organów władzy i administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych lub innych organizacji, w tym społecznych, gospodarczych lub zawodowych.

  Do celów i zadań Izby należy także:
  1) oddziaływanie na projektowanie, tworzenie i/lub stosowanie przepisów prawa dotyczącego interesów przedsiębiorców branży turystycznej,
  2) popularyzowanie i promowanie roli, zadań i działalności przedsiębiorców branży turystycznej,
  3) wypracowanie i propagowanie standardów działalności przedsiębiorców branży turystycznej, w tym etycznych, dobrych praktyk, wzorów,
  4) umacnianie publicznego zaufania i wizerunku przedsiębiorców branży turystycznej,
  5) kształtowanie i usprawnianie relacji pomiędzy przedsiębiorcami branży turystycznej, a regulatorami rynku usług turystycznych i innymi podmiotami operującymi na rynku usług turystycznych lub jego otoczeniu oraz klientami.
  6) znoszenia barier w turystce międzynarodowej, między Polską a krajami kontynentu Azjatyckiego.
  7) popularyzowanie ruchu turystycznego dotyczącego wymiany turystycznej miedzy Polską a krajami kontynentu azjatyckiego.
  8) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
  9) udzielanie pomocy, porad, wsparcia swoim członkom (w tym organizacyjnego, prawnego, merytorycznego), organizowanie współpracy między nimi i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
  10) obrona godności, praw i interesów gospodarczych swoich członków,
  11) przyczynianie się do rozwoju turystyki: polsko-azjatyckiej
  12) organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,
  13) podnoszenie poziomu i kultury obsługi turystów,
  14) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w turystyce,
  15) wspieranie oraz organizowanie kształcenia kadr dla turystyki,
  16) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby,
  17) wykonywanie zadań promujących wymianę turystyczną obywateli polskich do Azji i obywateli krajów azjatyckich do polski
  18) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach turystyki.
  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  Dodano: 18.01.2012. 00:25  


  Najnowsze