• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W październiku III Szkoła Energetyki Jądrowej w Gdańsku

  03.09.2010. 00:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Instytut Energii Atomowej POLATOM organizuje w październiku trzecią edycję Szkoły Energetyki Jądrowej. W spotkaniu mogą wziąć udział pracownicy energetyki i administracji, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz nauczyciele szkół średnich i studenci szkół wyższych.

  Jak poinformował Łukasz Koszuk IEA POLATOM, spotkanie odbędzie się w dniach 20-22 października w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Gdańskiego Parku Naukowo- Technologicznego.

  Celem konferencji jest dostarczenie słuchaczom informacji o jądrowych źródłach energii, o aspektach bezpieczeństwa jądrowego, ekonomiki i roli energetyki jądrowej w zapewnieniu ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Polski.

  Spotkanie będzie poświęcone także ekologicznym skutkom wytwarzania energii z różnych źródeł, w tym z odnawialnych źródeł energii (OZE), nowym konstrukcjom reaktorów energetycznych, wykorzystaniu energii jądrowej do zasilania procesów technologicznych, dawnym awariom reaktorowym i bezpieczeństwie jądrowym reaktorów III generacji, gospodarce odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem oraz możliwościom uczestnictwa polskiego przemysłu w budowie energetyki jądrowej.

  Koszuk zapewnia, że wykłady wybitnych autorytetów - w tym także członków Komitetu Energetyki PAN, zajmujących się zarówno energetyką jądrową, jak i odnawialnymi źródłami energii - pozwolą wyjaśnić, czy OZE i energia nuklearna mają być traktowane jako wykluczające się nawzajem, czy też przeciwnie, jako współpracujące ze sobą.

  "Wiadomo, że mimo pozytywnego stanowiska inżynierów i organizacji technicznych w Polsce, rządów ogromnej większości krajów i organizacji międzynarodowych, w tym Parlamentu Europejskiego i Komitetów ONZ, istnieje w naszym społeczeństwie szereg wątpliwości co do potrzeby, bezpieczeństwa i opłacalności energetyki jądrowej. Dlatego do tej dyskusji zapraszamy także przeciwników energetyki jądrowej" - dodaje przedstawiciel IEA POLATOM.

  Zapowiada, że dyskusje panelowe z zaproszonymi przedstawicielami organizacji ekologicznych przeciwnych energetyce jądrowej oraz popierających energetykę jądrową, będą odbywały się każdego dnia Szkoły.

  Rejestracja uczestników już trwa. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.szkola-ej.pl

  PAP - Nauka w Polsce

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Badań Nuklearnych Soreq (hebr. המרכז למחקר גרעיני) w pobliżu miasta Jawne jest tajnym rządowym ośrodkiem naukowym w Izraelu, rozwijającym technologie w dziedzinie energetyki jądrowej. Funkcjonuje pod auspicjami Izraelskiej Komisji Energii Jądrowej (IAEC).
  Instytut Badań Energii Jądrowej (ang. Atomic Energy Reaearch Establishment, AERE) – brytyjski ośrodek badań energii jądrowej, działający w latach 1946-1954 i mieszczący się w Harwell. Atommasz Wołgodońsk – prywatne rosyjskie zakłady przemysłowe koło Wołgodońska. Jedno z największych przedsiębiorstw w Rosji, producent sprzętu dla energetyki jądrowej (reaktorów jądrowych, wymienników ciepła, turbin i separatorów) oraz wyposażenia dla przemysłu naftowego, gazowego i budownictwa.

  Rewolucja naukowo-techniczna, nazywana też trzecią rewolucją przemysłową – procesy wielkich przemian w technice, produkcji i przede wszystkim w nauce, zapoczątkowane w latach 50. XX wieku i trwające do dnia dzisiejszego. Cechą charakterystyczną jest ścisła współzależność zmian w trzech powyższych dziedzinach. Najważniejszymi elementami rewolucji naukowo-technicznej są: komputeryzacja, wykorzystanie nowych źródeł energii (zwłaszcza energetyki jądrowej), automatyzacja procesów pracy, udoskonalenie środków telekomunikacji i transportu, a także rozwój produkcji materiałów syntetycznych. Rosatom (ros Росатом) - Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje naukowe, w tym wszystkie nie związane z wojskiem spółki zajmujące się energią jądrową w Rosji, przemysłowy kompleks broni jądrowej, instytucje naukowo-badawcze oraz rosyjską flotę lodołamaczy o napędzie atomowym.

  Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA), International Atomic Energy Agency (IAEA) – organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX - impreza targowa poświęcona pozyskiwaniu energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Prezentowane urządzenia i technologie umożliwiają wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii.

  Energia dla Wszystkich - to nazwa inicjatywy i partnerstwa - obu zapoczątkowanych przez Azjatycki Bank Rozwoju (ADB), w celu zmniejszenia ubóstwa energetycznego w regionie Azji i Pacyfiku. Inicjatywa ma na celu opracowanie metod zapewnienia dostępu do niezawodnych i przystępnych cenowo usług energetycznych oraz wsparcia rozwinięcia ich skali. Obejmuje ona zarówno dostęp gospodarstw domowych do energii elektrycznej wytwarzanej technologiami odnawialnych źródeł energii takich, jak mikro energetyki wodnej, słonecznej, biomasy i małej energetyki wiatrowej, jak również dostęp do czystych paliw do gotowania takich, jak LPG lub biogazu z odchodów zwierzęcych. Natomiast partnerstwo powstało, aby umożliwić różnym podmiotom z branży współpracę w regionie. Jednym z opisanych celów jest zapewnienie dostępu do energii 100 milionom ludzi w regionie do 2015 roku. Areva – francuski koncern z branży energetyki jądrowej, którego działalność obejmuje produkcję reaktorów, jak również wydobycie, przeróbkę, wzbogacanie i transport uranu oraz przetwarzanie wykorzystanego paliwa do reaktorów. Areva jest największym na świecie producentem reaktorów jądrowych.

  Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Fuzja dla Energii (ang. The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy lub Fusion for Energy) – organizacja mająca na celu budowę eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) utworzona w ramach Euratomu 19 kwietnia 2007 roku na mocy decyzji Rady Europejskiej. Siedziba organizacji znajduje się w Barcelonie.

  Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana – instytut naukowy istniejący w latach 1982 - 2011 zajmujący się badaniami z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i fizyka jądrowa, fizyka plazmy gorącej, itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Po włączeniu w jego skład Instytutu Energii Atomowej POLATOM nadano mu nazwę Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

  Dodano: 03.09.2010. 00:26  


  Najnowsze