• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W piątek Drzwi Otwarte na UMCS w Lublinie

  17.03.2010. 18:31
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  19 marca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje Drzwi Otwarte dla kandydatów na studia. "UMCS - droga do kariery" - to hasło tegorocznych spotkań z maturzystami, podczas których 10 wydziałów uczelni przedstawi swoją ofertę edukacyjną.

  "W ciągu jednego dnia cały uniwersytet będzie do dyspozycji zwiedzających. To dla nich przygotowaliśmy szereg prezentacji, wykładów i pokazów w laboratoriach. Uczniowie będą mieli możliwość kontaktu ze środowiskiem akademickim - przewidzieliśmy spotkania z dziekanami, wykładowcami, pracownikami i studentami" - zapowiada rzeczniczka prasowa UMCS, Katarzyna Mieczkowska-Czerniak.

  Zainteresowani studiami na UMCS będą mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach z rysunku na Wydziale Artystycznym. Specjaliści z Wydziału Humanistycznego poprowadzą warsztaty literackie, teatralne i dziennikarskie. Pracownicy Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi przygotowali zaś wykłady, m.in. "Kolorowy świat w mikroskopie" i "Ciekawe zjawiska optyczne w atmosferze".

  Z kolei Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii zaproszą na prezentacje multimedialne, eksperymenty i pokazy fizyczne i chemiczne. Wydział Prawa i Administracji przygotował pokazy kryminalistyczne, a tego, jakie ślady zostawiamy po sobie w Internecie dowiedzą się kandydaci podczas wykładu na Wydziale Ekonomicznym.

  Szczegółowy program Drzwi Otwartych można znaleźć na stronie: http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=5508&mid=9&mref=31144

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – wydział UMCS w Lublinie, powołany do życia 12 sierpnia 1952 roku. Na podstawową strukturę Wydziału Humanistycznego składa się dziewięć instytutów, jeden samodzielny zakład oraz Centrum Studiów Kanadyjskich. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Został powstały 15 lutego 1965 jako piąty wydział w strukturze organizacyjnej UMCS. Na wydziale pracuje 134 nauczycieli akademickich, w tym: 21 profesorów (8 z tytułem naukowym), 70 doktorów, 43 magistrów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS – drugie najstarsze prawnicze koło naukowe w Polsce i najstarsze koło naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, działające na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

  Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - (WCh UMCS) jeden z 11. wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział ten istnieje od 1 lutego 1989 r., kiedy to został wyodrębniony z dawnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał 1 stycznia 1952 roku, kiedy Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił się na dwa Wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Przestał istnieć 1 października 2011 roku, kiedy to został podzielony na 2 nowe wydziały: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

  Marek Wiesław Mądzik (ur. 1946) - profesor nadzwyczajny UMCS w Lublinie, specjalność - historia nowożytna, jednostka - Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej. W latach 2005-2012 prodziekan ds. ogólnych Wydziału Humanistycznego UMCS. Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (WE UR) - jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2001 roku w wyniku połączenia Wydziału Ekonomicznego rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kształci studentów na kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Arkadiusz Bereza (ur. 4 listopada 1968 w Nisku) – doktor habilitowany nauk prawnych, historyk prawa. W latach 1987–1992 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji, w latach 1989–1993 studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 złożył egzamin radcowski. W 2014 został wybrany na Prorektora ds. Ogólnych UMCS. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (WPiA UR) – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego powstały w 2001 roku w wyniku połączenia rzeszowskiej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z Wydziałem Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Kształci studentów na trzech kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

  Dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie językoznawstwa romańskiego, zwłaszcza w zakresie języka portugalskiego. Jest kierownikiem Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, dyrektorem Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camoesa przy UMCS, Prodziekanem Wydziału Humanistycznego (UMCS) ds. współpracy z zagranicą, Honorowym Konsulem Federacyjnej Republiki Brazylii w Lublinie.

  Janusz Wojciech Wojcieszak (ur. 1953, zm. prawdopodobnie 8 października 2012 w Warszawie) – polski filozof i filolog, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie filozofii kultury Ameryki Łacińskiej i literaturoznawstwa hispano-amerykańskiego. Wykładowca Instytutu Filologii Romańskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) oraz starszy wykładowca Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz tłumacz .

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Instytut Anglistyki UMCS - jest jednostką organizacyjną Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z historią języka angielskiego, historią literatury i kultury angielskiego obszaru językowego, studiami conradoznawczymi oraz dydaktyki i metodyki nauczania języka angielskiego.

  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak. Edmund Wengerek ur. 11 listopada 1913 w Gnieźnie zm. 9 maja 1978 w Poznaniu – prawnik, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu , w drugiej połowie lat 50 był kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego UMCS w Lublinie.

  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z jedenastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy Alej Kraśnickiej 2 cd w Lublinie. Powstał w 2011 roku. Janina Oyrzanowska-Poplewska (ur. 2 maja 1918r w Warszawie, zm. 16 lipca 2001r w Warszawie) - polska lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalista epizootiologii. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1936r rozpoczęła studia na Wydziale Weterynaryjnym UW i do 1939r zaliczyła trzy lata studiów. Po zakończeniu wojny podjęła dalsze studia na Wydziale Weterynaryjnym UMCS w Lublinie. Dyplom lekarza weterynarii uzyskała jednak w na Wydziale Weterynaryjnym UW w Warszawie w 1950r. Pracę naukową rozpoczęła na uczelni zdobywając tam kolejne stopnie naukowe. Swoją dalszą karierę zawodową związała już do końca życia z Wydziałem Weterynaryjnym SGGW w Warszawie.

  Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej jest dziesiątym Wydziałem UMCS. Utworzony został 23 kwietnia 1997 roku, w sprawie przekształcenia Instytutu Wychowania Artystycznego.

  Dodano: 17.03.2010. 18:31  


  Najnowsze