• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Poznaniu konferencja naukowa poświęcona arteterapii

  28.10.2010. 00:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O arteterapii - czyli leczeniu przez sztukę - rozwoju jej teorii i praktyki będzie mowa podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej "PODMIOT. SZTUKA - TERAPIA - EDUKACJA", która odbędzie się w dniach 4-5 listopada w Poznaniu. W spotkaniu wezmą udział polscy i zagraniczni naukowcy oraz praktycy.

  Konferencję organizują trzy poznańskie uczelnie: Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Edukacji; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych; Uniwersytet Artystyczny, Wydział Edukacji Artystycznej.

  Jak tłumaczą organizatorzy, w tytule konferencji zawarto słowo: "podmiot", gdyż to właśnie "podmiot" znajduje się w centrum zainteresowań osób stosujących arteterapię.

  "Arteterapia, czyli terapia przez sztukę zaczyna odgrywać współcześnie coraz ważniejszą rolę w oddziaływaniu na człowieka, będącego w różnych sytuacjach i stanach - informuje PAP dr Mirosława Cylkowska-Nowak z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. - Jest formą wspierającą leczenie, rehabilitację, psychoterapię, socjoterapię, czy resocjalizację. Jako samodzielny rodzaj oddziaływania wspiera rozwój i samorozwój jednostek i grup ludzkich."

  Stanowiąc odskocznię od codziennych problemów, inspirując, zapobiegając niekorzystnym zmianom może też stanowić "sposób na życie".

  Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji pedagogów, psychologów, artystów, socjologów, pracowników socjalnych, filozofów, kulturoznawców, antropologów, teoretyków nauk o sztuce, teoretyków nauk o zdrowiu, teologów, terapeutów oraz wszystkie osoby zainteresowane teorią i praktyką arteterapii.

  Podczas sesji plenarnej na temat rozwoju teorii arteterapii będą dyskutować polscy i zagraniczni eksperci i praktycy. Praktyka arteterapii będzie omawiana podczas sesji i warsztatów, w których wezmą udział arteterapeuci i psychoterapeuci z Polski i z zagranicy.

  Konferencji będą towarzyszyć imprezy popularyzujące arteterapię i sztukę - trzy wystawy oraz widowisko muzyczne z udziałem dzieci i młodzieży.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Collegium Znanieckiego w Poznaniu – jeden z budynków dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowany na Ogrodach, w obrębie kampusu przy ul. Szamarzewskiego 89 (Wydział Nauk Społecznych i Wydział Studiów Edukacyjnych). Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) - leczenie przez sztukę. Termin „arteterapia” składa się z dwóch części (bardziej widoczne jest to w języku angielskim: „art therapy”), co sugeruje, że jest to działanie bazujące na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) i terapii. Uważa się, że osobą, która po raz pierwszy użyła terminu ‘arteterapia’ w celu określenia działania polegającego na zastosowaniu twórczości w terapii był pracujący w Wielkiej Brytanii artysta Adrian Hill. W podobnym czasie, Margaret Naumburg - psycholog o orientacji psychoanalitycznej, stosowała termin arteterapia do opisu swojej pracy z pacjentami w Stanach Zjednoczonych. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WP-A UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jedyny wydział zamiejscowy tej uczelni z siedzibą w Kaliszu. Założony w 1960 jako Studium Nauczycielskie im. Marii Konopnickiej w Kaliszu. Kształci na kierunkach pedagogicznych, filologicznych i artystycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

  Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – jeden z czterech wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jego siedziba znajduje się przy ul. Smoluchowskiego 11 w Poznaniu. Powstał w 1998 roku. Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WSE UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów w kierunkach zaliczanych do nauk pedagogicznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Mieści się on (w większości) w budynku przy ul. Szamarzewskiego 89.

  Terapia tańcem, terapia tańcem i ruchem, choreoterapia (z ang. dance movement therapy – DMT), jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Tańcem (ADTA), terapia tańcem opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe elementy tańca - ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi. Terapia tańcem i ruchem zwana również psychoterapią tańcem i ruchem (z ang. dance movement psychotherapy – DMP) definiowana jest jako psychoterapeutyczne wykorzystanie ekspresyjnego ruchu oraz tańca, poprzez który człowiek może zaangażować się w proces prowadzący do osobistej integracji: fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WPiA UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. zw. dr hab. Roman Budzinowski.

  Elżbieta Krajewska-Kułak (ur. 18 czerwca 1957 w Ełku) – polska lekarka, naukowiec, pedagog, społecznik, współtwórczyni oraz wieloletnia Prodziekan i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross". Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na czterech kierunkach zaliczanych do nauk politologicznych i dziennikarskich, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Budynek wydziału mieści się na terenie kampusu Morasko, przy ul. Umultowskiej 89a.

  Dodano: 28.10.2010. 00:47  


  Najnowsze