• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W Poznaniu zainaugurowano cykl otwartych wykładów astronomicznych

  26.01.2010. 11:14
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  W piątek, 22 stycznia, w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się wykład dr Wojciecha Borczyka "Obserwacje astronomiczne wczoraj i dziś". Była to pierwsza odsłona tegorocznego cyklu popularnonaukowych wykładów w stolicy Wielkopolski.

  Nowy cykl to kontynuacja działań rozpoczętych podczas obchodów Międzynarodowego Roku Astronomii 2009. W 2010 roku wykłady będą się odbywały raz w miesięcu, dwa razy danego dnia.

  Podczas pierwszego spotkania dr Borczyk przedstawił historię obserwacji astronomicznych oraz ewolucję poglądów na budowę wszechświata - począwszy od czasów prehistorycznych aż do dnia dzisiejszego.

  Naukowiec omówił najważniejsze odkrycia i wynalazki o przełomowym znaczeniu dla rozwoju astronomii oraz narzędzia pracy dawnych i współczesnych astronomów, a także zademonstrował kilka zabytkowych przyrządów astronomicznych.

  Podczas kolejnych wykładów astronomowie związani z OA UAM będą mówić o komecie Halleya (dr hab. Piotr A. Dybczyński, 19 lutego), nawigacji satelitarnej (dr Przemysław Bartczak, 26 marca), planetoidach (dr Anna Marciniak, 23 kwietnia), błyskach gamma (dr Krzysztof Kamiński, 21 maja) i małych ciałach Układu Słonecznego (dr Agnieszka Kryszczyńska, 17 września).

  Po każdej prelekcji będzie możliwość zwiedzenia obserwatorium, a w przypadku sprzyjającej pogody również udział w pokazie nieba.

  Na wykłady można się zapisywać z dwutygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej: http://www.astro.amu.edu.pl/popular/wo/wo10.php

  lub telefonicznie, pod numerem 61 8292 770 (w godzinach 8-15).

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Growing Up in the Universe – seria wykładów Richarda Dawkinsa będąca częścią wykładów bożonarodzeniowych Royal Institution, w których omawia ewolucję życia we wszechświecie. Obserwatorium astronomiczne – zespół budynków i przyrządów służących do prowadzenia obserwacji astronomicznych ciał niebieskich. Wykładnia prawnie wiążąca – dzieli się ją według liczby osób i organów państwa nią związanych. Według tego kryterium można wyróżnić wykładnię:

  Lista obserwatoriów astronomicznych: Lista zawiera grupy wybranych obserwatoriów astronomicznych, które można sortować według nazwy, roku założenia, położenia geograficznego oraz międzynarodowego kodu obserwatorium. Wykorzystano w tym celu dane m.in. z Wikipedii angielskojęzycznej. Główny podział obserwatoriów astronomicznych specyfikują następujące kategorie: kosmiczne, atmosferyczne, naziemne i podziemne. Ponadto wiele nowoczesnych teleskopów to urządzenia bardzo precyzyjne, a co za tym idzie zdolne do selektywnych obserwacji. Dlatego można też mówić o obserwatoriach nastawionych na zbieranie danych astronomicznych pochodzących z różnych części widma elektromagnetycznego (np. obserwacje w ultrafiolecie, radiowe, rentgenowskie, w obszarze promieni gamma itp.). Obserwacje kosmiczne, dokonywane przez teleskopy poza atmosferą Ziemi, cechują się niespotykaną dotąd dokładnością. Postęp nowej generacji tzw. optyki adaptatywnej pozwala także teleskopom naziemnym znacznie poszerzyć swoją precyzję. Wykładnia prawa (także interpretacja prawa (przyjmuje się, że wyrazy wykładnia i interpretacja są synonimami), wykładnia przepisów prawa, wykładnia tekstu prawnego) to pojęcie języka prawnego i języka prawniczego, które oznacza, zależnie od kontekstu:

  Epoka – w astronomii punkt w czasie, dla którego określone są współrzędne astronomiczne lub parametry orbity. W przypadku współrzędnych astronomicznych, położenie ciała dla innych czasów można obliczyć uwzględniając jego precesję oraz ruch własny. Prelekcje paryskie – cykl wykładów Adama Mickiewicza na temat literatury słowiańskiej w Collège de France w Paryżu w latach 1840-1844 (cztery roczne kursy). Wykłady zostały spisane przez słuchaczy i wydane jeszcze za życia Mickiewicza. Przetłumaczono je na wiele języków. Mickiewicz redagował pierwsze wydania i opatrywał je przedmowami.

  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy (TPN) – organizacja pozarządowa założona 20 kwietnia 1959 r. w Legnicy, skupiająca ok. 100 członków (stan na rok 2006), zajmująca się popularyzacją nauki poprzez m.in. organizowanie wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i sympozjów naukowych (o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym), sesji popularnonaukowych adresowanych do wszystkich zainteresowanych tematyką naukową i regionalną, prezentacji i spotkań autorskich, wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.

  Instruktor-wykładowca ratownictwa WOPR – najwyższy stopień w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Instruktor-wykładowca uprawniony jest do pracy w ratownictwie wodnym oraz prowadzenia kursów szkoleniowych wszystkich stopni.

  Paweł Leszkowicz – historyk sztuki, kurator, wykładowca akademicki. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UAM w Poznaniu, wykłada także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Należy do sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

  Wykładnia prounijna (dawniej, tj. przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zwana prowspólnotową, inne dalej aktualne nazwy to: wykładnia zgodna, wykładnia na korzyść prawa unijnego, wykładnia przychylna prawu unijnemu oraz wykładnia w zgodzie z prawem unijnym lub wykładnia prawa krajowego w świetle (w "duchu") prawa Unii Europejskiej) - interpretowanie przepisów i innych "składników" prawa krajowego w taki sposób by maksymalnie jak to możliwe dały się one pogodzić z zawartością prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności wykładni postanowień ustaw uchwalonych celem implementacji poszczególnych dyrektyw unijnych. Wówczas wykładnia ta może być również zwana wykładnią prawa krajowego w zgodzie z dyrektywami.

  Dodano: 26.01.2010. 11:14  


  Najnowsze