• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W PTE o strategicznych problemach szkolnictwa wyższego

  24.01.2010. 12:23
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Strategiczne problemy rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce będą przedmiotem debaty, która odbędzie się 25 stycznia w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w ramach Forum Myśli Strategicznej.

  Forum zainicjowało swą działalność w 2008 roku dzięki wspólnej inicjatywie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się w marcu tegoż roku, a przedmiotem dyskusji były wielkie problemy porządku globalnego, węzły gordyjskie i dylematy ekologiczne XXI wieku.

  Styczniowe Forum 2010 - wspierane ze środków Narodowego Banku Polskiego - jest organizowane pod patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbary Kudryckiej, która wygłosi wprowadzenie do dyskusji.

  Na stronie internetowej PTE (www.pte.pl) znajdują się niektóre referaty z poprzednich spotkań oraz plan następnych posiedzeń.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wysoką średnią ocen oraz wykazującym się aktywnością i osiągnięciami naukowymi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia sportowe – nagroda przyznawana corocznie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom posiadającym wybitne osiągnięcia sportowe.

  Lista uczelni w Republice Południowej Afryki obejmuje reformę systemu szkolnictwa wyższego z 2004 roku. Jednym z działań reformatorskich było łączenie małych uczelni w większe instytucje i przemianowanie wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego na "uniwersytety" (wcześniej było kilka rodzajów instytucji szkolnictwa wyższego). Krajowe uczelnie i technika które zostały połączone w większe ośrodki, a więc nie istnieją są wymienione na końcu artykułu. Wykaz uczelni niepublicznych działających na podstawie ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych oraz uczelni kościelnych, których status reguluje szereg innych ustaw i które nie podlegają nadzorowi ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (oznaczonych *).

  Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej (WSEIiI) – prywatna szkoła wyższa w Poznaniu, która została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2009 i wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 204. Założycielem Uczelni jest założona w 1999 roku Fundacja Uni – Terra.

  Dodano: 24.01.2010. 12:23  


  Najnowsze