• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W sobotę i niedzielę piknik historyczny na Karczówce w Kielcach

  10.09.2010. 23:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wystawę artylerii historycznej, pokazy fechtunku staropolskiego, prezentacje badań wzgórza klasztornego oraz inscenizację bitwy ze Szwedami będzie można obejrzeć w sobotę i w niedzielę na wzgórzu Karczówka w Kielcach.

  Impreza "Szwedzi na Karczówce" będzie się odbywać w ogrodach i na dziedzińcu znajdującego się na wzgórzu pobernardyńskiego XVII-wiecznego klasztoru.

  Podczas pikniku będzie można oglądać wystawę artylerii historycznej z okresu od XV do XIX wieku. W sobotę pokazy fechtunku staropolskiego zaprezentuje grupa rekonstrukcyjna Signum Polonicum. 2. Kompania Artylerii Księstwa Warszawskiego z Kielc przygotowała ćwiczenia artylerii pieszej. Zaplanowano także pokazy artyleryjskie broni z XVII wieku i zawody strzelania z dział do celu.

  Na pierwszy dzień imprezy przygotowano również wystawę prac izraelskiej fotografki Shai Ginott "Krajobraz Izraela", ze zdjęciami przyrody. Z kolei kielecki Teatr "s.t.r.e.f.a" przedstawi sztukę Rafała Paśko "Gaśnie".

  Badacze z Ośrodka Kulturalno-Historycznego "Beldonek" przez dwa dni będą prezentować widzom sposoby bezinwazyjnego badania wzgórza klasztornego. Do pomiarów i poszukiwań skarbów przeszłości będą używali nowoczesnego sprzętu, m.in. georadaru, indukcyjnego wykrywacza metali i zdalnie sterowanego helikoptera.

  Główny punkt pikniku - inscenizacja wejścia Szwedów na Karczówkę - odbędzie się w niedzielę. Widzowie obejrzą: walki piesze, scenki rodzajowe z epoki i bitwę.

  Jak powiedział PAP rektor klasztoru na Karczówce ks. Jan Oleszko, w imprezie wezmą udział grupy rekonstrukcji historycznych z całej Polski. Do Kielc przyjadą m. in.: Korpus Artylerii Najemnej z Gliwic, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Staszowskiej, Podolski Regiment Odprzodowy z Krakowa i grupa rekonstrukcyjna z Zamościa.

  Organizatorami imprezy są księża pallotyni z Karczówki, 2. Kompania Artylerii Księstwa Warszawskiego z Kielc i Ośrodek Kulturalno-Historyczny "Beldonek" Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

  Impreza jest współfinansowana ze środków unijnych Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu "Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji - Karczówka".

  Karczówka to malownicze wzgórze położone w zachodniej części Kielc o wysokości 319 m n.p.m. Znajduje się tam pobernardyński klasztor z XVII wieku i rezerwat przyrody. Pierwszy kościółek na karczówkowskim wzgórzu stanął w 1624 r. staraniem biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego. Było to wotum wdzięczności za uratowanie Kielc przed epidemią cholery, która pustoszyła wówczas polskie ziemie.

  Klasztor został doszczętnie obrabowany w czasie potopu szwedzkiego 20 września 1655 r. przez wojska Karola Gustawa. BAN

  PAP - Nauka w Polsce

  hes/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karczówka – część Kielc, obejmująca wzniesienie Karczówka, położona na południowy zachód od centrum miasta. Została przyłączona do Kielc w roku 1930 i obejmuje co najmniej obszar dawnej miejscowości Czarnów Poklasztorny (nazywanej potocznie Podkarczówką) – obecnie są to ulice Podklasztorna, Św.Barbary i Bernardyńska. Kościół Świętego Karola Boromeusza w Kielcach – kościół rektorski znajdujący się w Kielcach, na wzgórzu Karczówka, na południowy zachód od centrum miasta. Mieści się na terenie parafii św. Wincentego Pallottiego. 22. Kompania Zaopatrywania Artylerii – kompania zaopatrzeniowa 2 Grupy Artylerii Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie wchodząca w skład służby zaopatrywania i transportu 2 Korpusu Polskiego w latach 1943-45. Od roku 1944 przemianowana na 22 Kompanię Transportową.

  Karczówka – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Kadzielniańskim, położone na terenie Kielc, na południowy zachód od centrum miasta. W większej części zbudowane jest z wapieni dewońskich, u jego podnóża natomiast znajdują się wychodnie zlepieńców cechsztyńskich. Jest porośnięte starodrzewiem sosnowym, w którym wiek niektórych drzew dochodzi do 150 lat. W przeszłości obszar Karczówki był wykorzystywany górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu. Pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Na szczycie znajduje się punkt widokowy na Kielce oraz Góry Świętokrzyskie. W 1957 r. na Karczówce utworzono rezerwat krajobrazowy o obszarze 27 ha. Cejgmistrz, cejgmajster (z niem. Zeugmeister) - wyższy oficer artylerii w XVI - XVIII wieku, zarządzający w kraju wszystkimi arsenałami. W dawnym wojsku polskim pojawił się w latach 30. XVII wieku, po reformach wojskowych Władysława IV Wazy, jako inspektor artylerii, trzeci po generale artylerii i jego zastępcy dowódca tej broni. W XVIII wieku cejgmistrz miał stopień majora artylerii.

  Armijna Grupa Artylerii (Grupa Artylerii Armii) - grupa artylerii organizowana na szczeblu armii i pozostająca w dyspozycji dowódcy armii głównie w celu wzmocnienia i wydłużenia ognia artylerii poszczególnych dywizji i wykonania zadań ogniowych o znaczeniu armijnym, takich jak: zwalczanie artylerii nieprzyjaciela (przeciwnika), zabezpieczenie styków i skrzydeł armii, odparcie przeciwuderzeń itp. Krakowski Piknik Archeologiczny – cykliczna impreza o charakterze edukacyjnym organizowana co roku w sobotę od 2003 roku na przełomie maja i czerwca. Impreza utrzymana w konwencji rodzinnego pikniku. Organizatorem jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Odbywa się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Branicach. W trakcie pikniku czynna jest wystawa prezentująca naczynia gliniane odkryte na terenie Nowej Huty. Zrekonstruowane są groby sprzed 6000 i 2500 lat "pierwszych mieszkańców Branic". Można wziąć udział w wykopaliskach archeologicznych na zaimprowizowanym stanowisku archeologicznym. Repliką sierpa krzemiennego można ściąć trawę. Można zemleć ziarno w żarnach, skleić gliniane skorupy garnków. Do makiet renifera i mamuta można rzucać oszczepem lub do tarczy strzelać łukiem. Piknik urozmaicają pokazy walk i szyków bojowych historycznych oddziałów zbrojnych: wojów, rycerzy, żołnierzy.

  Ślichowice – zachodnia część Kielc, położona u stóp Karczówki, od strony północnej, często uważana za część Czarnowa (była jego częścią dawniej, jeszcze przed wcieleniem w obszar miasta Kielce). Sąsiaduje ze wspomnianym Gwarkowem,Osiedelem pod Dalnią, Herbami, Malikowem i Niewachlowem. Na jej terenie znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej Ślichowice. Zabudowę stanowią osiedla bloków mieszkalnych: os. Pod Dalnią , os. Ślichowice I i os. Ślichowice II. Wokół blokowisk można dostrzec również niewielkie domki jednorodzinne. Józef Rymut (ur. 26 lutego 1894 w Zawadzie koło Lubziny, zm. 7 września 1946) – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, dowódca 1 Pułku Artylerii Najcięższej, wykładowca Centrum Wyszkolenia Artylerii w Toruniu.

  Podkarczówka – osiedle mieszkaniowe Kielc położone na południowy zachód od centrum miasta, obejmujące południowy i południowo-wschodni obszar wzniesienia Karczówka (co najmniej obszar dawnej miejscowości Czarnów Poklasztorny – obecnie są to ulice Podklasztorna, Św.Barbary i Bernardyńska). Zabudowa sięga w przybliżeniu ulicy Kryształowej na wschodzie i ulicy Krakowskiej na południu. Osiedle wybudowała spółdzielnia RSM "Armatury", pierwsze budynki wielorodzinne oddano do użytku w grudniu 1976 roku. W 1998 roku osiedle liczyło 1088 mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 265 domków jednorodzinnych.

  Starszy nad armatą – dowódca artylerii w dawnym wojsku polskim, wzmiankowany po raz pierwszy w 1520 r. (nominacja Jana Staszkowskiego) i w bitwie pod Obertynem w 1531 r. Zlikwidowany w 1539 r. w związku z przekazaniem dowództwa nad artylerią hetmanowi polnemu. Urząd przywrócono w 1637 r., ale wkrótce dowódcę artylerii w Koronie zaczęto nazywać generałem artylerii koronnej, a na Litwie – generałem artylerii litewskiej.

  Ulica Bodzentyńska w Kielcach – jedna z ulic Kielc, prawdopodobnie najstarsza w mieście. Biegnie od Rynku do Alei IX wieków Kielc. Cejgwart (z niem. Zeugwart) – od XVI do XVIII wieku oficer artylerii zarządzający arsenałem. W wojsku polskim pojawił się w latach 30. XVII wieku wraz z cejgmistrzem po reformach wojskowych króla Władysława IV. W XVIII wieku cejgwart miał stopień kapitana artylerii.

  Centrum Wyszkolenia Artylerii (CWArt) - ośrodek szkolenia kadr oficerskich artylerii Wojska Polskiego II RP w latach 1927-1939. Pułki artylerii Wojska Polskiego - spis polskich pułków artylerii: ich organizacja, geneza, podległość i przeformowania; miejsce stacjonowania.

  Jednostki artylerii Wojska Polskiego - spis polskich jednostek artylerii: ich organizacja, geneza, podległość i przeformowania; miejsce stacjonowania. 357 Pułk Artylerii (niem. Artillerie-Regiment 357, AR 357) - pułk artylerii niemieckiej okresu III Rzeszy. Został sformowany 30 listopada 1943 w Radomiu na bazie 139 Pułku Artylerii (Artillerie-Regiment 139), podczas 21. fali mobilizacyjnej Wehrmachtu.

  Dodano: 10.09.2010. 23:48  


  Najnowsze